Adó mérték (Aablak ID-137)

Innen: iDempiere huAablak: Adó mérték

Leírás: Adó típusok beállítása

Segítség: Az Adó mérték ablakban megadhatók az egyes adókategóriákba tartózó adómértékek. Például különböző termékekhez különböző ÁFA mérték tartozhat.TAB: Adó

Leírás: Adó meghatározása


Segítség Az Adó mérték ablakban megadhatók az egyes adókategóriákba tartózó adómértékek. Például különböző termékekhez különböző ÁFA mérték tartozhat.
Ha több adó mértéket, vagy fajtát használ, hozzon létre összesítő adó szintet a becsült összes adómértékre és az aktuális adó mértékek az összesítő szinthez fognak tartozni. A rendelési, vagy számla sorok megadásakor, az adótartalom csak becsült, a pontos érték a dokumentum feldolgozásakor kerül meghatározásra. Az adó mindig a sor nettó értéke alapján kerül meghatározásra. Ha egy adó alapja a sor nettó értéke egy másik adóval növelve, akkor be kell állítania a megfelelő százalékos értéket a pontos eredmény eléréséhez.
Érvényesség kezdete / vége a felettes adó meghatározásától függ.


Fájl:Adó mérték - Adó - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Alap Alapérték Az Alap jelölőnégyzet jelöli, hogy ez a rekord alapértékként kerül alkalmazásra. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tax Category Adó kategóriák Adó kategóriák Az Adó kategóriák lehetőséget adnak az adók csoportosítására. Például ÁFA-kulcsok szerint. C_TaxCategory_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Valid from Érvényesség kezdete A kezdeti napot is magába foglaló érvényeségi idő. Az Érvényesség kezdete mutatja az első figyelembeveendő dátumot. ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
SO Tax exempt Adómentes Az üzleti partner alanyi adómentességet élvez. Ha az üzleti partner mentes az adó alól, akkor az adómentes 'adómérték' kerül alkalmazásra. Ehhez létre kell hoznia egy 0%-os adótípust és jelölnie kell, hogy ez az adómentességhez kapcsolódik. Ez az adó jelentésekhez szükséges, hogy különválasztható legyen az adómentes jógcím. IsTaxExempt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Requires Tax Certificate Adóigazolás szükséges Ez az adó igazolást igényel az üzleti partner adómentességéről. Adóigazolás szükséges az üzleti partner adómentességének figyelembe vételéhez. RequiresTaxCertificate
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Level Dokumentum szint Az adó dokumentum szinten kerül kiszámításra (inkább, mint soronként). Ha az adó dokumentum szinten kerül felszámításra, minden az adott adótípushoz tartozó sor összeadásra kerül az adó felszámítását megelőzően. Egyébként az adó soronként kalkulálódik, és a kalkulált összegek kerülnek összeadásra. A kerekítés miatt az adó összege különbözhet. IsDocumentLevel
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Tax Értékesítéshez kapcs. adó Ez értékesítéshez kapcsolódó adó (nem ÁFA) Ha kiválasztásra kerül, akkor a bejövő adó ráfordításként veszik figyelembe, egyébként levonandó ÁFA-ként. IsSalesTax
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Összegző szint Ez egy összegző elem Az összegző elem inkább egy részösszesítő elemet jelöl, mint a végleges összesítést. Az összesítő elemek csak a jelentésekben használatosak, önálló értékkel nem rendelkeznek. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Parent Tax Felettes adó A Felettes adó jelöli azt az adófajtát, amelyből több adó is származik. A Felettes adó jelöli azt az adófajtát, amelyből több adó is származik. Ezzel többféle adóval terhelhet egy dokumentumon belül, megadva a felettes adót. Parent_Tax_ID
numeric(10)
Table
SO/PO Type Rendelés típusa Kimenő ÁFA kerül alkalmazásra az értékesítési, bejövő ÁFA pedig a beszerzési folyamatra. Kimenő ÁFA: értékesítéskor kerül terhelésre. Bejövő ÁFA: beszerzéskor kerül előzetesen felszámításra. SOPOType
character(1) NOT NULL
List
Tax Indicator Adó jelölése Az adó rövid nyomtatási jelölése a dokumentumokon. Az Adó jelölése azonosítja azt a rövid nevet, amely a dokumentumon nyomtatásra kerül, és hivatkozik erre az adóra. TaxIndicator
character varying(10)
String
Rate Arány Átváltás, Arány, Adó Az Arány mutatja azt a szorzó százalékot , amennyivel ha a kiinduló adatot beszorozzuk, megkapjuk az adó, vagy átváltási értéket. Rate
numeric NOT NULL
Number
Rule Rule null null AD_Rule_ID
numeric(10)
Table Direct
Country Ország Ország Ország A dokumentumok alkalmazását megelőzően az országot meg kell adni. C_Country_ID
numeric(10)
Table
To Cél Fogadó ország A Cél ország jelöli a dokumentum fogadó országát. To_Country_ID
numeric(10)
Table
Region Régió Egy földrajzi régiót azonosít. A Régió egy egyedi földrajzi területet azonosít. C_Region_ID
numeric(10)
Table
To Cél Fogadó régió A Cél régió jelöli a dokumentum fogadó régióját. To_Region_ID
numeric(10)
Table
TAB: Adó irsz.

Leírás: Adó postai irsz. szerint.


Segítség A helyi adókhoz meghatározhat egy az irányítószám listát, vagy intervallumot.


Fájl:Adó mérték - Adó irsz. - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Tax ZIP Adó irsz. Adó postai irsz. szerint. A helyi adókhoz meghatározhat egy az irányítószám listát, vagy intervallumot. C_TaxPostal_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Adó Adó azonosító Az Adó azonosítja azt az adó típust, amely a dokumentumon megjelenítésre kerül. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
ZIP Irányítószám Irányítószám Az elemhez tartozó postai irányítószámot jelöli. Postal
character varying(10) NOT NULL
String
ZIP To Irsz-ig. Irányítószámig Folyamatos intervallum vége Postal_To
character varying(10)
String
TAB: Fordítás

Leírás: null


Segítség null


Fájl:Adó mérték - Fordítás - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Adó Adó azonosító Az Adó azonosítja azt az adó típust, amely a dokumentumon megjelenítésre kerül. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Nyelv A vállalat nyelve. A Nyelv megadja a megjelenített és alkalmazott nyelvet. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Lefordított Ez az oszlop le van fordítva A Lefordított jelölőnégyzet mutatja, hogy ez az oszlop lefordításra került. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Tax Indicator Adó jelölése Az adó rövid nyomtatási jelölése a dokumentumokon. Az Adó jelölése azonosítja azt a rövid nevet, amely a dokumentumon nyomtatásra kerül, és hivatkozik erre az adóra. TaxIndicator
character varying(10)
String
TAB: Könyvelés

Leírás: Könyvelés


Segítség A Könyvelési tábla az ehhez az adó mértékhez kapcsolódó tranzakciók könyvelési paramétereit adja meg.


Fájl:Adó mérték - Könyvelés - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Adó Adó azonosító Az Adó azonosítja azt az adó típust, amely a dokumentumon megjelenítésre kerül. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Főkönyv Könyvelési alapszabályok A könyvelési alapszabályok határozzák meg a könyvelés alapszabályát, a naptárat, költségelszámolási módot. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tax Due Adó kötelezettség Az Adó kötelezettség nyilvántartására szolgáló számla Az Adó kötelezettség nyilvántartására szolgáló számla. T_Due_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Tax Liability Tax Liability Account for Tax declaration liability The Tax Liability Account indicates the account used to record your tax liability declaration. T_Liability_Acct
numeric(10)
Account
Tax Credit Adó követelés Az Adó követelés nyilvántartására szolgáló számla Az Adó követelés nyilvántartására szolgáló számla. T_Credit_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Tax Receivables Tax Receivables Account for Tax credit after tax declaration The Tax Receivables Account indicates the account used to record the tax credit amount after your tax declaration. T_Receivables_Acct
numeric(10)
Account
Tax Expense Fizetendő adók, járulékok Azon adók és járulékok nyilvántartására szolgál, amelyeke nem igényelhetők vissza. A Fizetendő adók, járulékok számla rögzíti azokat a fizetendő költségvetési terheket, amelyek nem igényelhetők vissza. T_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.