Rendelés importja (Aablak ID-281)

Innen: iDempiere huAablak: Rendelés importja

Leírás: Rendelések importja

Segítség: Adjon Y/N betűt az importálási formátum minden részére és ne hagyja NULL értéken állni. A NULL . A NULL jelentése "nem megadott". Általánosságban a check-boxok nem kerülnek kiválasztásra, amennyiben értékük nem "Y", (pl. lehet az értéke 0, vagy bármely más érték). A teszt is az "Y"-t ellenőrzi, a "nem Y" - pl. NULL érték nem "nem Y"-t jelent, hanem NULL-t (nem megadott) - ld. SQL nyelvi bevezető.TAB: Rendelés

Leírás: Rendelések importja


Segítség Biztosítania kell a dokumentum típusának nevét (vagy azonosítóját). A dokumentum típus néhány esetben nem kerül megadásra, mivel számos negatív következménnyel jár, ha rosszul kerül beállításra. A legkedvezőbb az, ha az importálásra kerülő fájlban egy állandóként, vagy egy importálási mezőként megadja a dokumentum típusának nevét.


Fájl:Rendelés importja - Rendelés - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Import Order Rendelés importja Rendelések importja null I_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importálva Az importálás feldolgozva. Az importálva jelölőnégyzet jelöli, amennyiben az adott importálás fel lett dolgozva. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Order Rendelés Rendelés A Rendelés egy ellenőrző dokumentum. A Rendelés akkor komplett, ha a rendelt mennyiség egyenlő a szállított és a számlázott mennyiséggel. Ha egy rendelést lezár, a nem leszállított mennyiségek visszavonásra kerülnek. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Sales Order Line Vevőrendelés sora Vevőrendelés sora A Vevőrendelés sor egy egyedi azonosítóval bíró sor a rendelésben. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message Importálás Hiba Üzenet Az importálási folyamat során létrejött üzenetek. Az importálási folyamat során létrejött üzenetek. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Name Dokumentum típus neve Dokumentum típus neve null DocTypeName
character varying(60)
String
Document Type Dokumentum típus Dokumentum típusok vagy szabályok A Dokumentum típusok meghatározzák a dokumentumok egymásra épülését, és a feldolgozás szabályait. C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Document No Dokumentum azon. Dokumentum sorrendi azonosítója. A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). DocumentNo
character varying(30)
String
Sales Transaction Értékesítési tranzakció Ez egy értékesítési tranzakció. Az Értékesítési tranzakció jelölőnégyzet jelöli, hogy ez az elem egy értékesítési tranzakció. IsSOTrx
character(1)
Yes-No
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Sales Representative Üzletkötő Üzletkötő, vagy ügynök. Az Üzletkötő jelöli a régió üzletkötőjét. Bármely üzletkötőnek valós, belső felhasználónak kell lennie. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Delivery Rule Szállítási szabályok Szállítás ütemezését határozza meg. A Szállítási szabályok határozzák meg, hogy a rendelés mikor kerül leszállításra. Például egy rendelés akkor kerül leszállításra, ha a rendelés komplett, vagy amikor egy sor komplett, vagy amikor egy termék rendelkezésre áll. DeliveryRule
character(1)
List
Currency Deviza A rekord devizája Megjeleníti a jelentés feldolgozásához használt devizát. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Price List Árlista Egy árlista egyedi aznosítója. Árlistákkal lehet meghatározni a termék beszerzési és értékesítési árát. M_PriceList_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment Term Key Fizetési feltétel azonosító Fizetési feltétel azonosító null PaymentTermValue
character varying(40)
String
Payment Term Fizetési feltételek Fizetési feltételek (napok száma, kedvezmény) A Fizetési feltételek meghatározzák a halasztott fizetés hosszát, és módját. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table Direct
Warehouse Üzlet/Raktár Raktár és kiszolgálási pont Az Üzlet/Raktár egy egyedi helyet azonosít, ahol a termékek tárolásra, vagy kiadásra kerülnek. M_Warehouse_ID
numeric(10)
Table Direct
Shipper Fuvarozók A termék szállításának módja. A szállítás a szállítás módját jelöli. M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Business Partner Üzleti partner Üzleti partner azonosítása Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Business Partner Key Üzleti partner azon. Az üzleti partner azonosítója. null BPartnerValue
character varying(40)
String
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60)
String
Invoice To Vevő Számlázási cím A számlázási cím használatosak az átutalási számlák esetében. BillTo_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Partner címe Üzleti partner - szállítási - címe Üzleti partner szállítási címe C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Address Cím Hely vagy cím A Hely / Cím mező meghatározza egy elem helyét. C_Location_ID
numeric(10)
Search
Address 1 Cím 1 A helység 1. címsora A helység 1. címsorában rögzítésre kerül a helység. Address1
character varying(60)
String
Address 2 Cím 2 A helység 2. címsora A helység 2. címsorában rögzítésre kerülnek a címmel kapcsolatos további információk. Ez használható az épület, apartman, vagy más hasonló információ megadásához. Address2
character varying(60)
String
City Város Egy várost azonosít. Egy ország, vagy egy régió városát azonosítja. City
character varying(60)
String
ZIP Irányítószám Irányítószám Az elemhez tartozó postai irányítószámot jelöli. Postal
character varying(10)
String
Region Régió Régió neve A Régió neve alapján kerül nyomtatásra a dokumentumra. RegionName
character varying(60)
String
Region Régió Egy földrajzi régiót azonosít. A Régió egy egyedi földrajzi területet azonosít. C_Region_ID
numeric(10)
Table Direct
ISO Country Code ISO Országkód Két nagybetűből álló alfanumerikus ISO 3166-1 szerinti ISO Országkódok - http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html Részletesen - http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1.html vagy - http://www.unece.org/trade/rec/rec03en.htm CountryCode
character(2)
String
Country Ország Ország Ország A dokumentumok alkalmazását megelőzően az országot meg kell adni. C_Country_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Felhasználó/Kapcsolat Rendszerfelhasználó - belső kapcsolat vagy üzleti partner A Felhasználó egy egyedi felhasználót azonosít. Ez egy belső felhasználót, vagy egy üzleti partner kapcsolatot jelent. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Contact Name Kapcsolat neve Üzleti partnerkapcsolat neve null ContactName
character varying(60)
String
Phone Telefon Egy telefonszámot azonosít A telefon mező azonosítja a telefonszámot. Phone
character varying(40)
String
EMail Address E-Mail Cím Villanyos levélcím A felhasználói E-mail címnek minősítettnek kell lennie (pl. joe.smith@company.com). Az E-mail cím a webes önkiszolgáló alkalmazáshoz használható. EMail
character varying(60)
String
Date Ordered Rendelés napja Rendelés dátuma A rendelésfeladás dátumát jelenti. DateOrdered
timestamp without time zone
Date
Account Date Teljesítés dátuma Könyvelés dátuma A Könyvelés dátuma jelenti a dokumentum által a Főkönyvben megjelenített dátumot. Ez használható bármely deviza konverzióhoz. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Product Termék Termék, szolgáltatás, tétel Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Product Key Termék azonosító Termék azonosító null ProductValue
character varying(40)
String
Charge Terhelés További, a dokumentummal összefüggő terhelés. A terhelés jelöli a terhelés típusát (kezelés, szállítás, újrakészletezés) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Charge Name Terhelés megnevezése Terhelés megnevezése null ChargeName
character varying(60)
String
SKU ME Mennyiség egység Az ME jelöli a felhasználó által megadott mennyiség egységet. Ez használható további vonalkód kiegészítéshez, az Ön rendszere szerint. SKU
character varying(30)
String
UPC/EAN VTSZ/EAN Vonalkód (VTSZ, ill. Európai Cikkszám - EAN). Használja ezt a mezőt a vonalkód megadásához, a következő formátumban (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, és Pharmacode). UPC
character varying(30)
String
UOM Mértékegység Mértékegység A Mértékegység nem pénzügyi mértékegységeket jelöl. C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Ordered Quantity Rendelt mennyiség Rendelt mennyiség A rendelt mennyiséget jelenti. QtyOrdered
numeric
Quantity
Unit Price Egységár Aktuális ár Az aktuális és az egységár mutatja egy termék árát alapdevizában. PriceActual
numeric
Costs+Prices
Line Description Sor leírása Sor leírása null LineDescription
character varying(255)
String
Tax Indicator Adó jelölése Az adó rövid nyomtatási jelölése a dokumentumokon. Az Adó jelölése azonosítja azt a rövid nevet, amely a dokumentumon nyomtatásra kerül, és hivatkozik erre az adóra. TaxIndicator
character varying(10)
String
Tax Adó Adó azonosító Az Adó azonosítja azt az adó típust, amely a dokumentumon megjelenítésre kerül. C_Tax_ID
numeric(10)
Table Direct
Tax Amount Adó összege Dokumentum Adó összege. Az Adó összege mutatja a dokumentum Adó összegét. TaxAmt
numeric
Amount
Project Projekt Pénzügyi Projekt A Projektben nyomon követheti a külső és belső tevékenységeket. C_Project_ID
numeric(10)
Search
Campaign Kampány Marketing kampány A Kampány egy egyedi marketing programot azonosít. A Projektek összekapcsolhatók előre definiált marketing kampánnyal. A jelentések alapulhatnak a meghatározott kampányokon. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Tevékenység Üzleti tevékenység A Tevékenységek jelentik azokat a feladatokat, amelyek alapul szolgálnak a tevékenység alapú költség kontrollinghoz. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Tranz. ktghely Költséghely felállítása, kiépítése A költséghely, amely tranzakciókat indít, vagy végez egy másik költséghely számára. A tulajdonos költséghelyet nem javasolt tranzakciós költséghelyként létrehozni egy szolgáltatói, központi kiszolgálói és szervezetközi környezetben. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Order Source Key Order Source Key null null C_OrderSourceValue
character varying(40)
String
Order Source Order Source null null C_OrderSource_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Orders Rendelések importja Rendelések importja A paraméterek null értékű rekordokat adnak meg alapértelmezésben, ezek nem írnak felül más adatokat. Vegye figyelembe, hogya az Előkészítés és a Befejezés érvényes dokumentum műveltek. Processing
character(1)
Button
Processed Feldolgozva A dokumentum feldolgozásra került. A Feldolgozva jelölőnégyzet mutatja, hogy a dokumentum feldolgozásra került. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.