Mengimport Fail (Form ID-101)

Daripada iDempiere ms
Lompat ke:pandu arah, cariForm: Mengimport Fail

Huraian: Mengimport fail-fail ke dalam jadual


Bantuan: Pengimport Fail menghuraikan kandungan fail dan memuatkannya ke dalam jadual. Permulaan komen-komen dengan satu '[' dan akhir dengan satu ']' dan adalah tidak mengendahkan; contoh: [Sesetengah Tajuk].


Fail:Mengimport Fail - Form (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.