Firma (nasza) (Okno ID-109)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Firma (nasza)

Opis: Zarządza firmami

Pomocy: Firma jest najwyższą poziomem niezależności jednostką organizacyjną. Pozostałe jednostki składają jej sprawozdania. Każda firma definiuje parametry księgowania (Plan kont, definicja drzewa, niepieniężną jednostkę miary). Aby utworzyć nowe firmy, uruchom Początkowe Instalowanie Firmy z rolą systemu admininstratora. Nie należy tworzyć nowej firmy w tym oknie, ale użyć Początkowe Instalownie Firmy, aby ustawić wymagane bezpieczeństwo i zasady dostępu. Jeżeli utworzysz firmę w tym oknie, nie będizesz mógł go przeglądać, jak również nie zostanie ustawiona wymagana budowa firmy.TAB: Firma

Opis: Definicja firmy


Pomocy Definiuje firmę. Nie należy tworzyć nowej firmy w tym oknie, ale użyć Podstawowej instalacji firmy aby ustawić wymagane bezpieczeństwo i dostęp do ról. W przeciwnym wypadku, nie będize można przeglądać oraz nie zostanie ustawiona budowa wymaganej firmy.


Plik:Firma (nasza) - Firma - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Search Key Kod Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny A search key allows you a fast method of finding a paricular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Use Beta Functions Użyj funkcji Beta Umożliwia użycie Funkcji Beta Zakres Funkcji Beta jest podany w notatniku. Nie polecane w środowisku produkcyjnym. IsUseBetaFunctions
character(1) NOT NULL
Yes-No
Language Język Język aplikacji Język wskazuje język, jaki ma być użyty do wyświetlenia AD_Language
character varying(6)
Table
Multi Lingual Documents Multi językowe dokumenty Multi językowe dokumenty Umożliwia multi językowe dokumenty i tłumaczy jednostki używane w dokumentach (przykład: produkty. terminy płatności, ...). Językiem bazowym jest zawsze angielski. IsMultiLingualDocument
character(1) NOT NULL
Yes-No
Auto Archive Auto Archive Enable and level of automatic Archive of documents Adempiere allows to automatically create archives of Documents (e.g. Invoices) or Reports. You view the archived material with the Archive Viewer AutoArchive
character(1) NOT NULL
List
Material Policy Material Policy Material Movement Policy The Material Movement Policy determines how the stock is flowing (FiFo or LiFo) if a specific Product Instance was not selected. The policy can not contradict the costing method (e.g. FiFo movement policy and LiFo costing method). MMPolicy
character(1) NOT NULL
List
Mail Host Smtp poczta gospodarza Hostname of Mail Server The SMTP Host field defines the hostname of the Mail Server for this record SMTPHost
character varying(60)
String
SMTP Authentication Autoryzacja SMTP Czy serwer mailowy wymaga autoryzacji. Przed wysłaniem email niektóre serwery wymagają autoryzacji. Jeśli tak, użytkownicy muszą zdefiniować swoją nazwę użytkownika i hasło. Jeśli autoryzacja jest wymagana bez podawania nazwy użytkownika i hasła, email nie zostanie dostarczony. IsSmtpAuthorization
character(1) NOT NULL
Yes-No
SMTP Port SMTP Port SMTP Port Number null SMTPPort
numeric(10)
Integer
SMTP SSL/TLS SMTP SSL/TLS Use SSL/TLS for SMTP null IsSecureSMTP
character(1) NOT NULL
Yes-No
Request EMail Zapytanie poprzez email Adres email do wysyłania zapytań EMails for alerts and escalation are sent from this email address. The address must be filly qualified (e.g. joe@company.com) and should be a valid address RequestEMail
character varying(60)
String
Request Folder Folder pocztowy Folder pocztowy do odbioru zapytań email. Jeżeli puste to użyty jest folder domyślny INBOX Email folder used to read emails to process as requests, If left empty the default mailbox (INBOX) will be used RequestFolder
character varying(20)
String
Request User Prośba uzytkownika User ID of the email owner, which receives requests null RequestUser
character varying(60)
String
Request User Password Wymagaj hasła użytkownika Wymagaj hasła użytkownika null RequestUserPW
character varying(20)
String
Server EMail Server EMail Send EMail from Server When selected, mail is sent from the server rather then the client. This decreases availability. You would select this when you do not want to enable email relay for the client addresses in your mail server. IsServerEMail
character(1) NOT NULL
Yes-No
Test EMail Test EMail Test EMail Connection Test EMail Connection based on info defined. An EMail is sent from the request user to the request user. Also, the web store mail settings are tested. EMailTest
character(1)
Button
Model Validation Classes Model Validation Classes List of data model validation classes separated by ; List of classes implementing the interface org.compiere.model.ModelValidator, separated by semicolon.

The class is called for the client and allows to validate documents in the prepare stage and monitor model changes.

ModelValidationClasses
character varying(255)
String
Store Attachments On File System Store Attachments On File System null null StoreAttachmentsOnFileSystem
character(1) NOT NULL
Yes-No
Windows Attachment Path Windows Attachment Path null null WindowsAttachmentPath
character varying(255)
String
Unix Attachment Path Unix Attachment Path null null UnixAttachmentPath
character varying(255)
String
Store Archive On File System Store Archive On File System null null StoreArchiveOnFileSystem
character(1) NOT NULL
Yes-No
Windows Archive Path Windows Archive Path null null WindowsArchivePath
character varying(255)
String
Unix Archive Path Unix Archive Path null null UnixArchivePath
character varying(255)
String
IsUseASP IsUseASP null null IsUseASP
character(1) NOT NULL
Yes-No
Replication Strategy Strategia replikacji Strategia replikacji danych Strategia replikacji danych określa co i w jaki sposób tabela jest replikowana. AD_ReplicationStrategy_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Informacja o firmie

Opis: Informacja o firmie


Pomocy Definiuje szczegóły o każdej firmie. Określone tu zostały zasady księgowania i domyślny najwyższy poziom. Kalendarz określa czy okres został rozoczęty czy został zamknięty.


Plik:Firma (nasza) - Informacja o firmie - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Discount calculated from Line Amounts Upust na pozycjach Upust nie zawiera podatków i opłat. Jeżeli upust z kwot płatności wyliczona jest wyłącznie w oparciu o pozycje kwot, nie dotyczy podatków i opłat. Tak stosuje się w USA. Jeśli nie została wybrana zniżkę liczy się od całkowitej sumy faktury. IsDiscountLineAmt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calendar Kalendarz Nazwa kalendarza obrachunkowy Wskazuje kalendarz roku obrachunkowego. Można zostosować mnożnik kalendarza. Na przykład możesz potrzebować kalendarza zwykłego rozpoczynającego rok od 1 stycznia kończącego się na 31 grudnia a kalendarz obrachunkowy rozpoczynającego rok od 1 lipca kończącego się na 31 czerwca. C_Calendar_ID
numeric(10)
Table Direct
Primary Accounting Schema Podstawowy plan kont Podstawowy plan kont (definiuje zasady księgowania) Definiuje zasady księgowania, takie jak metody liczenia kosztów, walut oraz kalendarz. C_AcctSchema1_ID
numeric(10)
Table
UOM for Volume Jedn.miar. objętości Jednostka miary objętości Standardowa jednostka pomiaru objętości produktu wymieniona w dokumencie. C_UOM_Volume_ID
numeric(10)
Table
UOM for Weight Jedn. miar. wagi Jednostka miary wagi Standardowa jednostka pomiaru ciężkości produktu wymieniona w dokumencie. C_UOM_Weight_ID
numeric(10)
Table
UOM for Length Jedn. Miar. dla długości Jednostka miary długości Standardowa jednostka pomiaru długości produktu wymieniona w dokumencie. C_UOM_Length_ID
numeric(10)
Table
UOM for Time Jedn. miar. czasu Jednostka miary czasu Standardowa jednostka pomiaru czasu dla produktu wymieniona w dokumencie. C_UOM_Time_ID
numeric(10)
Table
Template B.Partner Transakcje z kontrah w gotówce null null C_BPartnerCashTrx_ID
numeric(10)
Search
Product for Freight Produkt dla frachtu null null M_ProductFreight_ID
numeric(10)
Search
Days to keep Log Ile dni przechowywać wpisy Ile dni przechowywać wpisy Stare wpisy można skasować. KeepLogDays
numeric(10)
Integer
Organization Tree Podstawowe drzewo jednostek organizacyjnych null null AD_Tree_Org_ID
numeric(10)
Table
Menu Tree Podstawowe menu null null AD_Tree_Menu_ID
numeric(10)
Table
BPartner Tree Podstawowe drzewo kontrahentów null null AD_Tree_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Product Tree Początek: Produkty null null AD_Tree_Product_ID
numeric(10)
Table
Project Tree Początek: Projekty null null AD_Tree_Project_ID
numeric(10)
Table
Sales Region Tree Początek: Regiony sprzedaży null null AD_Tree_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table
Campaign Tree Podstawowe drzewo kampanii null null AD_Tree_Campaign_ID
numeric(10)
Table
Activity Tree Podstawowe Drzewo Działania null null AD_Tree_Activity_ID
numeric(10)
Table
Logo Logo null null Logo_ID
numeric(10)
Image
Logo Report Logo Report null null LogoReport_ID
numeric(10)
Image
Logo Web Logo Web null null LogoWeb_ID
numeric(10)
Image
TAB: Client Share

Opis: Force (not) sharing of client/org entities


Pomocy Business Partner can be either defined on Client level (shared) or on Org level (not shared). You can define here of Products are always shared (i.e. always created under Organization "*") or if they are not shared (i.e. you cannot enter them with Organization "*").
The creation of "Client and Org" shared records is the default and is ignored.


Plik:Firma (nasza) - Client Share - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Tabela Tabela dla pól Tabela wskazuje tabelę, w której pole lub pola są zamieszczone. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Share Type Share Type Type of sharing Defines if a table is shared within a client or not. ShareType
character(1) NOT NULL
List


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.