Deviza árfolyam importálása (Aablak ID-296)

Innen: iDempiere huAablak: Deviza árfolyam importálása

Leírás: Deviza átváltási árfolyamok importálása

Segítség: Az árfolyamok importálása a devizák, átváltási típusok és arányok ellenőrzése után történhet. Szorzó arány kerül alkalmazásra. Ha egy reciprok arány kerül meghatározásra, akkor osztó arány kerül alkalmazásra.TAB: Deviza árfolyam importálása

Leírás: Deviza átváltási arányok importálása


Segítség null


Fájl:Deviza árfolyam importálása - Deviza árfolyam importálása - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Import Conversion Rate Átváltási arány importálása Deviza átváltási arányok importálása null I_Conversion_Rate_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importálva Az importálás feldolgozva. Az importálva jelölőnégyzet jelöli, amennyiben az adott importálás fel lett dolgozva. I_IsImported
character(1)
Yes-No
Conversion Rate Átváltási arány Deviza átváltáshoz alkalmazott arány Az Átváltási arány meghatározza (szorzó, vagy osztó) a könyvelt deviza és az alapdeviza ászámítását. C_Conversion_Rate_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Error Message Importálás Hiba Üzenet Az importálási folyamat során létrejött üzenetek. Az importálási folyamat során létrejött üzenetek. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1)
Yes-No
ISO Currency Code ISO Országkód Három betűs ISO 4217 szerinti devizakód. Részletekért ld.: http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code
character(3)
String
Currency Deviza A rekord devizája Megjeleníti a jelentés feldolgozásához használt devizát. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
ISO Currency To Code Cél ISO deviza kódja Három betűs ISO 4217 szerinti devizakódja a cél devizának. Részletekért ld.: http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code_To
character(3)
String
Currency To Devizára Devizára átvált A "Devizára" határozza meg az átváltási célt. C_Currency_ID_To
numeric(10)
Table
Currency Type Key Deviza típus azon. Deviza átváltási arány típusának azonosítója. Deviza átváltási arány dátum formátumú típus-azonosítója. ConversionTypeValue
character varying(40)
String
Currency Type Deviza típus Deviza átváltási arány típusa A Deviza átváltási arányok ablakban beállíthatja a deviza azonnali, határidős vételi és eladási árfolyamát is. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Multiply Rate Szorzó ráta A kiinduló adat szorzásával áll elő az eredmény. A kiinduló adat cél adattá konvertálása a kiinduló adat szorzásával valósul meg. Amennyiben egy szorzó rátát ad meg, az osztó arány automatikusan kiszámításra kerül. MultiplyRate
numeric
Number
Divide Rate Osztó ráta A kiinduló számot osztással számolja ki. A kiinduló számot az osztó ráta szerint, osztással számolja ki. Amennyiben egy osztó rátát ad meg, a szorzó arány automatikusan kiszámításra kerül. DivideRate
numeric
Number
Valid from Érvényesség kezdete A kezdeti napot is magába foglaló érvényeségi idő. Az Érvényesség kezdete mutatja az első figyelembeveendő dátumot. ValidFrom
timestamp without time zone
Date
Valid to Érvényesség vége Az utolsó napot is magába foglaló érvényeségi idő. Az Érvényesség vége mutatja az utolsó figyelembeveendő dátumot. ValidTo
timestamp without time zone
Date
Create Reciprocal Rate Reciprok arány készítése Készítsen reciprok arányt a jelenlegi információk alapján. Ha kiválasztásra került, akkor a megadott USD->EUR arány kerül átszámításra az EUR->USD reciprok arányhoz. CreateReciprocalRate
character(1)
Yes-No
Import Conversion Rate Átváltási arány importálása Deviza átváltási arányok importálása null Processing
character(1)
Button
Processed Feldolgozva A dokumentum feldolgozásra került. A Feldolgozva jelölőnégyzet mutatja, hogy a dokumentum feldolgozásra került. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.