Termékcsoport (Aablak ID-144)

Innen: iDempiere huAablak: Termékcsoport

Leírás: Termékcsoportok beállítása

Segítség: Termékcsoportok lértehozásával a termékek különböző kategóriákba sorolhatók. Ezek használhatók különböző árlisták létrehozásához, előre meghatározott árrés és termékek megkülönböztetett könyvelési paraméterek megadásához.TAB: Termékcsoport

Leírás: Termékkategória meghatározása


Segítség A Termékkategória meghaározza az egyedi csoportosítását a termékeknek. A termékcsoportok használhatók árlisták kialakításához.


Fájl:Termékcsoport - Termékcsoport - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Keresési kulcs Keresési kulcs a rekordhoz, annak formátumában - egyedinek kell lennie. A Keresési kulcs gyors adatelérést tesz lehetővé. Ha a keresési kulcsot üresen hagyja, akkor a rendszer automatikusan generál egy numerikus értéket. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Parent Product Category Felettes termékcsoport null null M_Product_Category_Parent_ID
numeric(10)
Table
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Material Policy Készletvezetési politika Készletmozgás-elszámolási politika. A készletvezetési politika meghatározza, hogy a készlet allokáció milyen módosn történik (FIFO vagy LIFO szerint) - amennyiben egy elem nem kerül külön kiválasztásra. A politika nem mondhat ellent a kötségvezetési módjával (pl. FiFo készletvezetés és LiFo költségvezetés). MMPolicy
character(1) NOT NULL
List
Default Alap Alapérték Az Alap jelölőnégyzet jelöli, hogy ez a rekord alapértékként kerül alkalmazásra. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Önkiszolgáló Ez egy önkiszolgáló bejegyzés, vagy a bejegyzést az önkiszolgáló folyamaton keresztül lehet módosítani. Az önkiszolgáló a felhasználók számára lehetővé teszi, hogy adatokat adjanak meg, vagy módosítsanak. A jelző megmutatja, hogy ez az adat az önkiszolgáló rendszeren keresztül került megadásra, vagy hogy a bejegyzést az önkiszolgáló folyamaton keresztül lehet módosítani. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Planned Margin % Tervezett árrés % A Projekt tervezett százalékos árrése. A Tervezett árrés százalék jelöli a projektre, vagy a projekt sorra előzetesen becsült árrést. PlannedMargin
numeric NOT NULL
Number
Asset Group Eszköz csoport Eszközök csoportja Az eszközök csoportja alapszámlákat határoznak meg. Amennyiben egy tárgyi eszköz csoport kerül kiválasztásra a termékcsoportban, akkor tárgyieszközzé lehet ezeket minősíteni szállítást/felhasználást követően. A_Asset_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Print Color Nyomtatási színek Nyomtatáshoz és megjelenítéshez alkalmazott színek. Nyomtatáshoz és megjelenítéshez alkalmazott színek. AD_PrintColor_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Könyvelés

Leírás: Könyvelési paraméterek


Segítség A Könyvelés tábla meghatározza az alap könyvelési paramétereket. Bármely termék, amely termékkategóriába tartozik, megkapja ezeket az alap könyvelési beállításokat. Ha a költségvezetési mód meghatározott, a számlatükörhöz (számlarendhez) kapcsolódó alap költségvezetési mód kerül alkalmazásra.


Fájl:Termékcsoport - Könyvelés - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Category Termékcsoport Termékcsoport Azonosít egy csoportot, amelybe termékek sorolhatók. A Termékcsoport árazáshoz és kiválasztáshoz (pl. jelentésekbe) használható. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Főkönyv Könyvelési alapszabályok A könyvelési alapszabályok határozzák meg a könyvelés alapszabályát, a naptárat, költségelszámolási módot. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Costing Method Költség módszer Megjeleníti a költségvezetési módot. A költség modell bemutatja, hogyan kerül a költség kalkulálásra (önköltség, átlagköltség, Lifo, FoFo). Az alapvető költség modellt főkönyvi szinten lehet beállítani, és egyedileg a termékkategoriában lehet felülbírálni. A költség modell nem üzközhet a (termékkategoriákban meghatározott) termékmozgással összefüggő szabályokkal. CostingMethod
character(1)
List
Costing Level Költségszint A legalacsonyabb szint a költséginformációk gyűjtésére. Ha külön költségeket kíván alkalamazni a szervezetre (raktárra) vagy termék batchekre, akkor azokat be kell álítania. A költségszintet főkönyvi szinten lehet beállítani, és egyedileg a termékkategóriánként és főkönyvi szinten lehet felülbírálni. CostingLevel
character(1)
List
Product Asset Késztermékek Készletezett késztermékek főkönyvi számlája. A késztermék főkönyvet alkalmazzuk a termékek készletértékének meghatározására. P_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Expense Termék ráfordítások Termék ráfordítások főkönyve A Termék ráfordítások főkönyve jelöli azt a azámlát, amelyen a termékkel összefüggő kiadások rögzítésre kerülnek. P_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cost Adjustment Bekerülési érték módosítása Termék bekerülési értékének módosítása A számla a termékekhez, tételekhez bekerülési értékkülönbözetének elszámolásához kapcsolódik (pl. önköltség). P_CostAdjustment_Acct
numeric(10)
Account
Inventory Clearing Készletek értékkülönb. elszámoló szla. Készletek értékkülönbözeti elszámoló számla A számla a termékekhez, tételekhez pontozott ráfordítások elszámolásához kapcsolódik (pl. szállító számla, ill. számla pontozása). A Termék Ráfordítási számla mellett alkalmazzon egy szolgáltatásokhoz kapcsolódó számlát, ha meg kívánja különböztetni az elszámolást. Az elszámoló számla egyenlegének nullának kell lenni és az időbeli különbségekből adódóan is, amely a bejövő számla pontozásából adódik. P_InventoryClearing_Acct
numeric(10)
Account
Product COGS Termék ELÁBÉ Az ELÁBÉ főkönyvi száma. A Termék ELÁBÉ főkönyv jelöli azt a számlát, amelyen az értékesítéshez kapcsolódó termékköltség jelenik meg. P_COGS_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Purchase Price Variance Beszerzési ár varianciája A beszerzési ár, és a standard (v. ön)költség közötti eltérés. A beszerzés ár varianciája a standard (v. ön)költségek kezeléséhez kapcsolódik. Bemutatja az eltérést a standard költség, valamint a beszerzési ár között. P_PurchasePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Invoice Price Variance Számlázási áreltérés A számlázási ár és a költség közötti eltérés. Bemutatja az eltérést a jelenlegi költség, valamint az értékesítési ár között. P_InvoicePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Average Cost Variance Average Cost Variance Average Cost Variance The Average Cost Variance is used in weighted average costing to reflect differences when posting costs for negative inventory. P_AverageCostVariance_Acct
numeric(10)
Account
Trade Discount Received Kapott kereskedlemi kedvezmény Kapott kereskedelmi kedvezmény számla A Kapott kereskedlemi kedvezmény számla rögzíti a számlákban kapott kedvezmény mennyiségét. P_TradeDiscountRec_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Trade Discount Granted Biztosított kereskedelmi kedvezmény Biztosított kereskedelmi kedvezmény számla A Biztosított kereskedlemi kedvezmény számla rögzíti a számlákban megadott kedvezmény mennyiségét. P_TradeDiscountGrant_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Revenue Termékértékesítés árbevétele A termék értékesítéséhez kapcsolódó árbevétel számla A Termékértékesítés árbevétele főkönyv jelöli azt a számlát, amelyen az értékesítéshez kapcsolódó termék árbevétele jelenik meg. P_Revenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Process Work In Process The Work in Process account is the account used Manufacturing Order null P_WIP_Acct
numeric(10)
Account
Floor Stock Floor Stock The Floor Stock account is the account used Manufacturing Order The Floor Stock is used for accounting the component with Issue method is set Floor stock into Bill of Material & Formula Window.

The components with Issue Method defined as Floor stock is acounting next way:

Debit Floor Stock Account Credit Work in Process Account

P_FloorStock_Acct
numeric(10)
Account
Method Change Variance Method Change Variance The Method Change Variance account is the account used Manufacturing Order The Method Change Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard BOM , Standard Manufacturing Workflow and Manufacturing BOM Manufacturing Workflow.

If you change the method the manufacturing defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_MethodChangeVariance_Acct
numeric(10)
Account
Usage Variance Usage Variance The Usage Variance account is the account used Manufacturing Order The Usage Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Quantities of Standard BOM or Time Standard Manufacturing Workflow and Quantities of Manufacturing BOM or Time Manufacturing Workflow of Manufacturing Order.

If you change the Quantities or Time defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_UsageVariance_Acct
numeric(10)
Account
Rate Variance Rate Variance The Rate Variance account is the account used Manufacturing Order The Rate Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard Cost Rates and The Cost Rates of Manufacturing Order.

If you change the Standard Rates then this variance is generate.

P_RateVariance_Acct
numeric(10)
Account
Mix Variance Mix Variance The Mix Variance account is the account used Manufacturing Order The Mix Variance is used when a co-product received in Inventory is different the quantity expected P_MixVariance_Acct
numeric(10)
Account
Labor Labor The Labor account is the account used Manufacturing Order The Labor is used for accounting the productive Labor P_Labor_Acct
numeric(10)
Account
Burden Burden The Burden account is the account used Manufacturing Order The Burden is used for accounting the Burden P_Burden_Acct
numeric(10)
Account
Cost Of Production Cost Of Production The Cost Of Production account is the account used Manufacturing Order The Cost Of Production is used for accounting Non productive Labor P_CostOfProduction_Acct
numeric(10)
Account
Outside Processing Outside Processing The Outside Processing Account is the account used in Manufacturing Order The Outside Processing Account is used for accounting the Outside Processing P_OutsideProcessing_Acct
numeric(10)
Account
Overhead Overhead The Overhead account is the account used in Manufacturing Order null P_Overhead_Acct
numeric(10)
Account
Scrap Scrap The Scrap account is the account used in Manufacturing Order null P_Scrap_Acct
numeric(10)
Account
Copy Accounts Számlák másolása Másolja és felülírja az ebbe a kategóriába tartozó termékek számláit. Ha másolja és felülírja az aktuális értékeket, akkor a korábbi frissítéseket javasolt megismételni (pl. árbevétel számla megadása, stb.) Ha számlatükör nem kerül kiválasztásra, akkor minden számlatükör beillesztésre, aktualizálásra kerül. Processing
character(1)
Button
TAB: Besorolt termékek

Leírás: Termékkategóriába sorolt termékek


Segítség null


Fájl:Termékcsoport - Besorolt termékek - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Category Termékcsoport Termékcsoport Azonosít egy csoportot, amelybe termékek sorolhatók. A Termékcsoport árazáshoz és kiválasztáshoz (pl. jelentésekbe) használható. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Keresési kulcs Keresési kulcs a rekordhoz, annak formátumában - egyedinek kell lennie. A Keresési kulcs gyors adatelérést tesz lehetővé. Ha a keresési kulcsot üresen hagyja, akkor a rendszer automatikusan generál egy numerikus értéket. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(255) NOT NULL
String
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Összegző szint Ez egy összegző elem Az összegző elem inkább egy részösszesítő elemet jelöl, mint a végleges összesítést. Az összesítő elemek csak a jelentésekben használatosak, önálló értékkel nem rendelkeznek. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Discontinued Megszüntetésre került A termék nem kerül további forgalomba. A Megszüntetésre került jelölőnégyzet mutatja a termék forgalomból kivonását. Discontinued
character(1)
Yes-No
Product Type Termék típusa Termék típusa A termék típusa könyvelési következményeket is meghatároz. ProductType
character(1) NOT NULL
List
Expense Type Ráfordítás típusa Ráfordítás jelentési típus null S_ExpenseType_ID
numeric(10)
Table Direct
Resource Erőforrás Erőforrás null S_Resource_ID
numeric(10)
Table Direct
Featured in Web Store Webes üzletben kiemelt. Ha kiválasztásra került, a termék kezdő megjelenítés, vagy üres kereső mező esetén megjelenítésre kerül. Ha kiválasztásra került, a termék kezdő megjelenítés, vagy üres kereső mező esetén megjelenítésre kerül. A megjelenítéshez a terméknek az alkalmazott árlistában szerepelnie kell. IsWebStoreFeatured
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.