Bankkivonatok importálása (Aablak ID-277)

Innen: iDempiere huAablak: Bankkivonatok importálása

Leírás: Bankkivonatok importálása

Segítség: nullTAB: Bankkivonat

Leírás: Bankkivonatok importálása


Segítség null


Fájl:Bankkivonatok importálása - Bankkivonat - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1)
Yes-No
Import Bank Statement Bankkivonatok importálása Bankkivonatok importálása null I_BankStatement_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importálva Az importálás feldolgozva. Az importálva jelölőnégyzet jelöli, amennyiben az adott importálás fel lett dolgozva. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Bank Statement Bankkivonat Bankszámla kivonat A Bankkivonat azonosít egy egyedi időtartamra vonatkozó egyenleget. A kivonat minden megtörtént tranzakciót tartalmaz. C_BankStatement_ID
numeric(10)
Search
Bank statement line Bankkivonat sora Bankkivonat sora A Bankkivonat sora azonosít egy egyedi tranzakciót (fizetés, visszavonás, terhelés) a meghatározott időtartamon belül.. C_BankStatementLine_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message Importálás Hiba Üzenet Az importálási folyamat során létrejött üzenetek. Az importálási folyamat során létrejött üzenetek. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60)
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Routing No Bank azon. Bank azonosítója. A bank azonosítja a megfelelő bank szervezetét. Nemzetközi tranzakciók lbonyolítására alkalmazható. RoutingNo
character varying(20)
String
Bank Account No Bankszámla szám Bankszámla szám null BankAccountNo
character varying(20)
String
Bank Account Bankszámla Pénzforgalmi számlaszám Pénzforgalmi számlaszám C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Statement date Kivonat dátuma Kivonat dátuma A Kivonat dátuma. StatementDate
timestamp without time zone
Date
Line No Sorsz. A dokumentum egyedi sora A dokumentum egyedi sorát jelöli. Ezzel beállítható a dokumentum sorok megjelenítési sorrendje is. Line
numeric(10)
Integer
Reference No Hivatkozási szám Az Ön vevői, vagy szállítói azonosítója üzleti partnerének rendszerében. A Hivatkozási szám rendelésekre és számlákra nyomtatható, megkönnyitve ezze partnerének ügyintézését. ReferenceNo
character varying(40)
String
Line Description Sor leírása Sor leírása null LineDescription
character varying(255)
String
Statement Line Date Kivonat sorának dátuma Kivonat sorának dátuma null StatementLineDate
timestamp without time zone
Date
Account Date Teljesítés dátuma Könyvelés dátuma A Könyvelés dátuma jelenti a dokumentum által a Főkönyvben megjelenített dátumot. Ez használható bármely deviza konverzióhoz. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Effective date Jóváírás dátuma Az a dátum, amikor a pénz rendelkezésre áll. A Jóváírás dátuma jelöli azt a dátumot, amikor a pénz a bankszámlán jóváírásra került. ValutaDate
timestamp without time zone
Date
Reversal Visszavonás Ez egy visszavonó tranzakció A Visszavonás jelölőnégyzet mutatja, hogy ez egy korábbi tranzakció visszavonása. IsReversal
character(1)
Yes-No
ISO Currency Code ISO Országkód Három betűs ISO 4217 szerinti devizakód. Részletekért ld.: http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code
character(3)
String
Currency Deviza A rekord devizája Megjeleníti a jelentés feldolgozásához használt devizát. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Transaction Amount Tranzakció összege Tranzakció összege A Tranzakció összege jelöli az egyes tranzakcióhoz kapcsolódó összeget. TrxAmt
numeric
Amount
Statement amount Kivonat sor összege Kivonat sor összege A Kivonat sor összege jelöli a kivonat egy sorának összegét. StmtAmt
numeric
Amount
Charge Name Terhelés megnevezése Terhelés megnevezése null ChargeName
character varying(60)
String
Charge Terhelés További, a dokumentummal összefüggő terhelés. A terhelés jelöli a terhelés típusát (kezelés, szállítás, újrakészletezés) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Interest Amount Kamat összeg Kamat összeg A Kamat összege jelöli azt az összeget, amely a bankkivonaton kapott, vagy fizetett kamatként jelöl. InterestAmt
numeric
Amount
Charge amount Terhelési összeg Terhelési összeg A Terhelési összeg jelöli azt, hogy további terheléseket kell figyelembe venni. ChargeAmt
numeric
Amount
Memo Statisztikai Emlékeztető szöveg null Memo
character varying(255)
String
Business Partner Key Üzleti partner azon. Az üzleti partner azonosítója. null BPartnerValue
character varying(40)
String
Business Partner Üzleti partner Üzleti partner azonosítása Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Document No Számla dokumentum azon. Számla dokumentum azonosító száma. null InvoiceDocumentNo
character varying(30)
String
Invoice Számla Számla azonosító A számla dokumentuma. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Payment Document No Fizetés dokumentum azon. Fizetés dokumentum azonosítója. null PaymentDocumentNo
character varying(30)
String
Payment Fizetés Fizetés azonosító A Fizetés egy egyedileg azonosított pénzmozgást jelent. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Transaction Type Tranzakció típusa Hitelkártya tranzakció típusa. A Tranzakció típusa jelöli azt a tranzakció típust, amely a hitelkártya társaságnak elküldésre kerül. TrxType
character varying(20)
List
Match Bank Statement Bankkivonat egyeztetése Bankkivonat infrormációk megfeleltetése az üzleti partnerek, kimenő és bejövő utalások szerint null MatchStatement
character(1)
Button
Import Bank Statement Bankkivonatok importálása Bankkivonatok importálása A paraméterek null értékű rekordokat adnak meg alapértelmezésben, ezek nem írnak felül más adatokat. Processing
character(1)
Button
Create Payment Fizetés összeállítása Fizetés létrehozása a bankkivonat információi alapján null CreatePayment
character(1)
Button
Processed Feldolgozva A dokumentum feldolgozásra került. A Feldolgozva jelölőnégyzet mutatja, hogy a dokumentum feldolgozásra került. Processed
character(1)
Yes-No
EFT Statement Reference E. átut. kivonat hivatkozás Elektronikus átutalás kivonatának hivatkozása. E. átut. rendszerből származó információ. EftStatementReference
character varying(60)
String
EFT Statement Date E. átut. kivonat dátuma Elektronikus átutalás kivonatának dátuma. E. átut. rendszerből származó információ. EftStatementDate
timestamp without time zone
Date
EFT Trx ID E. átut. tranz. azon. Elektronikus átutalás tranzakciós azonosítója. E. átut. rendszerből származó információ. EftTrxID
character varying(40)
String
EFT Trx Type E. átut. tranz. típusa Elektronikus átutalás tranzakció típusa. E. átut. rendszerből származó információ. EftTrxType
character varying(20)
String
EFT Check No E. átut. szla. azon. Elektronikus átutalás számla azonosítója. E. átut. rendszerből származó információ. EftCheckNo
character varying(20)
String
EFT Reference E. átut. hivatkozás Elektronikus átutalás hivatkozás. E. átut. rendszerből származó információ. EftReference
character varying(60)
String
EFT Memo E. átut. emlékeztető Elektronikus átutaláshoz emlékeztető. E. átut. rendszerből származó információ. EftMemo
character varying(2000)
String
EFT Payee E. átut. kedvezményezett Elektronikus átutalás kedvezményezettjének információi. E. átut. rendszerből származó információ. EftPayee
character varying(255)
String
EFT Payee Account E. átut. kedvezményezett számlasz. Elektronikus átutalás kedvezményezett számlaszámának információi. E. átut. rendszerből származó információ. EftPayeeAccount
character varying(40)
String
EFT Statement Line Date E. átut. kivonat sorának dátuma Elektronikus átutalás kivonat sorának dátuma. E. átut. rendszerből származó információ. EftStatementLineDate
timestamp without time zone
Date
EFT Effective Date E. átut. teljesítési dátuma Elektronikus átutalás teljesítési dátuma. E. átut. rendszerből származó információ. EftValutaDate
timestamp without time zone
Date
EFT Currency E. átut. devizája Elektronikus átutalás devizája. E. átut. rendszerből származó információ. EftCurrency
character varying(20)
String
EFT Amount E. átut. összege Elektronikus átutalás összege. null EftAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.