Megye és város (Aablak ID-122)

Innen: iDempiere huAablak: Megye és város

Leírás: Megyék és városok karbantartása

Segítség: A Megye és város ablakban olyan bejegyzések adhatók meg, amelyek minden címbevitel esetében előhívhatók. Itt rögzíthető a címformátum, valamint megadhatók összefüggések régiók és megyék, valamint megyék és városok között.

Az országok rendszer szinten rögzíthetők.

TAB: Ország

Leírás: Ország meghatározása


Segítség Az ország tábla felsorolja mindazokat az országokat, amelyekkel üzleti kapcsolatba léphet. Az itt megadott értékek az üzleti partner helymegadásához kapcsolódik.


Fájl:Megye és város - Ország - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
ISO Country Code ISO Országkód Két nagybetűből álló alfanumerikus ISO 3166-1 szerinti ISO Országkódok - http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html Részletesen - http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1.html vagy - http://www.unece.org/trade/rec/rec03en.htm CountryCode
character(2) NOT NULL
String
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Country has Region Az ország régiókkal rendelkezik Az ország régiókkal rendelkezik Az ország régiókkal rendelkezik jelölőnégyzet kiválasztásával az ország régiókra bontható. Ha ez kiválasztásra került, akkor a Régió tábla elérhetővé válik. HasRegion
character(1) NOT NULL
Yes-No
Region Régió Régió neve A Régió neve alapján kerül nyomtatásra a dokumentumra. RegionName
character varying(60)
String
Address Print Format Cím nyomtatási formtuma A nyomtatott címformátum megadása. A Cím nyomtatási formátum meghatározza azt a megjelenési formátumot, amelyeket a felhasználók nyomtatáskor használnak. A következő kifejezés alkalmazható: @C@=Város @P@=Postai @A@=Postacím @R@=Régió DisplaySequence
character varying(20) NOT NULL
String
Reverse Address Lines Fordított cím sorai Cím megjelenítése az ellentétes előjelű rendelésen. Ha nem kerül kiválasztásra, a sorrend Cím 1, Cím 2, Cím 3, Cím 4, Város/Régió/Írsz., ország. Ha kiválasztásra került, a sorrend ország, Város/Régió/Írsz., Cím 4, Cím 3, Cím 2, Cím 1 . A város/régió/írsz. sorrend a címformátum alapján kerül meghatározásra. IsAddressLinesReverse
character(1) NOT NULL
Yes-No
Capture Sequence Capture Sequence null The Capture Sequence defines the fields to be used when capturing an address on this country. The following notations are used: @CO@=Country, @C@=City, @P@=Postal, @A@=PostalAdd, @R@=Region, @A1@=Address 1 to @A4@=Address 4. Country is always mandatory, add a bang ! to make another field mandatory, for example @C!@ makes city mandatory, @A1!@ makes Address 1 mandatory. CaptureSequence
character varying(60)
String
Local Address Format Helyi címformátum A helyi nyomtatott címformátum megadása. A Helyi cím nyomtatási formátum meghatározza azt a megjelenési formátumot, amellyel ezt a címet az országnak megfelelően nyomatni lehet. Ha meghatározásra kerül, ez a formátum kerül alkalmazásra az országhoz kapcsolódó címnyomtatáshoz (az alap formátum helyett). A következő kifejezés alkalmazható: @C@=Város @P@=Postai @A@=Postacím @R@=Régió DisplaySequenceLocal
character varying(20)
String
Reverse Local Address Lines Fordított helyi cím sorai Helyi cím megjelenítése az ellentétes előjelű rendelésen. Ha nem kerül kiválasztásra, a helyi sorrend Cím 1, Cím 2, Cím 3, Cím 4, Város/Régió/Írsz., ország. Ha kiválasztásra került, a sorrend ország, Város/Régió/Írsz., Cím 4, Cím 3, Cím 2, Cím 1 . A város/régió/írsz sorrend a helyi címformátum alapján kerül meghatározásra. IsAddressLinesLocalReverse
character(1) NOT NULL
Yes-No
Postal Code Format Irányítószám formátum Irányítószám formátum; tartalmazhat fixált elemeket, változók: "_lLoOaAcCa09" Érvényesítési elemek: (szóköz) bármely karakter_ szóköz (fixált karakter) l bármilyen betű a..Z nincs szóköz L bármilyen betű a..Z nincs szóköz nagybetű o bármely betű a..Z vagy szóköz O bármely betű a..Z vagy szóköz nagybetűvé konvertált a bármely betű & szám nincs szóköz, A bármilyen szám, vagy betű nagybetűvé konvertálva, nincs szőköz c bármely szám, vagy betű, vagy szóköz C bármely szám, vagy betű, vagy szóköz nagybetűvé konvertálva 0 számok 0..9 nincs szóköz 9 szám 0..9 vagy szóköz. Példa a formátumra "(000)_000-0000" ExpressionPostal
character varying(20)
String
Additional Postal code További irányítószám További irányítószámmal rendelkezik További irányítószám jelölőnégyzet jelenti azt, hogy a címzett több irányítószámot használ. Ha kiválasztásra került, akkor külön mező mutatja a további irányítószámot. HasPostal_Add
character(1) NOT NULL
Yes-No
Additional Postal Format További irányítószám formátum Számformátum; tartalmazhat fixált elemeket, változók: "_lLoOaAcCa09" Érvényesítési elemek: (szóköz) bármely karakter_ szóköz (fixált karakter) l bármilyen betű a..Z nincs szóköz L bármilyen betű a..Z nincs szóköz nagybetű o bármely betű a..Z vagy szóköz O bármely betű a..Z vagy szóköz nagybetűvé konvertált a bármely betű & szám nincs szóköz, A bármilyen szám, vagy betű nagybetűvé konvertálva, nincs szőköz c bármely szám, vagy betű, vagy szóköz C bármely szám, vagy betű, vagy szóköz nagybetűvé konvertálva 0 számok 0..9 nincs szóköz 9 szám 0..9 vagy szóköz. Példa a formátumra "(000)_000-0000" ExpressionPostal_Add
character varying(20)
String
Phone Format Telefonszám formátum Telefonszám formátum; tartalmazhat fixált elemeket, változók: "_lLoOaAcCa09" Érvényesítési elemek: (szóköz) bármely karakter_ szóköz (fixált karakter) l bármilyen betű a..Z nincs szóköz L bármilyen betű a..Z nincs szóköz nagybetű o bármely betű a..Z vagy szóköz O bármely betű a..Z vagy szóköz nagybetűvé konvertált a bármely betű & szám nincs szóköz, A bármilyen szám, vagy betű nagybetűvé konvertálva, nincs szőköz c bármely szám, vagy betű, vagy szóköz C bármely szám, vagy betű, vagy szóköz nagybetűvé konvertálva 0 számok 0..9 nincs szóköz 9 szám 0..9 vagy szóköz. Példa a formátumra "(000)_000-0000" ExpressionPhone
character varying(20)
String
Media Size Papír mérete Java papír méret Java papír méret Példa: "MediaSize.ISO.A4" (a javax.print.attribute.standard került figyelembe véve). Ha a saját egyedi hordozó típust kíván beállítani, minősített nevet használjon. Ha a formátum nem felel meg az Ön nyelvi beállításához, kérem vegye fel a kapcsolatot az Adempiere kapcsolattartójával a megfelelő beállítások érdekében. MediaSize
character varying(40)
String
Bank Routing No Format Bank azonosító formátum Bank azonosító formátum null ExpressionBankRoutingNo
character varying(20)
String
Bank Account No Format Bankszámla szám formátum Bankszámla szám formátum null ExpressionBankAccountNo
character varying(20)
String
Language Nyelv A vállalat nyelve. A Nyelv megadja a megjelenített és alkalmazott nyelvet. AD_Language
character varying(6)
Table
Currency Deviza A rekord devizája Megjeleníti a jelentés feldolgozásához használt devizát. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Use Postcode Lookup IRSZellenőrzés Amennyiben ez az ország rendelkezik webes irányítószám ellenőrzési szolgáltatással Aktíválja az IRSZellenőrzést, ha be kívánja állítani az irányítószám ellenőrzés webes szolgáltatását IsPostcodeLookup
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Cities out of List Allow Cities out of List A flag to allow cities, currently not in the list, to be entered null AllowCitiesOutOfList
character(1)
Yes-No
Lookup URL UrlEllenőrzés A webes szolgáltatás elérési útvonala, amelyen keresztül létesül az irányítószám adatbázis-kapcsolat Adja meg a webes szolgáltatás elérési útvonalát, az irányítószám adatbázis-kapcsolat létrehozása érdekében LookupUrl
character varying(100)
String
Lookup Client ID ÜgyfélAzonosítóEllenőrzés Ügyfélazonosító megadása az ellenőrzési URL számára Adja meg ügyfélazonosítóját a webes irányítószám ellenőrzési szolgáltatás igénybevételéhez LookupClientID
character varying(50)
String
Lookup Password JelszóEllenőrzés Jelszó megadása az ellenőrzési URL számára Adja meg jelszavát a webes irányítószám ellenőrzési szolgáltatás igénybevételéhez LookupPassword
character varying(50)
String
Lookup ClassName EllenőrzésiOsztályNév Az ellenőrzési program osztály neve Adja meg a webes irányítószám ellenőrzési program (osztály) nevét! LookupClassName
character varying(255)
String
TAB: Fordítás

Leírás: null


Segítség null


Fájl:Megye és város - Fordítás - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Country Ország Ország Ország A dokumentumok alkalmazását megelőzően az országot meg kell adni. C_Country_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Nyelv A vállalat nyelve. A Nyelv megadja a megjelenített és alkalmazott nyelvet. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Lefordított Ez az oszlop le van fordítva A Lefordított jelölőnégyzet mutatja, hogy ez az oszlop lefordításra került. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Region Régió Régió neve A Régió neve alapján kerül nyomtatásra a dokumentumra. RegionName
character varying(60)
String
TAB: Régió

Leírás: Régiók meghatározása


Segítség A régió tábla meghatározza az ország régióit. Ez az tábla akkor kerül megjelenítésre, ha a Régióval rendelkezik jelölőnégyzet kiválasztásra került az országhoz.


Fájl:Megye és város - Régió - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Region Régió Egy földrajzi régiót azonosít. A Régió egy egyedi földrajzi területet azonosít. C_Region_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Country Ország Ország Ország A dokumentumok alkalmazását megelőzően az országot meg kell adni. C_Country_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Alap Alapérték Az Alap jelölőnégyzet jelöli, hogy ez a rekord alapértékként kerül alkalmazásra. IsDefault
character(1)
Yes-No
TAB: Város

Leírás: Városok megadása


Segítség A Városok tábla megadja a városok neveit egy régóban, vagy országban. Az itt megadott városokra nem lehet hivatkoni a cím megadása során.


Fájl:Megye és város - Város - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
City Város Város Egy ország városa C_City_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Country Ország Ország Ország A dokumentumok alkalmazását megelőzően az országot meg kell adni. C_Country_ID
numeric(10)
Table Direct
Region Régió Egy földrajzi régiót azonosít. A Régió egy egyedi földrajzi területet azonosít. C_Region_ID
numeric(10)
Table
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
ZIP Irányítószám Irányítószám Az elemhez tartozó postai irányítószámot jelöli. Postal
character varying(10)
String
Area Code Körzeti kód Telefon körzeti kód Telefon körzeti kód AreaCode
character varying(10)
String
Locode Helykód Helység kód - UN/LOCODE UN/Locode a 2 karakteres országkód és a 3 karakteres helység kód kombinációja, pl. BEANR a Belgiumi (BE) ország, Antwerp (ANR) városa.

Ld: http://www.unece.org/cefact/locode/service/main.htm

Locode
character varying(10)
String
Coordinates Koordináták Helység koordinátái Ez az oszlop tartalmazza a helység koordinátákat (szélességi/hosszúsági).

A nem megfelelő karakterek és szóközök megadásának elkerülése végett, a következő leírás alkalmazandó:
0000N 00000W 0000S 00000E
ahol az utolsó két szám hivatkozik a percekre, a két első szám pedig a fokokra.

Coordinates
character varying(15)
String


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.