Window Customization (Vindue ID-229)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Window Customization

Beskrivelse: Define Window Customization for Role/User

Hjælp: The customization values defined here overwrite/replace the default system definition if defined.TAB: Tilpasning af vindue

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Window Customization - Tilpasning af vindue - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Rolle Ansvarsrolle Rollen bestemmer det sikkerheds- og adgangsniveau, som brugeren skal have i systemet. AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Window Vindue Vindue til indtastning eller visning Her angives et entydigt vindue i systemet. AD_Window_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60)
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
character varying(2000)
Text
Language Sprog Sproget i programmet Her angives det sprog, der skal vises. AD_Language
character varying(6)
Table
Default Standardværdi Standardværdi Her angives, om posten skal bruges som standardværdi. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Kun læs Feltet kan kun læses Her angives, at feltet kun kan læses. Du kan ikke foretage opdateringer. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
User updatable Kan opdateres af bruger Feltet kan opdateres af brugeren Her angives, om brugeren kan opdatere feltet. IsUserUpdateable
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Tilpasning af fane

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Window Customization - Tilpasning af fane - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User defined Window Brugerdefineret vindue null null AD_UserDef_Win_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tab Fane Fane i et vindue Her angives en fane, som vises i et vindue. AD_Tab_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Multi Row Only Multi Row Only This applies to Multi-Row view only null IsMultiRowOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60)
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
character varying(2000)
Text
Single Row Layout Enkeltrækkelayout Standardværdi til at vælge mellem layout med enkelte eller flere (gitter) poster Her angives, om standardværdien for visningstype i vinduet skal være enkelte rækker i modsætning til flere rækker. IsSingleRow
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Kun læs Feltet kan kun læses Her angives, at feltet kun kan læses. Du kan ikke foretage opdateringer. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Logic Kodning (læs) Kodning, der bestemer, om feltet kun kan læses (er kun relevant, hvis feltet er Læs/skriv). null ReadOnlyLogic
character varying(2000)
String
TAB: Tilpasning af felt

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Window Customization - Tilpasning af felt - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User defined Tab Brugerdefineret fane null null AD_UserDef_Tab_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Field Felt Felt i en databasetabel Her angives et felt i en databasetabel. AD_Field_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60)
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
character varying(2000)
Text
Displayed Vises Bestemmer, om feltet skal vises Hvis feltet vises, vil feltets aktuelle kodning afgøre, om feltet rent faktisk vises. IsDisplayed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Display Length Vis længde Feltets tegnlængde Bruges primært til strengfelter. Længden betyder intet, hvis datatypen er - Heltal, Tal, Beløb (længde bestemmes af systemet) - JaNej (Krydsfelt) - Liste, Tabel, TableDir (længde på kombinationsfelter bestemmes ud fra det aktuelle indhold) DisplayLength
numeric(10) NOT NULL
Integer
Display Logic Vis kodning Hvis feltet vises, bestemmer resultatet, om feltet faktisk vises >|<&> kontekst := alle globale eller vindueskontekstsværdier := strenge, logiske operatorer := AND eller OR med det forrige resultat fra venstre til højre Eksempel '@AD_Tabel_ID@=14 | @Sprog@!'GERGER' Da det altid er en strengsammenligning, er separatorerne valgfrie, men vises aht. fremtidig kompatibilitet DisplayLogic
character varying(2000) NOT NULL
String
Read Only Kun læs Feltet kan kun læses Her angives, at feltet kun kan læses. Du kan ikke foretage opdateringer. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Updatable Kan opdateres Bestemmer, om feltet kan opdateres Her angives, om et felt kan opdateres af brugeren. IsUpdateable
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Serie Metode til organisering af poster; laveste nummer kommer først Serien angiver posternes rækkefølge SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Same Line Samme linje Vises på samme linje som forrige felt Her angives, at feltet vises på samme linje som forrige felt. IsSameLine
character(1) NOT NULL
Yes-No
Record Sort No Postsort.nr. Angiver, i hvilken rækkefølge posterne vises Her angives posterne stigende rækkefølge SortNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Default Logic Standardkodning Standardhierarkiet for værdier adskilt af semikolon. Standardværdierne evaluerers alt efter definition, hvor den første IKKE NULL-værdi bliver kolonnens standardværdi. Værdierne adskilles af komma eller semikolon. a) Literaler:. 'Tekst' eller 123 b) Variabler - i formatet @Variabel@ - Log på f.eks. #Dato, #AD_Org_ID, #AD_Firma_ID - Regnskab opstilling: f.eks. $C_RegnOpstil_ID, $C_Kalender_ID - Globale standardværdier: f.eks. DatoFormat - Vinduesværdier (alle ValgLister, KrydsFelter, RadioKnapper og DatoBilag/DatoBogf) c) SQL-kode med: @SQL=VÆLG noget AS StandardVærdi FROM ... SQL-sætningen kan have variabler. Der kan ikke være andre værdier end SQL-sætningen. Standardværdien indgår kun, hvis der ikke er defineret brugerindstillinger. Standarddefinitioner ignoreres for række-kolonner såsom Nøgle, PARENT, Firma samt Knapper. DefaultValue
character varying(2000)
String


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.