Import Price List (Aablak ID-53071)

Innen: iDempiere huAablak: Import Price List

Leírás: Import Price Lists

Segítség: The Import Price List Window is an interim table which is used when importing external data into the system. Selecting the 'Process' button will either add or modify the appropriate records.TAB: Import Price List

Leírás: Import Price Lists


Segítség null


Fájl:Import Price List - Import Price List - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Import Price List Import Price List null null I_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importálva Az importálás feldolgozva. Az importálva jelölőnégyzet jelöli, amennyiben az adott importálás fel lett dolgozva. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price List Árlista Egy árlista egyedi aznosítója. Árlistákkal lehet meghatározni a termék beszerzési és értékesítési árát. M_PriceList_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Error Message Importálás Hiba Üzenet Az importálási folyamat során létrejött üzenetek. Az importálási folyamat során létrejött üzenetek. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60)
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
ISO Currency Code ISO Országkód Három betűs ISO 4217 szerinti devizakód. Részletekért ld.: http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code
character varying(3)
String
Currency Deviza A rekord devizája Megjeleníti a jelentés feldolgozásához használt devizát. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Price Precision Ár pontossága Ár pontosság (szám tizedes helyiértéke). Az árlista árai kerekítésre kerülnek a megadott kerekítési pontosság szerint. Ezzel lehetővé válik a deviza pontossága alatti árak kezelése, pl. $0.005. A tizedes helyek megadása, vagy adjon meg 1-t a kerekítés mellőzéséhez. PricePrecision
numeric
Integer
Sales Price list Értékesítési árlista Ez egy Értékesítési árlista. Az Értékesítési árlista jelölőnégyzet mutatja, hogy ez az árlista az értékesítési tranzakciókhoz kapcsolódik. IsSOPriceList
character(1)
Yes-No
Price includes Tax ÁFÁ-s ár Az ÁFA az árba beszámításra került. Az ÁFÁ-s ár jelölőnégyzet jelöli, hogy az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. Bruttó árnak is nevezhető. IsTaxIncluded
character(1)
Yes-No
Enforce price limit Árszint érvényesítése Az árak nem kerülhetnek egy bizonyos szint alá. Az Árszint érvényesítése jölőnégyzet mutatja, hogy az árak nem kerülhetnek az árszint alá a rendeléseken és a számlákon. Ez felülbírálható megfelelő jogosultság birtokában. EnforcePriceLimit
character(1)
Yes-No
Price List Version Árlista verzió Egy egyedi árlistát azonosít. Minden árlistának több verziója lehetésges. A leginkább az érvényességi időszak alapján változó árlisták esetében alkalmazzák. M_PriceList_Version_ID
numeric(10)
Table Direct
Valid from Érvényesség kezdete A kezdeti napot is magába foglaló érvényeségi idő. Az Érvényesség kezdete mutatja az első figyelembeveendő dátumot. ValidFrom
timestamp without time zone
Date
Product Key Termék azonosító Termék azonosító null ProductValue
character varying(40)
String
Product Termék Termék, szolgáltatás, tétel Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít. M_Product_ID
numeric(10)
Table Direct
List Price Lista ár Lista ár A Lista ár a hivatalos ár, a dokumentumhoz kapcsolódó devizában. PriceList
numeric
Costs+Prices
Standard Price Standard ár Standard ár A Standard ár mutatja a norma, vagy önköltségi árát a terméknek. PriceStd
numeric
Costs+Prices
Limit Price Árszint A termék legalacsonyabb ára. Az Árszint jelenti a legalacsonyabb árat, amelyen az árlista (adott devizájában) megjeleníthető. PriceLimit
numeric
Costs+Prices
Business Partner Key Üzleti partner azon. Az üzleti partner azonosítója. null BPartner_Value
character varying(40)
String
Business Partner Üzleti partner Üzleti partner azonosítása Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Break Value Alkalmi kedvezmény értéke Az alkalmi kedvezmény legalacsonyabb értéke. Az alkalmi szint alkalmazásához szükséges mennyiség, vagy érték. BreakValue
numeric
Number
UOM Code ME kód ME EDI X12 Kód A Mértékegység kód az EDI X12 kód adat elem 355 (mennyiségi egység). X12DE355
character varying(4)
String
UOM Mértékegység Mértékegység A Mértékegység nem pénzügyi mértékegységeket jelöl. C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Price Lists Import Price Lists Imports price lists from a file into the application null Processing
character(1)
Button
Processed Feldolgozva A dokumentum feldolgozásra került. A Feldolgozva jelölőnégyzet mutatja, hogy a dokumentum feldolgozásra került. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.