Tax Rate Parent (Vindue ID-53022)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Tax Rate Parent

Beskrivelse: Maintain Taxes and their Rates

Hjælp: The Tax Rate Window defines the different taxes used for each tax category. For example Sales Tax must be defined for each State in which it applies.TAB: Tax Parent

Beskrivelse: Tax definition


Hjælp The Tax Rate Window defines the different taxes used for each tax category. For example Sales Tax must be defined for each State in which it applies.
If you have multiple taxes create a summary level tax with the approximate total tax rate and the actual tax rates pointing to the summary level tax as their parent. When entering the order or invoice lines the tax is estimated the correct tax is calculated when the document is processed. The tax is always calculated from the line net amount. If one tax has a the tax basis the line net amount and another tax you need to adjust the percentage to result in the correct amount.
Valid From/To is determined by the parent tax.


Fil:Tax Rate Parent - Tax Parent - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Standardværdi Standardværdi Her angives, om posten skal bruges som standardværdi. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tax Category Afgift kategori Afgift kategori Med afgiftskategorien kan du samle afgifter med fælles træk, f.eks. punktafgifter eller moms. C_TaxCategory_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Valid from Gyldig fra Gyldig fra og med dato (første dag) Her angives den første dag i et datointerval ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
SO Tax exempt Afgiftsfritaget Handelspartneren er afgiftsfritaget Hvis en handelspartner er afgiftsfritaget, bruger du satsen for afgiftsfritagelse. I den forbindelse skal du oprette en afgiftssats på 0 %, og udnævne den til din sats for afgiftsfritagelse. Dette kræves ifm. skatterapportering, så du kan spore afgiftsfritagne transaktioner. IsTaxExempt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Requires Tax Certificate Kræver skatteblanket Skattesatsen kræver, at handelspartneren er fritaget for afgifter Her angives, at der kræves en skatteblanket, for at handelspartneren kan fritages for afgifter. RequiresTaxCertificate
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Level Bilagsniveau Afgift beregnes på bilagsniveau (i stedet for linje for linje) Afgiften beregnes på bilagsniveau, og alle linjer med denne afgiftssats tilføjes, før den samlede afgift i bilaget beregnes. Ellers beregnes afgiften pr. linje og tilføjes bagefter. Afgiftsbeløbet kan variere pga. afrunding. IsDocumentLevel
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Tax Sales Tax This is a sales tax (i.e. not a value added tax) If selected AP tax is handled as expense, otherwise it is handled as a VAT credit. IsSalesTax
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Sum niveau Dette er et sumniveau Et sumniveau repræsenterer en gren i et træ snarere end en endegren. Sumniveauer bruges til rapportering og har ikke egne værdier. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Parent Tax Sumafgift Her angives en afgift, som består af flere afgifter Her angives en afgift, som er knyttet til flere afgifter. På den måde kan du opkræve flere afgifter i et bilag ved at angive sumafgiften Parent_Tax_ID
numeric(10)
Table
SO/PO Type SO/PO Type Sales Tax applies to sales situations, Purchase Tax to purchase situations Sales Tax: charged when selling - examples: Sales Tax, Output VAT (payable)

Purchase Tax: tax charged when purchasing - examples: Use Tax, Input VAT (receivable)

SOPOType
character(1) NOT NULL
List
Rate Kurs Sats eller afgift eller vekselkurs Her angives den procentsats, som skal multipliceres med kildeværdien for at danne det resulterende afgifts- eller vekslingsbeløb. Rate
numeric NOT NULL
Number
Rule Rule null null AD_Rule_ID
numeric(10)
Table Direct
Tax Afgift Afgiftsmarkør Her angives afgiftstypen for bilagslinjen. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Tax Children

Beskrivelse: Tax definition


Hjælp The Tax Rate Window defines the different taxes used for each tax category. For example Sales Tax must be defined for each State in which it applies.
If you have multiple taxes create a summary level tax with the approximate total tax rate and the actual tax rates pointing to the summary level tax as their parent. When entering the order or invoice lines the tax is estimated the correct tax is calculated when the document is processed. The tax is always calculated from the line net amount. If one tax has a the tax basis the line net amount and another tax you need to adjust the percentage to result in the correct amount.
Valid From/To is determined by the parent tax.


Fil:Tax Rate Parent - Tax Children - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Standardværdi Standardværdi Her angives, om posten skal bruges som standardværdi. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tax Category Afgift kategori Afgift kategori Med afgiftskategorien kan du samle afgifter med fælles træk, f.eks. punktafgifter eller moms. C_TaxCategory_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Valid from Gyldig fra Gyldig fra og med dato (første dag) Her angives den første dag i et datointerval ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
SO Tax exempt Afgiftsfritaget Handelspartneren er afgiftsfritaget Hvis en handelspartner er afgiftsfritaget, bruger du satsen for afgiftsfritagelse. I den forbindelse skal du oprette en afgiftssats på 0 %, og udnævne den til din sats for afgiftsfritagelse. Dette kræves ifm. skatterapportering, så du kan spore afgiftsfritagne transaktioner. IsTaxExempt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Requires Tax Certificate Kræver skatteblanket Skattesatsen kræver, at handelspartneren er fritaget for afgifter Her angives, at der kræves en skatteblanket, for at handelspartneren kan fritages for afgifter. RequiresTaxCertificate
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Level Bilagsniveau Afgift beregnes på bilagsniveau (i stedet for linje for linje) Afgiften beregnes på bilagsniveau, og alle linjer med denne afgiftssats tilføjes, før den samlede afgift i bilaget beregnes. Ellers beregnes afgiften pr. linje og tilføjes bagefter. Afgiftsbeløbet kan variere pga. afrunding. IsDocumentLevel
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Tax Sales Tax This is a sales tax (i.e. not a value added tax) If selected AP tax is handled as expense, otherwise it is handled as a VAT credit. IsSalesTax
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Sum niveau Dette er et sumniveau Et sumniveau repræsenterer en gren i et træ snarere end en endegren. Sumniveauer bruges til rapportering og har ikke egne værdier. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Parent Tax Sumafgift Her angives en afgift, som består af flere afgifter Her angives en afgift, som er knyttet til flere afgifter. På den måde kan du opkræve flere afgifter i et bilag ved at angive sumafgiften Parent_Tax_ID
numeric(10)
Table
SO/PO Type SO/PO Type Sales Tax applies to sales situations, Purchase Tax to purchase situations Sales Tax: charged when selling - examples: Sales Tax, Output VAT (payable)

Purchase Tax: tax charged when purchasing - examples: Use Tax, Input VAT (receivable)

SOPOType
character(1) NOT NULL
List
Tax Indicator Afgiftsmarkør Kort betegnelse på den afgift, der skal udskrives på bilag Her angives det korte navn, der skal udskrives på bilag, der henviser til denne afgift. TaxIndicator
character varying(10)
String
Rate Kurs Sats eller afgift eller vekselkurs Her angives den procentsats, som skal multipliceres med kildeværdien for at danne det resulterende afgifts- eller vekslingsbeløb. Rate
numeric NOT NULL
Number
Rule Rule null null AD_Rule_ID
numeric(10)
Table Direct
Country Land Land Definerer et grund. Hvert grund skal defineres, før det kan bruges i et bilag. C_Country_ID
numeric(10)
Table
To Til Modtagerland Her angives modtagerlandet i et bilag To_Country_ID
numeric(10)
Table
Region Region Angiver en geografisk region Angiver en entydig region i landet C_Region_ID
numeric(10)
Table
To Til Modtagerregion Her angives modtagerregionen i et bilag To_Region_ID
numeric(10)
Table
TAB: Tax ZIP

Beskrivelse: Tax Postal/ZIP


Hjælp For local tax you may have to define a list of (ranges of) postal codes or ZIPs


Fil:Tax Rate Parent - Tax ZIP - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Tax ZIP Tax ZIP Tax Postal/ZIP For local tax, you may have to define a list of (ranges of) postal codes or ZIPs C_TaxPostal_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Afgift Afgiftsmarkør Her angives afgiftstypen for bilagslinjen. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
ZIP Postnr. Postnummer Her angives postnummeret på enhedens adresse. Postal
character varying(10) NOT NULL
String
ZIP To ZIP To Postal code to Consecutive range to Postal_To
character varying(10)
String
TAB: Translation

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Tax Rate Parent - Translation - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Afgift Afgiftsmarkør Her angives afgiftstypen for bilagslinjen. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Sprog Sproget i programmet Her angives det sprog, der skal vises. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Oversat Kolonnen er oversat Her angives, om kolonnen er oversat. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Tax Indicator Afgiftsmarkør Kort betegnelse på den afgift, der skal udskrives på bilag Her angives det korte navn, der skal udskrives på bilag, der henviser til denne afgift. TaxIndicator
character varying(10)
String
TAB: Accounting

Beskrivelse: Accounting


Hjælp The Accounting Tab defines the accounting parameters to be used for transactions referencing this Tax Rate.


Fil:Tax Rate Parent - Accounting - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Afgift Afgiftsmarkør Her angives afgiftstypen for bilagslinjen. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Regnskabsopstilling Principperne bag regnskabet En regnskabsopstilling definerer de regler, der bruges ved bogføring, f.eks. kostprismetode, valuta og kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tax Due Skyldig skat Konto til skyldig skat Her angives den konto, der skal bruges til at registrere skyldig skat. T_Due_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Tax Liability Tax Liability Account for Tax declaration liability The Tax Liability Account indicates the account used to record your tax liability declaration. T_Liability_Acct
numeric(10)
Account
Tax Credit Fradrag Konto til gendrivelig skat Her angives den konto, der skal bruges til at registrere skat, der kan genvindes. T_Credit_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Tax Receivables Tax Receivables Account for Tax credit after tax declaration The Tax Receivables Account indicates the account used to record the tax credit amount after your tax declaration. T_Receivables_Acct
numeric(10)
Account
Tax Expense Udgifter til skat Konto til uigendrivelig skat Her angives den konto, der skal bruges til at registrere skat, der er betalt, og som ikke kan genvindes. T_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.