Penurunan Senarai Bahan-bahan (Form ID-114)

Daripada iDempiere ms
Lompat ke:pandu arah, cariForm: Penurunan Senarai Bahan-bahan

Huraian: Penurunan (mengembangkan) Senarai Bahan-bahan


Bantuan: Masukkan Senarai Bahan-bahan ke dalam satu Order, Invois, dan sebagainya. Dokumen-dokumen perlu memasuki satu Draf peringkat. Pastikan bahawa barang-barang dimasukkan ke dalam BOM adalah senarai harga dari Order, Invois, dan sebagainya. Kerana jika tidak harga akan jadi kosong!


Fail:Penurunan Senarai Bahan-bahan - Form (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.