Rendszer színek (Aablak ID-225)

Innen: iDempiere huAablak: Rendszer színek

Leírás: Rendszer színek beállítása

Segítség: A rendszer színek ablak a kiemelésekhez és a háttér beállításához használható.TAB: Rendszer színek

Leírás: Rendszer színek a háttérhez és jelölőkhöz


Segítség null


Fájl:Rendszer színek - Rendszer színek - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Alap Alapérték Az Alap jelölőnégyzet jelöli, hogy ez a rekord alapértékként kerül alkalmazásra. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Color Type Szín típusa Ennek a színnek a színmegjelenítése. null ColorType
character(1) NOT NULL
List
Red Vörös RGB érték null Red
numeric(10) NOT NULL
Integer
2nd Red 2. Vörös RGB értéke a másodlagos színnek. null Red_1
numeric(10)
Integer
Green Zöld RGB érték null Green
numeric(10) NOT NULL
Integer
2nd Green 2. Zöld RGB értéke a másodlagos színnek. null Green_1
numeric(10)
Integer
Blue Kék Az RGB kék értéke. null Blue
numeric(10) NOT NULL
Integer
2nd Blue 2. Kék RGB értéke a másodlagos színnek. null Blue_1
numeric(10)
Integer
Alpha Elsődleges Elsődleges szín értéke 0-255 null Alpha
numeric(10) NOT NULL
Integer
2nd Alpha Másodlagos A szín másodlagos értéke. null Alpha_1
numeric(10)
Integer
Start Point Kiinduló pont Kiinduló pontja a változó színeknek. A meredekség a kiinduló ponttól kezdődik (pl. észak). Az ismétlés távolsága meghatározza, hogy milyen gyakran kerülnek ismétlésre a változó színek. Ha a kiinduló szín a déli pontnál van, akkor a felső szín fejjel lefelé kerül. StartPoint
numeric(10)
List
Repeat Distance Ismétlés távolsága Pontokban mért távolsága a változó színnek - vagy nulla értékű is lehet. A Változó szín nem ismétlődik, ha az értéke nulla. A távolság hozzáadásra (vagy kivonásra kerül) az emelkedő kezdő pontjához. RepeatDistance
numeric(10)
Integer
Line Width Sor szélesség Sorok szélessége null LineWidth
numeric(10)
Integer
Line Distance Sor távolsága Sorok közötti távolság null LineDistance
numeric(10)
Integer
Image Kép Kép vagy ikon Képek és ikonok a támogatott formátumokban jeleníthetők meg (gif, jpg, png). Betöltheti a képet az adatbázisba vagy hivatkozhat rá URL címen keresztül (pl. forrás http címre) AD_Image_ID
numeric(10)
Table Direct
Image Alpha Kép Alpha Kép textúra Alpha összetevője Alpha összetevő elem a színbeállításhoz. ImageAlpha
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.