Főkönyvi számla importálása (Aablak ID-248)

Innen: iDempiere huAablak: Főkönyvi számla importálása

Leírás: Főkönyvi számla értékek importálása

Segítség: A Főkönyvi számla értékek importálása ablak a közbenső adatok feldolgozására szolgál. A 'Feldolgoz' gomb megnyomásával bevihető, vagy módosíthatók az adatok.TAB: Főkönyvi számla importálása

Leírás: null


Segítség null


Fájl:Főkönyvi számla importálása - Főkönyvi számla importálása - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1)
Yes-No
Import Account Főkönyvi számla importálása Számla érték importálása null I_ElementValue_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importálva Az importálás feldolgozva. Az importálva jelölőnégyzet jelöli, amennyiben az adott importálás fel lett dolgozva. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Element Könyvelési elemek Könyvelési elemek A könyvelési elemek lehetnek főkünyvi számlák, vagy a felhasználó által megadtott értékek. C_ElementValue_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Error Message Importálás Hiba Üzenet Az importálási folyamat során létrejött üzenetek. Az importálási folyamat során létrejött üzenetek. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Element Name Elem neve Elem neve null ElementName
character varying(60)
String
Element Rendszer-elem Főkönyvi elem A Főkönyvi elem egyedileg azonosít egy főkönyvi típust. Ez a főkönyvi számlatükörként ismert. C_Element_ID
numeric(10)
Table Direct
Search Key Keresési kulcs Keresési kulcs a rekordhoz, annak formátumában - egyedinek kell lennie. A Keresési kulcs gyors adatelérést tesz lehetővé. Ha a keresési kulcsot üresen hagyja, akkor a rendszer automatikusan generál egy numerikus értéket. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). Value
character varying(40)
String
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60)
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Account Type Főkönyv típusa Megadja a főkönyv típusát Érvényes főkönyvi típusok A - Eszköz, E - költség, L - Forrás, O- Saját tőke elemei, R -Árbevétel and M- Statisztikai. A főkönyvi számlatípusok segítségével meghatározható a fizetendő adó, valamint meghatározható az üzleti partnerekkel kapcsolatos vevő-, és szállítóállomány. Megjegyzés: A statisztikai számla mennyiségek a mérlegben nem vesznek részt. AccountType
character(1)
List
Account Sign Főkönyvi azonosító Megadja a főkönyvi számlák tartozik, vagy követel megjelölését. Megadja a főkönyvi számla tartozik, vagy követel egyenlegét. Ha eszköz, vagy költség számlaként van azonosítva, akkor a pozitív érték a tartozik egyenleget mutatja (ha negatív, akkor követel). AccountSign
character(1)
List
Summary Level Összegző szint Ez egy összegző elem Az összegző elem inkább egy részösszesítő elemet jelöl, mint a végleges összesítést. Az összesítő elemek csak a jelentésekben használatosak, önálló értékkel nem rendelkeznek. IsSummary
character(1)
Yes-No
Parent Key Felettes azon. Felettes azonosítója null ParentValue
character varying(40)
String
Parent Account Felettes számla A felettes (összegző) számla. null ParentElementValue_ID
numeric(10)
Table
Post Actual Aktuális érték megadása Az aktuális érték megadható. Az Aktuális érték megadásával az elem értéke aktualizálható. PostActual
character(1)
Yes-No
Post Budget Terv megadása Költségvetési terv értékeinek megadása. A Terv megadása mutatja, hogy ehhez az elemhez tervszámot lehet rendelni. PostBudget
character(1)
Yes-No
Post Statistical Statisztikai érték megadása Ehhez a számlához megadható statisztikai érték? null PostStatistical
character(1)
Yes-No
Post Encumbrance Átterhelés megadása Kötelezettség megadása null PostEncumbrance
character(1)
Yes-No
Document Controlled Ellenőrzött dokumentum Ellenőrző számla - ha egy számlához egy dokumentum kapcsolódik, nem adhatja fel manuálisan. null IsDocControlled
character(1)
Yes-No
Default Account Alapszámla Az alapszámla oszlop neve. null Default_Account
character varying(30)
String
Column Oszlop Táblázat oszlopa Táblázat oszlopának adatbázishoz csatolása. AD_Column_ID
numeric(10)
Table
Import Accounts Számlák importálása Főkönyi számlák importálása A számlák importálásával a számlák hierarchiája megadható, valamint választhatóan a jelenlegi számlák frissítésre kerülnek. Az alap számlák módosítának frissítésével módosul a főkönyvi számlák jelölése, pl. a 01-240 számla 01-300-as lesz). Ha új kombinációt hoz létre, a régi számla megmarad, más esetben cserére kerül. Ha kiválasztja ezt, győződjön meg arról, hogy nem duplázott meg alapszámlát egy főkönyvi számlával és rendelkezésre áll MENTÉS !!!

A paraméterek null értékű rekordokat adnak meg alapértelmezésben, ezek nem írnak felül más adatokat.

Processing
character(1)
Button
Processed Feldolgozva A dokumentum feldolgozásra került. A Feldolgozva jelölőnégyzet mutatja, hogy a dokumentum feldolgozásra került. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.