Üzleti partnerek importálása (Aablak ID-172)

Innen: iDempiere huAablak: Üzleti partnerek importálása

Leírás: Üzleti partnerek importálása

Segítség: Az Üzleti partnerek importálása ablak küldő adatok feldolgozására szolgál. A 'Feldolgoz' gomb megnyomásával bevihető, vagy módosíthatók az adatok.TAB: Üzleti partnerek importálása

Leírás: null


Segítség null


Fájl:Üzleti partnerek importálása - Üzleti partnerek importálása - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Import Business Partner Üzleti partnerek importálása null null I_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importálva Az importálás feldolgozva. Az importálva jelölőnégyzet jelöli, amennyiben az adott importálás fel lett dolgozva. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Üzleti partner Üzleti partner azonosítása Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message Importálás Hiba Üzenet Az importálási folyamat során létrejött üzenetek. Az importálási folyamat során létrejött üzenetek. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Search Key Keresési kulcs Keresési kulcs a rekordhoz, annak formátumában - egyedinek kell lennie. A Keresési kulcs gyors adatelérést tesz lehetővé. Ha a keresési kulcsot üresen hagyja, akkor a rendszer automatikusan generál egy numerikus értéket. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). Value
character varying(40)
String
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60)
String
Name 2 Név (2) További név null Name2
character varying(60)
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
D-U-N-S D-U-N-S Dun & Bradstreet Azonosító EDI-hez használható - részletekért ld. www.dnb.com/dunsno/list.htm DUNS
character(11)
String
NAICS/SIC NAICS/SIC Ágazati Kód vagy annak utódja: NAIC - ld.: http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html A NAICS/SIC olyan kódokat azonosítanak, amelyek köthetők az üzleti partnerekhez. NAICS
character(6)
String
Tax ID Adó azon. Adó azonosítása Az Adó azonosító mutatja be a vállalathoz kapcsolódó, a törvényben megszabott adó azonosítóját. TaxID
character varying(20)
String
Group Key Csoport azon. Üzleti partnercsoport azonosítója null GroupValue
character varying(40)
String
Business Partner Group Üzleti partner csoport Üzleti partner csoport Az Üzleti partner csoport csoportosítási lehetőséget ad az üzleti partnerek besorolására. C_BP_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Partner Location Partner címe Üzleti partner - szállítási - címe Üzleti partner szállítási címe C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Address 1 Cím 1 A helység 1. címsora A helység 1. címsorában rögzítésre kerül a helység. Address1
character varying(60)
String
Address 2 Cím 2 A helység 2. címsora A helység 2. címsorában rögzítésre kerülnek a címmel kapcsolatos további információk. Ez használható az épület, apartman, vagy más hasonló információ megadásához. Address2
character varying(60)
String
ZIP Irányítószám Irányítószám Az elemhez tartozó postai irányítószámot jelöli. Postal
character varying(10)
String
Additional Zip
További postai irányítószám További irányítószám jelenti, hogy a címzett több irányítószámot használ. Postal_Add
character varying(10)
String
City Város Egy várost azonosít. Egy ország, vagy egy régió városát azonosítja. City
character varying(60)
String
Region Régió Régió neve A Régió neve alapján kerül nyomtatásra a dokumentumra. RegionName
character varying(60)
String
Region Régió Egy földrajzi régiót azonosít. A Régió egy egyedi földrajzi területet azonosít. C_Region_ID
numeric(10)
Table Direct
ISO Country Code ISO Országkód Két nagybetűből álló alfanumerikus ISO 3166-1 szerinti ISO Országkódok - http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html Részletesen - http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1.html vagy - http://www.unece.org/trade/rec/rec03en.htm CountryCode
character(2)
String
Country Ország Ország Ország A dokumentumok alkalmazását megelőzően az országot meg kell adni. C_Country_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Felhasználó/Kapcsolat Rendszerfelhasználó - belső kapcsolat vagy üzleti partner A Felhasználó egy egyedi felhasználót azonosít. Ez egy belső felhasználót, vagy egy üzleti partner kapcsolatot jelent. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Title Név Az egység hivatkozás neve. A Név jelöli az egység hivatkozási nevét. Title
character varying(40)
String
Contact Name Kapcsolat neve Üzleti partnerkapcsolat neve null ContactName
character varying(60)
String
Contact Description Kapcsolathoz tartozó leírás Kapcsolathoz tartozó leírás null ContactDescription
character varying(255)
String
Comments Megjegyzések Megjegyzések, vagy további információk A Megjegyzések mező szabadon választható információ megadási lehetőséget jelent. Comments
character varying(2000)
Text
Phone Telefon Egy telefonszámot azonosít A telefon mező azonosítja a telefonszámot. Phone
character varying(40)
String
2nd Phone 2. Telefon Alternatív telefonszámot azonosít. A 2. Telefon mező azonosítja az alternatív telefonszámot. Phone2
character varying(40)
String
Fax Fax Fax szám A Fax szám lehet belső, vagy külső patneré. Fax
character varying(40)
String
Birthday Születésnap Születésnap vagy évforduló Születésnap vagy évforduló Birthday
timestamp without time zone
Date
EMail Address E-Mail Cím Villanyos levélcím A felhasználói E-mail címnek minősítettnek kell lennie (pl. joe.smith@company.com). Az E-mail cím a webes önkiszolgáló alkalmazáshoz használható. EMail
character varying(60)
String
Password Jelszó Bármilyen hosszúságú jelszó (nagybetű érzékeny) Ezen felhasználó jelszava. Jelszavak az egyedi felhasználókat azonosítják. Az Adempiere felhasználók jelszavukat a "Jelszóváltás" menüben kezdeményezhetik. Password
character varying(20)
String
Interest Area Érdeklődési terület Érdeklődési terület neve Felhasználó érdeklődési területének neve InterestAreaName
character varying(40)
String
Interest Area Érdeklődési terület Érdeklődési terület, vagy téma Az Érdeklődési terület kapcsolatokkal áll összefüggésben. Az érdeklődési területek marketing kampányokkal alkalmazhatók. R_InterestArea_ID
numeric(10)
Table Direct
BP Contact Greeting Üzleti partner üdvözlet Üzleti partnernek szóló üdvözlő szöveg null BPContactGreeting
character varying(60)
String
Greeting Üdvözlet Levelezés üdvözlő szövege Az Üdvözlet a levelezés üdvözlő szövegét jelenti. C_Greeting_ID
numeric(10)
Table Direct
Customer Vevő Jelöli, hogy az üzleti partner egy vevő. Jelöli, hogy az üzleti partner egy vevő. Ezzel további vevőbeállítási mezők jelennek meg. IsCustomer
character(1)
Yes-No
Employee Dolgozó Jelöli, ha az üzleti partner egy dolgozó Jelöli, hogy az üzleti partner egy vevő. Ezzel további, a dolgozóval kapcsolatos beállítási mezők jelnnek meg. IsEmployee
character(1)
Yes-No
Vendor Szállító Jelöli, hogy az üzleti partner egy szállító. Jelöli, hogy az üzleti partner egy szállító. Ezzel további, a szállítóval kapcsolatos beállítási mezők jelennek meg. IsVendor
character(1)
Yes-No
Import Business Partners Üzleti partnerek importálása Üzleti partnerek importálása A paraméterek null értékű rekordokat adnak meg alapértelmezésben, ezek nem írnak felül más adatokat. Processing
character(1)
Button
Processed Feldolgozva A dokumentum feldolgozásra került. A Feldolgozva jelölőnégyzet mutatja, hogy a dokumentum feldolgozásra került. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.