Főkönyv (Aablak ID-125)

Innen: iDempiere huAablak: Főkönyv

Leírás: Főkönyv beállítása - A változások érvénybe lépéséhez újra be kell lépnie

Segítség: A Főkönyv ablakban rögzíthetők a könyvelési eljárások és elemek, amelyek felépítik a számlatükröt. Létrehozhat és aktiválhat könyvelési eljárási elemeket üzleti partnerekre, termékekre, elosztási pontokra, stb. A Főkönyv és alapszámlák beállításának áttekintése és módosítása A tranzakciókhoz kapcsolód könyvelés az aktuális költséghelyhez kapcsolódó beállítás szerint történik; az információk többsége a tranzakció kontextusától függ.TAB: Főkönyv

Leírás: Számlatükör struktúrájának meghatározása


Segítség A Számlatükör tábla meghatározza a könyvelés kereteit. Meghatározhat többféle számlatükröt egy vállalathoz (párhuzamos könyveléshez). A feladások egy számlatükörhöz kerülnek létrehozásra, ha a számlatükör érvényes és a főkönyvi és alapszámlák meghatározásra kerültek, akkor a feladás telejsülése után alkalmazza a Számla Hozzáadás / Másolás folyamatát.


Fájl:Főkönyv - Főkönyv - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
GAAP GAAP szabályok Általánosan elfogadott könyvelési szabályok (GAAP) A GAAP tartalmazza azokat a könyvelési alapelveket, amelyhez a számlatükör és főkönyv igazodni fog. GAAP
character(2) NOT NULL
List
Commitment Type Kötelezettség típusa Kötelezettség és / vagy foglalások létrehozása az üzteli tervhez. A Kötelezettségek feladási típusa létrehozásra kerül, amikor a beszerzési rendelések feladásra kerülnek; a foglalások feladási típusa, amikor az igény rögzítésre kerül. Ez az Üzleti (költség) Tervhez használható. CommitmentType
character(1) NOT NULL
List
Accrual Teljesítés Megmutatja, hogy teljesítés, vagy pénzforgalom alapján történik-e a könyvelés. Az Esedékesség jelölőnégyzet mutatja, hogy a tétel könyvelése teljesítés, vagy pénzforgalom alapján történik. A Teljesítés alapján történő könyvelés akkor történik meg, amikor a szolgáltatás, vagy a termék leszállítása megtörténik. A pénzforgalmi eljárás szerint a nyereség könyvelése a kifizetés alaján történik. IsAccrual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Costing Method Költség módszer Megjeleníti a költségvezetési módot. A költség modell bemutatja, hogyan kerül a költség kalkulálásra (önköltség, átlagköltség, Lifo, FoFo). Az alapvető költség modellt főkönyvi szinten lehet beállítani, és egyedileg a termékkategoriában lehet felülbírálni. A költség modell nem üzközhet a (termékkategoriákban meghatározott) termékmozgással összefüggő szabályokkal. CostingMethod
character(1) NOT NULL
List
Cost Type Költség típus Költség típus (pl. tény, terv, jövőbeli) Többféle költségtípus határozható meg. A főkönyvi könyveléshez kiválasztott költség típus a könyvelésben kerül alkalmazásra. M_CostType_ID
numeric(10)
Table Direct
Costing Level Költségszint A legalacsonyabb szint a költséginformációk gyűjtésére. Ha külön költségeket kíván alkalamazni a szervezetre (raktárra) vagy termék batchekre, akkor azokat be kell álítania. A költségszintet főkönyvi szinten lehet beállítani, és egyedileg a termékkategóriánként és főkönyvi szinten lehet felülbírálni. CostingLevel
character(1) NOT NULL
List
Adjust COGS ELÁBÉ módosítása Eladott áruk beszerzési értékének módosítása Az értékesítési kölségvezetés során az ELÁBÉ értéke módosítható. A szállítás időpontjában valószínűleg még nem áll rendelkezésére a számla, vagy a szállítási és egyéb, a beszerzéshez kapcsolódó költségelem. IsAdjustCOGS
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Deviza A rekord devizája Megjeleníti a jelentés feldolgozásához használt devizát. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Automatic Period Control Automatikus periódus szabályozás Ha be van jelölve, akkor a periódusok automatikusan zárásra és megnyitásra kerülnek. Az Automatikus periódus szabályozás szerint az időszakok az aktuális dátum alapján kerülnek megnyitásra vagy zárásra. Ha a Kézi beállítás aktivált, akkor az időszakok nyitását és zárását külön kell megadni. AutoPeriodControl
character(1) NOT NULL
Yes-No
Period Periódus Naptár egy periódusa A Periódus egy külön időszakot jelöl a naptárban. C_Period_ID
numeric(10)
Table Direct
History Days Múltbeli napok A jelenlegi rendszer dátumon alapuló napszám, ameddig visszamenőleg információ adható meg. Ha az Automatikus Periódus Kontroll beállításra került, akkor a a rendszer dátumtól kezdődően tud a megadott napszámbeli intervallumba adatokat feladni. A múltbeli napok alapján, korábbi periódusba is lehet adatokat feladni. Pl.: a mai nap május 15-s és a Múltbeli napok 30-ra van beállítva, akkor visszamenőleg április 15-ig tud adatokat feladni. Period_OpenHistory
numeric(10)
Integer
Future Days Jövőbeli napok A jelenlegi rendszer dátumon alapuló napszám, ameddig információ adható meg. Ha az Automatikus Periódus Kontroll beállításra került, akkor a a rendszer dátumtól kezdődően tud a megadott napszámbeli intervallumba adatokat feladni. A jövőbeli napok alapján későbbi periódusba is lehet adatokat feladni. Pl.: a mai nap április 15-s és Jövőbeli napok 30-ra van beállítva, akkor május 15-ig tud adatokat feladni. Period_OpenFuture
numeric(10)
Integer
Element Separator Elem elválasztó Elem elválasztó Az Elem elválasztó határozza meg, hogy nyomtatás során milyen elválasztók kerüljenek nyomtatásra az elemek közé. Separator
character(1) NOT NULL
String
Use Account Alias Jogcím alkalmazása Lehetőség van egyes kontírok jogcím szerinti kiválasztására. A Jogszím jelölőnégyzet jelöli a számla párok gyorsbillentyűval, vagy a felhasználó által megadott jogcím alapján történő kiválasztását. HasAlias
character(1) NOT NULL
Yes-No
Post Trade Discount Adott kedvezmény Kereskedelmi kedvezmények megadása Ha a számla listaáron figyelembe vett tételeken alapul, akkor külön megadható a kedvezmény mértéke. Például: mennyiség 10 - listaár: 20 - jelenlegi ár: 17 Ha kiválasztásra került a számlán, akkor 200 jelenik meg a termék bevétel oldalon és 30 az adott kedvezmény oldalon - nem pedig 170 az árbevételen. Az előzőek vonatkoznak a szállítói számlákra is. IsTradeDiscountPosted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Post Services Separately Post Services Separately Differentiate between Services and Product Receivable/Payables If selected, you will post service related revenue to a different receivables account and service related cost to a different payables account. IsPostServices
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tax Correction Adó korrekció Adó korrekció tíusa Meghatározza azt, amikor is az adó korrigálásra kerül. A kedvezmény lehet megállapodásos vagy adott; a leírás lehet részleges vagy teljes. TaxCorrectionType
character(1)
List
Explicit Cost Adjustment Bekerülési érték közvetlen módosítása Termék bekerülési értékének közvetlen módosítása Ha kiválasztásra került, akkor a bekerülési költség a sorra könyvelődik, valamint fordítottan a bekerülési érték módosításának számlájára. Ha nem kerül kiválasztásra, akkor a közvetlenül a bekerülési érték módosítási számlájára könyvelődik. IsExplicitCostAdjustment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Only Organization Csak költséghely Feladási bejegyzések elkészítése csak erre a költséghelyre. Amennyiben többféle főkönyvi struktúrával rendelkezik, akkor megakadályozza a többi főkönyvi struktúra felé történő feladást (pl. amelyek nem az elsődleges főkönyvet jelentik). Például: egy francia és egy amerikai költséghellyel is rendelkezik. Az elsődleges könyvelési struktúrát USD-ben vezetik, a másodlagosat EUR-ban. Ha az EUR főkönyvi struktúra kerül kiválasztásra a francia szervezet részére, akkor nem készít tranzakciókat EUR-ban az amerikai költséghely részére. AD_OrgOnly_ID
numeric(10)
Table
Allow Negative Posting Negatív feladási érték engedélyezése Negatív feladási érték engedélyezése null IsAllowNegativePosting
character(1)
Yes-No
Create GL/Default FK/Alap létrehozása Egyeztetett számlaelemek értékeinek másolása a meglévő számlatükör szerint. A Főkönyvi és a alapszámlák létrehozása ehhez a számlatükörhöz és másolja az egyező számlák értékeit. Processing
character(1)
Button
Post if Clearing Equal Feladja, ha egyezik az elszámolási egyenleggel Ez a jelölő szabályozza azt, hogy az Adempiere végezze el a feladást, ha a elszámolási összeg egyezik a számla végösszegével. null IsPostIfClearingEqual
character(1)
Yes-No
TAB: Számlatükör elem

Leírás: Főkönyvi azonosító elemeinek meghatározása


Segítség A számlatükör elemeinek táblája meghatározza azokat az elemeket, amelyeket a főkönyvi azonosító tartalmaz. A név megadja, hogy mi kerül megjelenítésre a dokumentumokban. Valamint meghatározza az elemek sorrendjét, az egyenlegüket és a kötelezettség jelölését.


Fájl:Főkönyv - Számlatükör elem - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Acct.Schema Element Főkönyvi elem null null C_AcctSchema_Element_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Főkönyv Könyvelési alapszabályok A könyvelési alapszabályok határozzák meg a könyvelés alapszabályát, a naptárat, költségelszámolási módot. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Type Típus Elem típusa (főkönyvi vagy felhasználó által megadott) Az Elem típusa mutatja meg, hogy az adott elem főkönyvi elem, vagy felhasználó által megadott. ElementType
character(2) NOT NULL
List
Element Rendszer-elem Főkönyvi elem A Főkönyvi elem egyedileg azonosít egy főkönyvi típust. Ez a főkönyvi számlatükörként ismert. C_Element_ID
numeric(10)
Table Direct
Balanced Kiegyenlített null null IsBalanced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Kötelező Adatbevitel szükséges ebbe az oszlopba. A mezőnek tartalmaznia kell adatot, hogy a rekord mentésre kerüljön az adatbázisba. IsMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Sorrend A rekordok sorrendjének módja; alacsonyabb szám kerül előbbre. A Sorrend jelöli a rekordok sorrendjét. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. Org_ID
numeric(10)
Table
Account Element Könyvelési elemek Könyvelési elemek A könyvelési elemek lehetnek főkünyvi számlák, vagy a felhasználó által megadtott értékek. C_ElementValue_ID
numeric(10)
Search
Product Termék Termék, szolgáltatás, tétel Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Business Partner Üzleti partner Üzleti partner azonosítása Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Address Cím Hely vagy cím A Hely / Cím mező meghatározza egy elem helyét. C_Location_ID
numeric(10)
Location (Address)
Sales Region Értékesítési régiók Lefedett értékesítési régiók Az Értékesítési régió egy egyedi értékesítési lefedettséget azonosít. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Projekt Pénzügyi Projekt A Projektben nyomon követheti a külső és belső tevékenységeket. C_Project_ID
numeric(10)
Search
Campaign Kampány Marketing kampány A Kampány egy egyedi marketing programot azonosít. A Projektek összekapcsolhatók előre definiált marketing kampánnyal. A jelentések alapulhatnak a meghatározott kampányokon. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Tevékenység Üzleti tevékenység A Tevékenységek jelentik azokat a feladatokat, amelyek alapul szolgálnak a tevékenység alapú költség kontrollinghoz. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Főkönyv

Leírás: Főkönyvi számlák


Segítség A Főkönyvi tábla meghatározza a hiba- és az egyenleg kezelését, valamint a szükséges számlákat a főkönyvi feladásokhoz.


Fájl:Főkönyv - Főkönyv - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Főkönyv Könyvelési alapszabályok A könyvelési alapszabályok határozzák meg a könyvelés alapszabályát, a naptárat, költségelszámolási módot. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Use Suspense Balancing Technikai számla alkalmazása null null UseSuspenseBalancing
character(1) NOT NULL
Yes-No
Suspense Balancing Acct Technikai számla null null SuspenseBalancing_Acct
numeric(10)
Account
Use Suspense Error Use Suspense Error null null UseSuspenseError
character(1) NOT NULL
Yes-No
Suspense Error Acct Suspense Error Acct null null SuspenseError_Acct
numeric(10)
Account
Use Currency Balancing Deviza kerekítés alkalmazása null null UseCurrencyBalancing
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Balancing Acct Deviza kerekítési számla A számla akkor kerül alkalmazásra, ha egy devizának nincs megfelelő egyenlege. A számla akkor kerül alkalmazásra, ha egy devizának nincs megfelelő egyenlege (kerekítés miatt). CurrencyBalancing_Acct
numeric(10)
Account
Retained Earning Acct Retained Earning Acct null null RetainedEarning_Acct
numeric(10)
Account
Income Summary Acct Income Summary Acct Income Summary Account null IncomeSummary_Acct
numeric(10)
Account
Intercompany Due To Acct Szervezetközi szállítóállomány Tartozások szervezeti szállítók felé A szervezetközi szállítóállomány jelenti a vállalatközi beszerzésekből adódó szállítói tartozásokat. IntercompanyDueTo_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Intercompany Due From Acct Szervezetközi vevői követelés Szervezetközi vevői követelés számla A szervezetközi vevőkövetelés számla mutatja azokat a követeléseket, amely erről a költséghelyről más költséghelyek felé történő értékesítésből származnak. IntercompanyDueFrom_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
PPV Offset Beszerzési ár eltérésének ellenszámlája Beszerzési ár eltérésének ellenszámlája Ellenszámla a standard költség alapján vezetett áreltérésekhez. Az elszámoló számla a termék beszerzési áreltérés számlája. PPVOffset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Commitment Offset Kötelezettség ellenszámla Tervezési, költségvetési kötelezettség ellenszámla A Kötelezettség ellenszámla a kötelezettségek és foglalások feladásához használhatók. Ez általában mérlegen és eredménykimutatáson kívüli tételeket jelent. CommitmentOffset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Commitment Offset Sales Értékesítési kötelezettség ellenszámla Tervezési, költségvetési kötelezettség ellenszámla értékesítéshez A Kötelezettség ellenszámla a vevői kötelezettségek és foglalások feladásához használhatók. Ez általában mérlegen és eredménykimutatáson kívüli tételeket jelent. CommitmentOffsetSales_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
TAB: Alapértelmezettek

Leírás: Alap számlák


Segítség Az Alap számák táblája bemutatja egy számlatükör alap számláit. Ezek az értékek megjelenítésre kerülnek, ha egy új dokumentum megnyitásra kerül. Ezeket az alapbeállításokat a dokumentumban felülírhatja.


Fájl:Főkönyv - Alapértelmezettek - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Főkönyv Könyvelési alapszabályok A könyvelési alapszabályok határozzák meg a könyvelés alapszabályát, a naptárat, költségelszámolási módot. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Customer Receivables Követelések áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból Vevői követelések főkönyve. A Követelések áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból főkönyvön kerülnek rögzítésre a vevői tranzakciók. C_Receivable_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Receivable Services Vevői követelés - szolgáltatások Szolgáltatás nyújtásból eredő követelések Az a főkönyvi számla, ahová a nyújtott szolgáltatásokból eredő követeléseket lehet könyvelni, amennyiben ennek megkülönböztetésére szükség van. Ez a főkönyvi számla csak akkor kerül alkalmazásra, ha a szolgáltatási számla aktiválásra kerül a számlatükörben. C_Receivable_Services_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Customer Prepayment Vevőtől kapott előlegek A vevői előlegekhez kapcsolódó főkönyvi számla. A Vevőktől kapott előlegek főkönyvön kerülnek rögzítésre a vevői előrefizetések, amelyekhez nam tartozott teljesítés. C_Prepayment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Discount Expense Fizetett Skontó Fizetett skontó számla Jelöli, hogy a számla a skontóval összefüggő kiadásokat rögzíti. PayDiscount_Exp_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Write-off Követelések értékvesztése Követelések értékvesztésének, leírásának számlája A Követelések értékvesztése számla azonosítja a követelések kivezetését, leírását. WriteOff_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Not-invoiced Receivables Not-invoiced Receivables Account for not invoiced Receivables The Not Invoiced Receivables account indicates the account used for recording receivables that have not yet been invoiced. NotInvoicedReceivables_Acct
numeric(10)
Account
Not-invoiced Revenue Not-invoiced Revenue Account for not invoiced Revenue The Not Invoiced Revenue account indicates the account used for recording revenue that has not yet been invoiced. NotInvoicedRevenue_Acct
numeric(10)
Account
Unearned Revenue Nem teljesített árbevétel Az az árbevétel számla, amelyhez még nem kapcsolódott teljesítés. A Nem teljesített árbevétel jelöli azt a főkönyvi számlát, amely a kiállított, de nem teljesített számla értékeket rögzíti. Ez használható árbevétel megosztáshoz. UnEarnedRevenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Liability Szállítói kötelezettségek Szállítói közetelezettség számlája. A Szállítói kötelezettségek főkönyvön kerülnek rögzítésre a szállítói tranzakciók. V_Liability_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Service Liability Kötelezettségek szolgáltatásból Szállítói szolgáltatási közetelezettség számlája. A Kötelezettségek szolgáltatásból főkönyvön kerülnek rögzítésre a szállítói tranzakciók. Ez alkamazható akkor, ha meg kell különböztetni a termékbeszerzésből, vagy a szolgltatás igénybevételéből fakadó kötelezettségeket. Ez a főkönyvi számla csak akkor kerül alkalmazásra, ha a szolgáltatási számla aktiválásra kerül a számlatükörben. V_Liability_Services_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Prepayment Készletre fizetett előlegek A szállítók részére fizetett előlegek számlája. A Készletre fizetett előlegek főkönyvön kerülnek rögzítésre a szállítók részére történt előrefizetések, amelyekhez nem tartozott teljesítés. V_Prepayment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Discount Revenue Kapott Skontó Kapott skontó számla Jelöli, hogy a számla a skontóval összefüggő bevételt rögzíti. PayDiscount_Rev_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Not-invoiced Receipts Nem számlázott bevételezések Nem számlázott anyagbevételezésekhez kapcsolódó számla. A Nem számlázott bevételezések jelölik azokat az anyagátvételeket, amelyek még nem kerültek kiszámlázásra. NotInvoicedReceipts_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Withholding Withholding Account for Withholdings The Withholding Account indicates the account used to record withholdings. Withholding_Acct
numeric(10)
Account
Employee Prepayment Employee Prepayment Account for Employee Expense Prepayments The Employee Prepayment Account identifies the account to use for recording expense advances made to this employee. E_Prepayment_Acct
numeric(10)
Account
Employee Expense Employee Expense Account for Employee Expenses The Employee Expense Account identifies the account to use for recording expenses for this employee. E_Expense_Acct
numeric(10)
Account
Product Asset Késztermékek Készletezett késztermékek főkönyvi számlája. A késztermék főkönyvet alkalmazzuk a termékek készletértékének meghatározására. P_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Expense Termék ráfordítások Termék ráfordítások főkönyve A Termék ráfordítások főkönyve jelöli azt a azámlát, amelyen a termékkel összefüggő kiadások rögzítésre kerülnek. P_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cost Adjustment Bekerülési érték módosítása Termék bekerülési értékének módosítása A számla a termékekhez, tételekhez bekerülési értékkülönbözetének elszámolásához kapcsolódik (pl. önköltség). P_CostAdjustment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Inventory Clearing Készletek értékkülönb. elszámoló szla. Készletek értékkülönbözeti elszámoló számla A számla a termékekhez, tételekhez pontozott ráfordítások elszámolásához kapcsolódik (pl. szállító számla, ill. számla pontozása). A Termék Ráfordítási számla mellett alkalmazzon egy szolgáltatásokhoz kapcsolódó számlát, ha meg kívánja különböztetni az elszámolást. Az elszámoló számla egyenlegének nullának kell lenni és az időbeli különbségekből adódóan is, amely a bejövő számla pontozásából adódik. P_InventoryClearing_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Revenue Termékértékesítés árbevétele A termék értékesítéséhez kapcsolódó árbevétel számla A Termékértékesítés árbevétele főkönyv jelöli azt a számlát, amelyen az értékesítéshez kapcsolódó termék árbevétele jelenik meg. P_Revenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product COGS Termék ELÁBÉ Az ELÁBÉ főkönyvi száma. A Termék ELÁBÉ főkönyv jelöli azt a számlát, amelyen az értékesítéshez kapcsolódó termékköltség jelenik meg. P_COGS_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Purchase Price Variance Beszerzési ár varianciája A beszerzési ár, és a standard (v. ön)költség közötti eltérés. A beszerzés ár varianciája a standard (v. ön)költségek kezeléséhez kapcsolódik. Bemutatja az eltérést a standard költség, valamint a beszerzési ár között. P_PurchasePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Invoice Price Variance Számlázási áreltérés A számlázási ár és a költség közötti eltérés. Bemutatja az eltérést a jelenlegi költség, valamint az értékesítési ár között. P_InvoicePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Average Cost Variance Average Cost Variance Average Cost Variance The Average Cost Variance is used in weighted average costing to reflect differences when posting costs for negative inventory. P_AverageCostVariance_Acct
numeric(10)
Account
Trade Discount Received Kapott kereskedlemi kedvezmény Kapott kereskedelmi kedvezmény számla A Kapott kereskedlemi kedvezmény számla rögzíti a számlákban kapott kedvezmény mennyiségét. P_TradeDiscountRec_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Trade Discount Granted Biztosított kereskedelmi kedvezmény Biztosított kereskedelmi kedvezmény számla A Biztosított kereskedlemi kedvezmény számla rögzíti a számlákban megadott kedvezmény mennyiségét. P_TradeDiscountGrant_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
(Not Used) (Not Used) Warehouse Inventory Asset Account - Currently not used The Warehouse Inventory Asset Account identifies the account used for recording the value of your inventory. This is the counter account for inventory revaluation differences. The Product Asset account maintains the product asset value. W_Inventory_Acct
numeric(10)
Account
Inventory Adjustment Inventory Adjustment Account for Inventory value adjustments for Actual Costing In actual costing systems, this account is used to post Inventory value adjustments. You could set it to the standard Inventory Asset account. W_InvActualAdjust_Acct
numeric(10)
Account
Warehouse Differences Készlet eltérések Készlet eltérések számlája A Készlet eltérések számla mutatja a leltározott termékek eltérését. W_Differences_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Inventory Revaluation Inventory Revaluation Account for Inventory Revaluation The Inventory Revaluation Account identifies the account used to records changes in inventory value due to currency revaluation. W_Revaluation_Acct
numeric(10)
Account
Project Asset SEÁAÉ Saját előállítású eszközök aktivált értéke A SEÁAÉ számla jelöli a saját előállítású eszközök főkönyvét. PJ_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Progress Beruházások, felújítások Folyamatban lévő beruházások, felújítások számlája. A Beruházások, felújítások számla jelenti azt a számlát, amelyre az eszköz aktiválásáig az értékek könyvelődnek. PJ_WIP_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Process Work In Process The Work in Process account is the account used Manufacturing Order null P_WIP_Acct
numeric(10)
Account
Floor Stock Floor Stock The Floor Stock account is the account used Manufacturing Order The Floor Stock is used for accounting the component with Issue method is set Floor stock into Bill of Material & Formula Window.

The components with Issue Method defined as Floor stock is acounting next way:

Debit Floor Stock Account Credit Work in Process Account

P_FloorStock_Acct
numeric(10)
Account
Method Change Variance Method Change Variance The Method Change Variance account is the account used Manufacturing Order The Method Change Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard BOM , Standard Manufacturing Workflow and Manufacturing BOM Manufacturing Workflow.

If you change the method the manufacturing defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_MethodChangeVariance_Acct
numeric(10)
Account
Usage Variance Usage Variance The Usage Variance account is the account used Manufacturing Order The Usage Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Quantities of Standard BOM or Time Standard Manufacturing Workflow and Quantities of Manufacturing BOM or Time Manufacturing Workflow of Manufacturing Order.

If you change the Quantities or Time defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_UsageVariance_Acct
numeric(10)
Account
Rate Variance Rate Variance The Rate Variance account is the account used Manufacturing Order The Rate Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard Cost Rates and The Cost Rates of Manufacturing Order.

If you change the Standard Rates then this variance is generate.

P_RateVariance_Acct
numeric(10)
Account
Mix Variance Mix Variance The Mix Variance account is the account used Manufacturing Order The Mix Variance is used when a co-product received in Inventory is different the quantity expected P_MixVariance_Acct
numeric(10)
Account
Labor Labor The Labor account is the account used Manufacturing Order The Labor is used for accounting the productive Labor P_Labor_Acct
numeric(10)
Account
Burden Burden The Burden account is the account used Manufacturing Order The Burden is used for accounting the Burden P_Burden_Acct
numeric(10)
Account
Cost Of Production Cost Of Production The Cost Of Production account is the account used Manufacturing Order The Cost Of Production is used for accounting Non productive Labor P_CostOfProduction_Acct
numeric(10)
Account
Outside Processing Outside Processing The Outside Processing Account is the account used in Manufacturing Order The Outside Processing Account is used for accounting the Outside Processing P_OutsideProcessing_Acct
numeric(10)
Account
Overhead Overhead The Overhead account is the account used in Manufacturing Order null P_Overhead_Acct
numeric(10)
Account
Scrap Scrap The Scrap account is the account used in Manufacturing Order null P_Scrap_Acct
numeric(10)
Account
Bank Asset Banki folyószámla Banki folyószámla A Banki folyószámla azonosítja azt a főkönyvet, amelyre a banki egyenlegek könyvelésre kerülnek. B_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank In Transit Banki átvezetés Banki átvezetési számla A Banki átvezetési számla jelöli azt a számlát, amelyre a folyamatban lévő tételek kerülnek könyvelésre. B_InTransit_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Account The Bank Unidentified Receipts Account identifies the account to be used when recording receipts that can not be reconciled at the present time. B_Unidentified_Acct
numeric(10)
Account
Unallocated Cash Nem azonosított befizetések Nem azonosított befizetések számlája A befizetések nem kapcsolódnak számlákhoz. B_UnallocatedCash_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Selection Rendezés alatt álló kötelezettségek Rendezés alatt álló kötelezettségek elszámoló számlája null B_PaymentSelect_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Expense Bank Expense Bank Expense Account The Bank Expense Account identifies the account to be used for recording charges or fees incurred from this Bank. B_Expense_Acct
numeric(10)
Account
Bank Interest Expense Fizetett banki kamat Banki kamat költsége A Fizetett banki kamat jelöli azt a főkönyvet, amelyre a banki kamatterhelések kerülnek. B_InterestExp_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Interest Revenue Banktól kapott kamat Banki kamat bevétel A Banktól kapott kamat jelöli azt a főkönyvet, amelyre a banki kamatbevételek kerülnek. B_InterestRev_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Account The Bank Revaluation Gain Account identifies the account to be used for recording gains that are recognized when converting currencies. B_RevaluationGain_Acct
numeric(10)
Account
Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Account The Bank Revaluation Loss Account identifies the account to be used for recording losses that are recognized when converting currencies. B_RevaluationLoss_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Account The Bank Settlement loss account identifies the account to be used when recording a currency loss when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementLoss_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Account The Bank Settlement Gain account identifies the account to be used when recording a currency gain when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementGain_Acct
numeric(10)
Account
Tax Due Adó kötelezettség Az Adó kötelezettség nyilvántartására szolgáló számla Az Adó kötelezettség nyilvántartására szolgáló számla. T_Due_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Tax Liability Tax Liability Account for Tax declaration liability The Tax Liability Account indicates the account used to record your tax liability declaration. T_Liability_Acct
numeric(10)
Account
Tax Credit Adó követelés Az Adó követelés nyilvántartására szolgáló számla Az Adó követelés nyilvántartására szolgáló számla. T_Credit_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Tax Receivables Tax Receivables Account for Tax credit after tax declaration The Tax Receivables Account indicates the account used to record the tax credit amount after your tax declaration. T_Receivables_Acct
numeric(10)
Account
Tax Expense Fizetendő adók, járulékok Azon adók és járulékok nyilvántartására szolgál, amelyeke nem igényelhetők vissza. A Fizetendő adók, járulékok számla rögzíti azokat a fizetendő költségvetési terheket, amelyek nem igényelhetők vissza. T_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Charge Account Terhelési ráfordítások Terhelés ráfordítások A Terhelési ráfordítások számla azonosítja azokat a tranzakciókat, amelyek során a szállítói terhelések kerülnek kifizetésre. Ch_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Charge Revenue (Deprecated) Charge Revenue (Deprecated) Charge Revenue Account The Charge Revenue Account identifies the account to use when recording charges paid by customers. Ch_Revenue_Acct
numeric(10)
Account
Unrealized Gain Acct Nem realizált árfolyamnyereség Nem realizált árfolyamnyereség a deviza átértékeléséből adódóan. A Nem realzált árfolyamnyereség az a számla, amelyen rözítésre kerül az árfolyam átértékeléséből eredő nyereség, amely elérhető lenne. UnrealizedGain_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Unrealized Loss Acct Nem realizált árfolyamveszteség Nem realizált árfolyamveszteség a deviza átértékeléséből adódóan. A Nem realzált árfolyamveszteség az a számla, amelyen rözítésre kerül az árfolyam átértékeléséből eredő veszteség, amely elérhető lenne. UnrealizedLoss_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Realized Gain Acct Árfolyamnyereség Árfolyamnyereség Az Árfolyamnyereség az a számla, amelyen rözítésre kerül az árfolyam átváltásból eredő nyereség. RealizedGain_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Realized Loss Acct Árfolyamveszteség Árfolyamveszteség Az Árfolyamveszteség az a számla, amelyen rözítésre kerül az árfolyam átváltásból eredő veszteség. RealizedLoss_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Asset Pénztár Pénztár számla A Pénztári számla azonosítja a pénztári készpénz ki- és befizetéssekkel összefüggő tranzakciókat. CB_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Differences Pénztárkönyvi eltérések Pénztárkönyv eltérés számla A Pénztárkönyv eltérések számla rögzíti a pénztári eltéréseket. CB_Differences_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Transfer Készpénz befizetés Készpénz befizetések számlája Számla a készpénzben kifizetett számlák részére. CB_CashTransfer_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Expense Pénztári költségek Pénztári költségek számlája A Pénztári költségek, kiadások számlája azonosítja azokat a költségeket, amelyek a pénzkezeléssel függenek össze. CB_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Receipt Pénztári bevételek Pénztári bevételek számlája A Pénztári bevételek számlája azonosítja azokat a bevételeket, amelyek a pénzkezeléssel függenek össze. CB_Receipt_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Add or Copy Accounts Számlák másolása és hozzáadása Hiányzó számlák hozzáadása, vagy számlák másolása & felülírása (VESZÉLYES!!!) Vagy hiányzó számlák megadása, vagy az aktuális számlák másolása és felülírása. Ha másolja és felülírja az aktuális értékeket, akkor a korábbi frissítéseket javasolt megismételni (pl. bankszámla beállítása, eszköz számlák, ...) Ha számlatükör nem kerül kiválasztásra, akkor minden számlatükör beillesztésre, aktualizálásra kerül. Processing
character(1)
Button


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.