Import Confirmations (tetingkap ID-334)

Daripada iDempiere ms
Lompat ke:pandu arah, caritetingkap: Import Confirmations

Huraian: Import Receipt/Shipment Confirmation Lines

Bantuan: Import Confirmation data of existing Receipt/Shipment ConfirmationsTAB: Baris Konfirmasi

Huraian: Import Receipt/Shipment Confirmation Lines


Bantuan Import Confirmation data of existing Receipt/Shipment Confirmations


Fail:Import Confirmations - Baris Konfirmasi - tetingkap (iDempiere 1.0.0).png
Nama Nama Huraian Bantuan spesifikasi
Imported Diimport Has this import been processed The Imported check box indicates if this import has been processed. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Ship/Receipt Confirmation Import Line Pengesahan Line Import Penghantaran/Resit Material Shipment or Receipt Confirmation Import Line Import Confirmation Line Details I_InOutLineConfirm_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Import Error Message Import Pesanan Salah Messages generated from import process The Import Error Message displays any error messages generated during the import process. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Klien Klien/Pengguna untuk terjemahan ini Klien/Penghuni adalah syarikat atau pihak yang sah. Anda tidak boleh berkongsi maklumat antara Klien. Penghuni adalah sama erti dengan Klien. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisasi Organizational entity within client Organisasi adalah unit pelanggan atau entiti sah - contonnya kedai, Jabatan. Data boleh dikongsi antara organisasi. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Ship/Receipt Confirmation Line Line Pengesahan Penghantaran/Resit Material Shipment or Receipt Confirmation Line Confirmation details M_InOutLineConfirm_ID
numeric(10)
Search
Confirmation No No Pengesahan Confirmation Number null ConfirmationNo
character varying(20)
String
Confirmed Quantity Kuantiti Tetap Confirmation of a received quantity Confirmation of a received quantity ConfirmedQty
numeric
Quantity
Scrapped Quantity Scrapped Kuantiti The Quantity scrapped due to QA issues null ScrappedQty
numeric
Quantity
Difference Perbezaan Difference Quantity null DifferenceQty
numeric
Quantity
Description Perihal Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Import Confirmations Import Confirmations Import Confirmations The Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data. Processing
character(1)
Button
Processed Diproses The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.