Teljesítmény cél (Aablak ID-212)

Innen: iDempiere huAablak: Teljesítmény cél

Leírás: Tevékenység céljainak meghatározása

Segítség: A Tevékenység céljai ablakban meghatározhatja a vállalati, szerepkörhöz , vagy a felhasználóhoz kapcsolódó célokat.TAB: Teljesítmény cél

Leírás: Teljesítmény cél


Segítség A Teljesítmény cél tábla megadja a meghatározott teljesítmény célokat.


Fájl:Teljesítmény cél - Teljesítmény cél - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Note Megjegyzés További felhasználói információ adható meg. A Megjegyzés mező a felhasználó részére szabadon választható információ megadási lehetőséget jelent. Note
character varying(2000)
Text
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Role Jogosultság Jogosultság kialakítása a felelősségekhez. A Jogosultság határozza meg a felhasználók hozzáférési lehetőségeit. AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Felhasználó/Kapcsolat Rendszerfelhasználó - belső kapcsolat vagy üzleti partner A Felhasználó egy egyedi felhasználót azonosít. Ez egy belső felhasználót, vagy egy üzleti partner kapcsolatot jelent. AD_User_ID
numeric(10)
Search
Sequence Sorrend A rekordok sorrendjének módja; alacsonyabb szám kerül előbbre. A Sorrend jelöli a rekordok sorrendjét. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Summary Level Összegző szint Ez egy összegző elem Az összegző elem inkább egy részösszesítő elemet jelöl, mint a végleges összesítést. Az összesítő elemek csak a jelentésekben használatosak, önálló értékkel nem rendelkeznek. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Color Schema Színminta Teljesítmény mutatóinak színbeállítása A teljesítmény vizuális bemutatása színekkel. A minta mindig három szintet jelez (pl. vörös-sárga-zöld). Adempiere két szintet (pl. vörös - zöld) vagy négy szintet (pl. szürke-bronz-züst-arany) támogat. Vegye figyelembe, hogy a cél nélküli mérés fehér színnel jelölt. A százalék 0-tól 100 feletti százalékig is terjedhet. PA_ColorSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Parent Goal Felettes cél Felettes cél Létrehozat célrendszereket, ha a részcélokat köt össze felettes célokkal. A mérések automatikusan felgöngyölödnek PA_GoalParent_ID
numeric(10)
Table
Measure Target Mérési cél A mérés célértéke. A Mérési cél mutatja a mérés célértékét. Ez az aktuális érték összevetésére szolgál. MeasureTarget
numeric NOT NULL
Number
Measure Mérés Konkrét teljesítmény mérés. A mérés egy konkrét, mérhető mutatója a teljesítménynek. Például, értékesítés forintban, vagy leendő partnerkapcsolatok száma. PA_Measure_ID
numeric(10)
Table Direct
Date From Dátumtól Egy időintervallum kezdeti dátuma. A Dátumtól mutatja az első figyelembe veendő dátumot. DateFrom
timestamp without time zone
Date+Time
Date To Dátumig Egy időintervallum utolsó dátuma. A Dátumig mutatja az utolsó figyelembe veendő dátumot. DateTo
timestamp without time zone
Date+Time
Measure Scope Mérési hatókör Teljesítmény mérési hatókör A cél mérési hatóköre kibontható a kezdeti kijelzőn. Példa: a hatókör éves, a megjelenítés havi - a célt éves szinten kell megadni, a megjelenített értékek 12-vel felosztva jelnnek meg. MeasureScope
character(1) NOT NULL
List
Measure Display Mérés megjelenítése Elsődlegesen megjelenítésre kerülő mérési hatókör null MeasureDisplay
character(1)
List
Chart Type Chart Type Type fo chart to render null ChartType
character varying(2) NOT NULL
List
Measure Actual Mért érték Az aktuálisan mért érték. A Mért érték az aktuálisan mért értéket mutatja. A megmért értékekek a teljesítmény célok meghatározásához használhatók. MeasureActual
numeric
Number
Date last run Utolsó futtattás dátuma A folyamat utolsó futtattásának dátuma Az Utolsó futtatás dátuma jelöli, hogy a folyamat mikor került utoljára futtatásra. DateLastRun
timestamp without time zone
Date+Time
Performance Goal Teljesítmény cél Cél teljesítmény 0-tól 1-ig. A Teljesítmény cél mutatja az elérendő teljesítményi szintet 0-tól 1-ig. GoalPerformance
numeric
Number
Relative Weight Relatív súly Az elem relatív súlya (0 = kihagyásra kerül). A relatív súllyal beállítható a projekt ciklusának jelentési súlya. Például, ha van 1:10 esély a szerződés zárására és 1:2 esély a szerződés megkötésére, 0,1 és 0,5 érték közöttt kellene súlyoznia ezeket a lépéseket. Ez lehetőséget ad értékesítési csatornák alakalmazására, vagy projekt előrehaladásának mérésére. RelativeWeight
numeric
Number
TAB: Korlátozás

Leírás: Teljesítmény cél korlátozása


Segítség A teljesítmény mérésének korlátozása a megadott költséghelyre, üzleti partnerre, vagy termékre. Példa: a teljesítmény csak a központban kerül mérésére. A mérésnek az adatokat kell támogatnia, egyébként figyelmen kívül kerül.


Fájl:Teljesítmény cél - Korlátozás - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Goal Cél Teljesítmény cél A Teljesítmény cél jelöli, hogy a dolgozók teljesítménye összehasonlító méréssel kerülnek összevetésre. PA_Goal_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Restriction Type Korlátozás típusa Cél korlátozás típusa Adjon meg egy vagy több rekordot a cél korlátozás típusához (pl. ktghely sz1, sz2). GoalRestrictionType
character(1) NOT NULL
List
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. Org_ID
numeric(10)
Table
Business Partner Üzleti partner Üzleti partner azonosítása Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Business Partner Group Üzleti partner csoport Üzleti partner csoport Az Üzleti partner csoport csoportosítási lehetőséget ad az üzleti partnerek besorolására. C_BP_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Termék Termék, szolgáltatás, tétel Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Product Category Termékcsoport Termékcsoport Azonosít egy csoportot, amelybe termékek sorolhatók. A Termékcsoport árazáshoz és kiválasztáshoz (pl. jelentésekbe) használható. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.