Vállalat (Aablak ID-109)

Innen: iDempiere huAablak: Vállalat

Leírás: Vállalat beállítása

Segítség: A vállalat az üzleti egység legmagasabb szintje. Minden vállalatnak van egy vagy több költséghelye, amelyek jelentést tesznek neki. Minden vállalatnak külön kell beállítani a könyvelési paramétereket (számlatükör, fa-struktúra meghatározása, nem pénzügyi mértékegységek). Új vállalat létrehozásához indítsa el rendszer adminisztrátori jogosultsággal a Vállalat beállítása menü-parancsot. Ne hozzon létre új vállalatot ebben az ablakban, hanem használja a Vállalat beállítása menü-parancsot - ezzel beállíthatja a szükséges biztonsági és jogosutsági szabályokat. Ha itt hoz létre vállalatot, nem tudja azt megtekinteni, valamint a szükséges háttérállományok sem jönnek létre.TAB: Vállalat

Leírás: Beállításra kerülő vállalat meghatározása


Segítség A vállalat meghatározás tábla egy egyedi vállalatot határoz meg. Ne hozzon létre új vállalatot ebben az ablakban, hanem az "Új vállalat beállítása" menüben tegye meg (rendszer adminisztrátor jogosultság esetén) az igényelt biztonsági és hozzáférési beállításokat. Ha itt hoz létre vállalatot, nem tudja azt megtekinteni, valamint a szükséges háttérállományok sem jönnek létre.


Fájl:Vállalat - Vállalat - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Search Key Keresési kulcs Keresési kulcs a rekordhoz, annak formátumában - egyedinek kell lennie. A Keresési kulcs gyors adatelérést tesz lehetővé. Ha a keresési kulcsot üresen hagyja, akkor a rendszer automatikusan generál egy numerikus értéket. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Use Beta Functions Béta funkciók alkalmazása Béta funkciók alkamazásának engedélyezése. A Béta funcionalitások leírása a kiadáshoz kapcsolódó jegyzetben találhatók. Éles környezetben nem javasolt a Béta funkciók alkalmazása. IsUseBetaFunctions
character(1) NOT NULL
Yes-No
Language Nyelv A vállalat nyelve. A Nyelv megadja a megjelenített és alkalmazott nyelvet. AD_Language
character varying(6)
Table
Multi Lingual Documents Többnyelvű dokumentumok Többnyelvű dokumentumok Ha kiválasztásra került, akkor a többnyelvű dokumentumok alkalmazásához a dokumentum bejegyzéseinek fordítását karban kell tartania (például: termékek, fizetési feltételek, ...).
Kérem, vegye figyelembe, hogy az alapnyelv az Angol.
IsMultiLingualDocument
character(1) NOT NULL
Yes-No
Auto Archive Auto-archiválás Automatikus archiválás aktiválása és szintjének beállítása. Az Adempiere-rel lehetősége nyílik automatikus dokumentum archiválásra (pl. számlák vagy jelentések). Az archivált elemeket az Archiv betekintővel tekintheti meg. AutoArchive
character(1) NOT NULL
List
Material Policy Készletvezetési politika Készletmozgás-elszámolási politika. A készletvezetési politika meghatározza, hogy a készlet allokáció milyen módosn történik (FIFO vagy LIFO szerint) - amennyiben egy elem nem kerül külön kiválasztásra. A politika nem mondhat ellent a kötségvezetési módjával (pl. FiFo készletvezetés és LiFo költségvezetés). MMPolicy
character(1) NOT NULL
List
Mail Host Levelező szerver Az SMTP és IMAP levelező szerverek nevei. A Levelező szervereknél a kimenő leveleket az SMTP, a bejövő levelek feldolgozását az IMAP levelező szerver végzi. SMTPHost
character varying(60)
String
SMTP Authentication SMTP azonosítás A levelezési szerver azonosítást igényel. Néhány e-mail szerver azonosítást igényel, mielőtt leveleket küld. Amennyiben igen, a felhasználóknak meg kell adniuk a levelezési felhasználói nevet, és a jelszót. Ha azonosítás szükséges, és a felhasználói név és jelszó nem kerül megadásra, akkor a kézbesítés elakad. IsSmtpAuthorization
character(1) NOT NULL
Yes-No
SMTP Port SMTP Port SMTP Port Number null SMTPPort
numeric(10)
Integer
SMTP SSL/TLS SMTP SSL/TLS Use SSL/TLS for SMTP null IsSecureSMTP
character(1) NOT NULL
Yes-No
Request EMail Igénylő E-mail E-Mail cím automatizált levelek küldéséhez, illetve fogadja az automatikusan feldolgozásra kerülő leveleket (minősített cím). Igénylő E-Mailek, figyelmeztetések és feladat átadások erre a címre érkeznek, valamint a szállítási információk is, amennyiben az üzletkötőnek nincs saját E-mail címe. A címnek minősítettnek (pl. joe.smith@company.com), és valós címnek kell lennie. RequestEMail
character varying(60)
String
Request Folder Igénylések mappája E-Mail mappa a bejövő levelek feldolgozásához, ha üres, akkor a bejövő üzenetek mappa kerül alkalmazásra. Az E-mail mappába kerülnek az igénylésekkel kapcsolatos levelek, ha üresen áll, akkor az alap postaláda (Beékezett üzenetek) kerül alkalmazásra. IMAP kiszolgálót igényel. RequestFolder
character varying(20)
String
Request User Igények kezelője A felhasználói neve, vagy azonosítója az e-mail cím tulajdonosának. Igénylő E-Mailek, figyelmeztetések és feladat átadások erre a címre érkeznek, valamint a szállítási információk is, amennyiben az üzletkötőnek nincs saját E-mail címe. Megadása szükséges, ha a levelezési kiszolgáló hitelesítést igényel a kimenő és bejövő üzenetekre is. RequestUser
character varying(60)
String
Request User Password Igények kezelőjének jelszava Az Igények kezelője E-mail címének jelszava. null RequestUserPW
character varying(20)
String
Server EMail Szerver EMail EMail küldése szerverről Ha kiválastásra került, a levél a kliens helyett a szerverről kerül elküldésre. Ez csőkenti az elérhetőséget. Ez akkor jó választás, ha levelezőszervert kíván beállítani. IsServerEMail
character(1) NOT NULL
Yes-No
Test EMail Teszt EMail E-Mail kapcsolat tesztelése E-Mail kapcsolat tesztelése Egy E-Mail kerül elküldésre az igénylő felhasználótól az igénylő felhasználó felé. Egyebek mellett, a webes üzlet beállítása is teszelésre kerül. EMailTest
character(1)
Button
Model Validation Classes Model érvényesítési osztály Az adatmodell érvényesítési osztályok listája, egymást ;-vel elválasztva. A osztály programok alkalmazásához az org.adempiere.model.ModelValidator csatolót alkalmazza, pontosvesszővel elválasztva. A porgam osztály vállalati szinten kerül meghívásra, és előkészítési szinten dokumentumok érvényesítését, valamint a modell módosítások követését végezheti el. ModelValidationClasses
character varying(255)
String
Store Attachments On File System Csatolmányok tárolása a fájlrendszerben null null StoreAttachmentsOnFileSystem
character(1) NOT NULL
Yes-No
Windows Attachment Path Windows csatolási útvonal null null WindowsAttachmentPath
character varying(255)
String
Unix Attachment Path Unix csatolási útvonal null null UnixAttachmentPath
character varying(255)
String
Store Archive On File System Másolat tárolása a helyi fájlrendszeren null null StoreArchiveOnFileSystem
character(1) NOT NULL
Yes-No
Windows Archive Path Windows másolati útvonal null null WindowsArchivePath
character varying(255)
String
Unix Archive Path Unix másolati útvonal null null UnixArchivePath
character varying(255)
String
IsUseASP IsUseASP null null IsUseASP
character(1) NOT NULL
Yes-No
Replication Strategy Másolatok rendje Adatmásolás rendje. Az Adatmásolás rendje meghatározza, hogy mely táblák, hogyan kerülnek archiválásra. AD_ReplicationStrategy_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Vállalat információ

Leírás: Vállalat információ


Segítség A Vállalat tábla megadja az egyes vállalatok részletes adatait. A könyvelési szabályok és a magasabb szintű beállítások kerülnek itt meghatározásra. A Naptárat a periódusok megnyitásához, illetve lezárásához lehet használni.


Fájl:Vállalat - Vállalat információ - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Discount calculated from Line Amounts A kedvezmény a sorok összegéből számítódik A skontó kalkuláció nem foglal magában adókat és terheléseket. Ha a skontó a sor összegek alapján kerül kiszámításra, akkor az adót és más terhelést nem fogja tartalmazni. Ez pl. üzleti gyakorlat az USA-ban. Ha nincs kiválasztva, akkor a teljes számla összeg után kerül kiszámításra a skontó összege. IsDiscountLineAmt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calendar Naptár Könyvelési naptár megnevezése. A Naptár egyedileg azonosít egy könyvelési naptárat. Különböző naptárak alkalmazhatók. Például egy alap naptárat alkalmaz a naptri évre, amely január 1-jétől, december 31-ig tart, de a pénzügyi évet július 1-jén kezdi és júius 30-án zárja. C_Calendar_ID
numeric(10)
Table Direct
Primary Accounting Schema Alap főkönyvi struktúra Könyvelési alapszabályok A könyvelési alapszabályok határozzák meg a könyvelés alapszabályát, a naptárat, költségelszámolási módot. C_AcctSchema1_ID
numeric(10)
Table
UOM for Volume Mennyiség mértékegysége Mennyiség mértékegysége A Mennyiség mértékegysége jelenti a dokumentumokban a termékek mennyiségének megjelölését. C_UOM_Volume_ID
numeric(10)
Table
UOM for Weight Súly mértékegysége Súly mértékegysége A Súly mértékegysége jelenti a dokumentumokban a termékek súlyának megjelölését. C_UOM_Weight_ID
numeric(10)
Table
UOM for Length Hossz mértékegysége Hossz mértékegysége A Hossz mértékegysége jelenti a dokumentumokban a termékek hosszúságának megjelölését. C_UOM_Length_ID
numeric(10)
Table
UOM for Time Idő mértékegysége Idő mértékegysége Az Idő mértékegysége jelenti a dokumentumokban a termékekkel kapcsolatos időpontok megjelölését. C_UOM_Time_ID
numeric(10)
Table
Template B.Partner Üzleti partner sablon Az üzleti partner sablon új üzleti partner gyors létrehozásában segít. Amikor új üzleti partner kerül létrehozásra az üzleti partner kereső mezőben (jobb egérgomb, Létrehoz), a kiválasztott partner sablonként működik, pl. árlista, fizetési feltételek, stb. alkalmazása miatt. C_BPartnerCashTrx_ID
numeric(10)
Search
Product for Freight Szállítandó termékek null null M_ProductFreight_ID
numeric(10)
Search
Days to keep Log Napló megtartásának napszáma Napló bejegyzések megtartásának napszáma A régebbi bejegyzések törlésre kerülnek KeepLogDays
numeric(10)
Integer
Organization Tree Költséghely Fa-Struktúra Fa-strutúra a költséghelyek hierarchiájának meghatározásához. Fa-struktúrákat az üzleti jelentésekehez, valamint jogosultságokon keresztüli hozzáférésekhez használják. AD_Tree_Org_ID
numeric(10)
Table
Menu Tree Menü Fa Menü fa-strutúrája Menü elérési fa AD_Tree_Menu_ID
numeric(10)
Table
BPartner Tree Partner-Fa Fa struktúra az üzleti Partnerek besorolásának megadásához. Pénzügyi jelentésekhez használt Fa-struktúrák AD_Tree_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Product Tree Termék Fa-Struktúra Fa-strutúra a termékhierarchia meghatározásához. Pénzügyi jelentésekhez használt Fa-struktúrák AD_Tree_Product_ID
numeric(10)
Table
Project Tree Projekt Fa Fa-struktúra a projekt hierarchiájának meghatározására Pénzügyi jelentésekhez használt Fa-struktúrák AD_Tree_Project_ID
numeric(10)
Table
Sales Region Tree Értékesítési Régiók Fa-struktúrája Értékesítési Régiók Fa-struktúrája Pénzügyi jelentésekhez használt Fa-struktúrák AD_Tree_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table
Campaign Tree Kampány Fa Fa-strutúra a kampány hierarchia meghatározásához. Pénzügyi jelentésekhez használt Fa-struktúrák AD_Tree_Campaign_ID
numeric(10)
Table
Activity Tree Műveleti Fa Fa-struktúra meghatározása a műveleti hierarchiához. Pénzügyi jelentésekhez használt Fa-struktúrák AD_Tree_Activity_ID
numeric(10)
Table
Logo Logo null null Logo_ID
numeric(10)
Image
Logo Report Logo Report null null LogoReport_ID
numeric(10)
Image
Logo Web Logo Web null null LogoWeb_ID
numeric(10)
Image
TAB: Vállalati megosztás

Leírás: Vállalati megosztás megerősítése


Segítség Az üzleti partner meghatározható válalalti szinten (megosztott) és költséghelyi szinten (nem megosztott). Megadhat is olyan termékeket, amelyek minden esetben megosztottak (pl. mindig létrehozásra kerül a költséghelyen "*") vagy, ha nem kerülnek megosztása (pl. nem adható meg a költséghely számára "*").
A vállalat és a költséghely létrehozásával a megosztott rekordok alapértelmezettek és figyelmen kívül hagyandók.


Fájl:Vállalat - Vállalati megosztás - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Tábla Adatbázis Tábla információ A Tábla mutatja be azt, hogy az egyes mezők melyik táblához kapcsolódnak. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Share Type Megosztás típusa Megosztás típusa Meghatározza, hogy egy tábla megosztott-e egy vállalatban, vagy sem. ShareType
character(1) NOT NULL
List


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.