Importálási formátum (Aablak ID-189)

Innen: iDempiere huAablak: Importálási formátum

Leírás: Importálási formátum beállítása

Segítség: Az Importálási formátum ablakban a beolvasni kívánt fájl formátumot lehet beállítani.TAB: Importálás formátuma

Leírás: null


Segítség null


Fájl:Importálási formátum - Importálás formátuma - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Tábla Adatbázis Tábla információ A Tábla mutatja be azt, hogy az egyes mezők melyik táblához kapcsolódnak. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Format Formátum Adatformátum. A Formátum legördülő menüből lehet kiválasztani az imortálni kívánt adatformátum típusát (szöveg, tab-bal elválasztott, XML, stb.). FormatType
character(1) NOT NULL
List
Separator Character Separator Character null null SeparatorChar
character varying(1)
String
Copy Lines Sorok másolása Sorok másolása egy másik importálási formátumból null Processing
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Formátum mező

Leírás: Formátum mezők beállítása


Segítség A tábla definíción alapuló egyedi mezők meghatározása. Meg kell győződnie arról, hogy a konstansnak megfelelő SQL adattípusa van (pl. ha ez egy karakterlénc, vagy 'string', akkor 'ezt' kell magában foglalnia).

Termék adatsrtuktúra (részletekért ld. a dokumentációt):

 H_Item => Érték H_ItemDesc => Név / Leírás H_ItemDefn => Súgó H_ItemType => TermékKategória H_PartnrID => Üzleti partner értéke H_Commodity1 => Szállító termék azon. H_Commodity2 => SKU H_ItemClass => Osztályozás(A,B,C..) V_OperAmt_T_Cur => Deviza V_OperAmt_T => Ár 


Fájl:Importálási formátum - Formátum mező - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Format Field Formátum mező null null AD_ImpFormat_Row_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Import Format Importálás formátuma null null AD_ImpFormat_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Sorrend A rekordok sorrendjének módja; alacsonyabb szám kerül előbbre. A Sorrend jelöli a rekordok sorrendjét. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Column Oszlop Táblázat oszlopa Táblázat oszlopának adatbázishoz csatolása. AD_Column_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Data Type Adat típus Az adat típusa null DataType
character(1) NOT NULL
List
Data Format Dátum formátum Java kifejezésnek megfelelően, pl. NNHHÉÉ A Dátum formátum jelöli, hogy milyen formában importálható a rekordokhoz kapcsolódó dátum. A Java által meghatározottnak kell lennie. DataFormat
character varying(20)
String
Start No Kezdő szám Kezdő szám/pozíció A Kezdő szám a kiinduló pozíciót egy sorban, vagy egy mező számát a sorban. StartNo
numeric(10)
Integer
End No Utolsó sz. null null EndNo
numeric(10)
Integer
Decimal Point Tizedes pont Tizedes pont az adat fájlban - ha van null DecimalPoint
character(1) NOT NULL
String
Divide by 100 100-zal osztás A számot 100-zal kell osztani, hogy megfelelő értéket kapjunk. null DivideBy100
character(1) NOT NULL
Yes-No
Constant Value Konstans érték Konstans érték null ConstantValue
character varying(60)
String
Callout Külső hívás Teljes osztálynevek és eljárások, pontosvesszővel elválasztva. A Külső hívással olyan Java kiegészítéseket lehet készíteni, amelyek egy meghatározott érték változását követően feladatokat hajtanak végre. A Külső hívás nem használható érvényesítésre, inkább akkor, ha a felhasználó kiválaszt egy meghatározott értéket. A Külső hívás egy Java osztály, amely alkalmazza az org.adempiere.model.Callout, valamint az eljárást. Például: "org.adempiere.model.CalloutRequest.copyText" folyamat osztálya a "CalloutRequest" és meghívja a "copyText" eljárást. Több külső hívást lehet megadni, pontosvesszővel elválasztva. Callout
character varying(60)
String
Script Program utasítás Dinamikus Java nyelvű utasítás az eredmény kiszámítása céljából. Java utasításokat alkalmazhat az eredmény kiszámításához. Script
character varying(2000)
Text


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.