Web Store (Vindue ID-350)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Web Store

Beskrivelse: Define Web Store

Hjælp: Define the web store setup.TAB: Web Store

Beskrivelse: Define Web Store


Hjælp Define the web store settings. The web server context must be unique and determines the settings used in the actual transaction. The selected warehouse determines the organization. The email settings are tested with the client email settings.


Fil:Web Store - Web Store - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Standardværdi Standardværdi Her angives, om posten skal bruges som standardværdi. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
URL URL URL URL definerer handelspartnerens internetadresse. URL
character varying(120) NOT NULL
URL
Web Context Web Context Web Server Context - e.g. /wstore Unique Web Server Context for this Web Store - will set context-root in application.xml.

The web context usually starts with / and needs to be a valid context name (not checked).

WebContext
character varying(20) NOT NULL
String
Stylesheet Stylesheet CSS (Stylesheet) used Base Stylesheet (.css file) to use - if empty, the default (standard.css) is used. The Style sheet can be a URL. Stylesheet
character varying(60)
String
Sales Representative Sælger Sælger eller virksomhedsagent Her angives sælgeren i distriktet. Alle sælgere skal optræde som gyldige brugere i systemet. SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Warehouse Lager/tjenestested Lager og sted for tjeneste Her angives et entydigt lager, hvor produkter lagres, eller tjenester udgår fra. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List Prisliste Entydig markør for en prisliste Prislister bruges til at fastsætte priser, fortjeneste og vareomkostninger ved køb og salg. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Term Betalingsbetingelse Betingelser for betaling af transaktionen Her angives metode og tidspunkt for betaling af transaktionen. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table Direct
Web Store Info Web Store Info Web Store Header Information Display HTML Info in the Web Store - by default in the header. WebInfo
character varying(2000)
Text
Web Store EMail Web Store EMail EMail address used as the sender (From) The EMail address is used to send mails to users of the web store WStoreEMail
character varying(60)
String
Web Order EMail Internetordre e-mail E-mail-adresse, hvortil der sendes besked, når internetordren er behandlet Ved behandling af en internetordre sendes en bekræftelse til kundens e-mail-adresse. Adressen hentes fra henvendelsen og kopieres derfra. WebOrderEMail
character varying(60)
String
WebStore User WebStore User User ID of the Web Store EMail address User ID to connect to the Mail Server WStoreUser
character varying(60)
String
WebStore Password WebStore Password Password of the Web Store EMail address Password to connect to the Mail Server WStoreUserPW
character varying(20)
String
EMail Header EMail Header Header added to EMails The header is added to every email. EMailHeader
character varying(2000)
Text
EMail Footer EMail Footer Footer added to EMails The footer is added to every email. EMailFooter
character varying(2000)
Text
Menu Orders Menu Orders Show Menu Orders null IsMenuOrders
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Shipments Menu Shipments Show Menu Shipments null IsMenuShipments
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Invoices Menu Invoices Show Menu Invoices null IsMenuInvoices
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Assets Menu Assets Show Menu Assets null IsMenuAssets
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Payments Menu Payments Show Menu Payments null IsMenuPayments
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu RfQs Menu RfQs Show Menu RfQs null IsMenuRfQs
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Requests Menu Requests Show Menu Requests null IsMenuRequests
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Registrations Menu Registrations Show Menu Registrations null IsMenuRegistrations
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Interests Menu Interests Show Menu Interests null IsMenuInterests
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Contact Menu Contact Show Menu Contact null IsMenuContact
character(1) NOT NULL
Yes-No
Web Parameter 1 Web-parameter 1 Parameter 1 til website Parameteret kan bruges på JSP-siden til variabler som logoer, adgangskoder, URL eller hele HTML-sektioner. Adgang via ctx.webParam1 WebParam1
character varying(2000)
Text
Web Parameter 2 Web-parameter 2 Parameter 2 til website Parameteret kan bruges på JSP-siden til variabler som logoer, adgangskoder, URL eller hele HTML-sektioner. Adgang via ctx.webParam2 WebParam2
character varying(2000)
Text
Web Parameter 3 IsNewSectionNumber null null WebParam3
character varying(2000)
Text
Web Parameter 4 Web-parameter 4 Parameter 4 til website Parameteret kan bruges på JSP-siden til variabler som logoer, adgangskoder, URL eller hele HTML-sektioner. Adgang via ctx.webParam4 WebParam4
character varying(2000)
Text
Web Parameter 5 Web Parameter 5 Web Site Parameter 5 (default footer center) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam5 - By default, it is positioned in the center of the footer. WebParam5
character varying(2000)
Text
Web Parameter 6 Web Parameter 6 Web Site Parameter 6 (default footer right) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam6 - By default, it is positioned on the right side of the footer. WebParam6
character varying(2000)
Text
TAB: Store Translation

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Web Store - Store Translation - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Web Store Web Store A Web Store of the Client null W_Store_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Sprog Sproget i programmet Her angives det sprog, der skal vises. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Oversat Kolonnen er oversat Her angives, om kolonnen er oversat. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Web Store Info Web Store Info Web Store Header Information Display HTML Info in the Web Store - by default in the header. WebInfo
character varying(2000)
Text
EMail Header EMail Header Header added to EMails The header is added to every email. EMailHeader
character varying(2000)
Text
EMail Footer EMail Footer Footer added to EMails The footer is added to every email. EMailFooter
character varying(2000)
Text
Web Parameter 1 Web-parameter 1 Parameter 1 til website Parameteret kan bruges på JSP-siden til variabler som logoer, adgangskoder, URL eller hele HTML-sektioner. Adgang via ctx.webParam1 WebParam1
character varying(2000)
Text
Web Parameter 2 Web-parameter 2 Parameter 2 til website Parameteret kan bruges på JSP-siden til variabler som logoer, adgangskoder, URL eller hele HTML-sektioner. Adgang via ctx.webParam2 WebParam2
character varying(2000)
Text
Web Parameter 3 IsNewSectionNumber null null WebParam3
character varying(2000)
Text
Web Parameter 4 Web-parameter 4 Parameter 4 til website Parameteret kan bruges på JSP-siden til variabler som logoer, adgangskoder, URL eller hele HTML-sektioner. Adgang via ctx.webParam4 WebParam4
character varying(2000)
Text
Web Parameter 5 Web Parameter 5 Web Site Parameter 5 (default footer center) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam5 - By default, it is positioned in the center of the footer. WebParam5
character varying(2000)
Text
Web Parameter 6 Web Parameter 6 Web Site Parameter 6 (default footer right) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam6 - By default, it is positioned on the right side of the footer. WebParam6
character varying(2000)
Text
TAB: Web Store Message

Beskrivelse: Definine Web Store Messages


Hjælp null


Fil:Web Store - Web Store Message - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Web Store Web Store A Web Store of the Client null W_Store_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Message Type Message Type Mail Message Type null MailMsgType
character(2) NOT NULL
List
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Subject Subject Email Message Subject Subject of the EMail Subject
character varying(255) NOT NULL
Text
Message Message EMail Message Message of the EMail Message
character varying(2000) NOT NULL
Text
Message 2 Message 2 Optional second part of the EMail Message Message of the EMail Message2
character varying(2000)
Text
Message 3 Message 3 Optional third part of the EMail Message Message of the EMail Message3
character varying(2000)
Text
TAB: Message Translation

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Web Store - Message Translation - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Mail Message Mail Message Web Store Mail Message Template null W_MailMsg_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Sprog Sproget i programmet Her angives det sprog, der skal vises. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Oversat Kolonnen er oversat Her angives, om kolonnen er oversat. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Subject Subject Email Message Subject Subject of the EMail Subject
character varying(255) NOT NULL
Text
Message Message EMail Message Message of the EMail Message
character varying(2000) NOT NULL
Text
Message 2 Message 2 Optional second part of the EMail Message Message of the EMail Message2
character varying(2000)
Text
Message 3 Message 3 Optional third part of the EMail Message Message of the EMail Message3
character varying(2000)
Text


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.