Helység (Aablak ID-121)

Innen: iDempiere huAablak: Helység

Leírás: Cím beállítása

Segítség: A Helység ablakban rögzíti a rendszerben tárolt címeket. Ez az ablak a rendszer adminisztrátorának áll rendelkezésére. A felhasználók a címbejegyzésekhez az ablakok megfelelő gombjára kattintva hívhatják elő (pl. rendelés bevitelénél vagy üzleti partner adatainak rögzítése során).TAB: Helység

Leírás: Helység meghatározása


Segítség A Helység tábla meghatározza a költséghely címét.


Fájl:Helység - Helység - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Address 1 Cím 1 A helység 1. címsora A helység 1. címsorában rögzítésre kerül a helység. Address1
character varying(60)
String
Address 2 Cím 2 A helység 2. címsora A helység 2. címsorában rögzítésre kerülnek a címmel kapcsolatos további információk. Ez használható az épület, apartman, vagy más hasonló információ megadásához. Address2
character varying(60)
String
Address 3 Cím 3 A helység 3. címsora A helység 2. címsorában rögzítésre kerülnek a címmel kapcsolatos további információk. Ez használható az épület, apartman, vagy más hasonló információ megadásához. Address3
character varying(60)
String
Address 4 Cím 4 A helység 4. címsora A helység 4. címsorában rögzítésre kerülnek a címmel kapcsolatos további információk. Ez használható az épület, apartman, vagy más hasonló információ megadásához. Address4
character varying(60)
String
City Város Egy várost azonosít. Egy ország, vagy egy régió városát azonosítja. City
character varying(60)
String
City Város Város Egy ország városa C_City_ID
numeric(10)
Search
ZIP Irányítószám Irányítószám Az elemhez tartozó postai irányítószámot jelöli. Postal
character varying(10)
String
Additional Zip
További postai irányítószám További irányítószám jelenti, hogy a címzett több irányítószámot használ. Postal_Add
character varying(10)
String
Region Régió Egy földrajzi régiót azonosít. A Régió egy egyedi földrajzi területet azonosít. C_Region_ID
numeric(10)
Table Direct
Region Régió Régió neve A Régió neve alapján kerül nyomtatásra a dokumentumra. RegionName
character varying(40)
String
Country Ország Ország Ország A dokumentumok alkalmazását megelőzően az országot meg kell adni. C_Country_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.