Table and Column (Vindue ID-100)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgning



Vindue: Table and Column

Beskrivelse: Maintain Tables and Columns

Hjælp: The Table and Column Window defines all tables with their columns



TAB: Tabel

Beskrivelse: Tabeldefinitioner


Hjælp Definition på tabel (hoved)


Fil:Table and Column - Tabel - Vindue (iDempiere 1.0.0).png




Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
DB Table Name DB-tabelnavn Navn på tabellen i databasen Her angives navnet på tabellen i databasen. TableName
character varying(40) NOT NULL
String
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
View Visning Dette er en visning Dette er en visning i modsætning til en tabel. En visning kan kun læses i systemet. IsView
character(1) NOT NULL
Yes-No
Data Access Level Dataadgangsniveau Nødvendigt adgangsniveau Angiver det nødvendige adgangsniveau for denne post eller proces. AccessLevel
character(1) NOT NULL
List
Maintain Change Log Maintain Change Log Maintain a log of changes If selected, a log of all changes is maintained. IsChangeLog
character(1) NOT NULL
Yes-No
Replication Type Replication Type Type of Data Replication The Type of data Replication determines the direction of the data replication.

Reference means that the data in this system is read only ->
Local means that the data in this system is not replicated to other systems -
Merge means that the data in this system is synchronized with the other system <->

ReplicationType
character(1) NOT NULL
List
Window Vindue Vindue til indtastning eller visning Her angives et entydigt vindue i systemet. AD_Window_ID
numeric(10)
Table Direct
PO Window PO Window Purchase Order Window Window for Purchase Order (AP) Zooms PO_Window_ID
numeric(10)
Table
Records deletable Poster kan slettes Angiver, om poster kan slettes i databasen Her angives, om en post kan slettes i databasen. Hvis ikke, kan du kun fjerne markeringen Aktiv. IsDeleteable
character(1) NOT NULL
Yes-No
High Volume Søg Brug søgning i stedet for valgliste Her angives, om et søgevindue skal vises i stedet for en plukliste, når der vælges poster fra denne tabel. IsHighVolume
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Objekttype Type af katalogopslag. Bestemmer ejerskab og synkronisering Opslagstyperne "Katalog", "Adempiere" og "System" kan evt. synkroniseres automatisk og tilpasninger slettes eller overskrives. Mht. tilpasninger skal du kopiere opslaget og vælge "Bruger"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Create Columns from DB Opret kolonner fra database Opret katalogkolonner i tabel, der ikke findes som kolonne, men findes i databasen Hvis du har føjet kolonner i databasen til denne tabel, opretter proceduren kolonneposterne i systemkataloget. Bemærk, at de måske slettes, hvis objekttypen ikke er Bruger. ImportTable
character(1)
Button
Copy Columns from Table Copy Columns from Table Create Dictionary Columns for a Table taking another as base null CopyColumnsFromTable
character varying(1)
Button
Centrally maintained Centralt defineret Information defineres i tabellen Systemelement Her angives, om navn, beskrivelse og hjælptekst skal defineres i tabellen Systemelement eller tabellen Vindue. IsCentrallyMaintained
character(1)
Yes-No




TAB: Table Translation

Beskrivelse: Table Translation


Hjælp Note that many Table names will be overwritten / translated automatically


Fil:Table and Column - Table Translation - Vindue (iDempiere 1.0.0).png




Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table Tabel Tabel for felter Her angives den tabel, hvor et felt eller felter findes. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Sprog Sproget i programmet Her angives det sprog, der skal vises. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Oversat Kolonnen er oversat Her angives, om kolonnen er oversat. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No




TAB: Kolonne

Beskrivelse: Definition på tabelkolonner


Hjælp Definerer kolonnerne i tabellen


Fil:Table and Column - Kolonne - Vindue (iDempiere 1.0.0).png




Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table Tabel Tabel for felter Her angives den tabel, hvor et felt eller felter findes. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
DB Column Name Databasekolonnenavn Navn på kolonne i databasen Her angives navnet på en kolonne i en tabel ud fra databasedefinitionen. ColumnName
character varying(30) NOT NULL
String
Column SQL Column SQL Virtual Column (r/o) You can define virtual columns (not stored in the database). If defined, the Column name is the synonym of the SQL expression defined here. The SQL expression must be valid.

Example: "Updated-Created" would list the age of the entry in days

ColumnSQL
character varying(2000)
String
System Element Systemelement Her kan du aktivere den centrale definition af kolonnens beskrivelse og hjælptekst. Her kan du aktivere den centrale definition af hjælptekst, beskrivelser og terminologi for en databasekolonne. AD_Element_ID
numeric(10)
Search
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Version Version Tabeldefinitionens version Her angives versionen af denne tabeldefinition. Version
numeric NOT NULL
Amount
Length Længde Længde på kolonne i databasen Her angives længden på en kolonne, som den er defineret i databasen. FieldLength
numeric(10)
Integer
Reference Reference Systemreference (valgliste) Her angives typen af referencefelt. AD_Reference_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Dynamic Validation Validering Valideringsregel Her angives en entydig valideringsregel. Reglerne bestemmer, om en postering er gyldig eller ej. AD_Val_Rule_ID
numeric(10)
Table Direct
Value Format Værdiformat Værdiformat; Kan have elementer i fast format, Variabler: "_lLoOaAcCa09" Valideringselementer: (mell.rum) alle tegn _ Mell.rum (fast tegn) l alle Bogst a..Z IKKE mell.rum L alle Bogst a..Z IKKE mell.rum konverteret til stort o alle Bogst a..Z eller mell.rum O alle Bogst a..Z eller mell.rum konverteret til stort a alle Bogst & Cifre IKKE mell.rum A alle Bogst & Cifre IKKE mell.rum konverteret til stort c alle Bogst & Cifre eller mell.rum C alle Bogst & Cifre eller mell.rum konverteret til stort 0 Cifre 0..9 IKKE mell.rum 9 Cifre 0..9 eller mell.rum Eksempel på format "(000)_000-0000" VFormat
character varying(60)
String
Autocomplete Autocomplete Automatic completion for textfields The autocompletion uses all existing values (from the same client and organization) of the field. IsAutocomplete
character(1) NOT NULL
Yes-No
Format Pattern Format Pattern The pattern used to format a number or date. A string complying with either Java SimpleDateFormat or DecimalFormat pattern syntax used to override the default presentation format of a date or number type field. FormatPattern
character varying(22)
String
Process Proces Proces eller rapport Her angives en entydig proces eller rapport i systemet. AD_Process_ID
numeric(10)
Table Direct
Reference Key Referencenøgle Skal angives, hvis datatypen er Tabel eller Liste Her angives, hvor referenceværdier lagres. Det skal angives, hvis datatypen er Tabel eller Liste. AD_Reference_Value_ID
numeric(10)
Table
Info Factory Class Info Factory Class Fully qualified class name that implements the InfoFactory interface Fully qualified class name that implements the InfoFactory interface. This can be use to provide custom Info class for column. InfoFactoryClass
character varying(255)
String
Min. Value Min.værdi Et felts mindsteværdi Her angives et felts mindste, tilladte værdi. ValueMin
character varying(20)
String
Max. Value Maks. værdi Et felts maksimale værdi Her angives et felts maksimale, tilladte værdi. ValueMax
character varying(20)
String
Default Logic Standardkodning Standardhierarkiet for værdier adskilt af semikolon. Standardværdierne evaluerers alt efter definition, hvor den første IKKE NULL-værdi bliver kolonnens standardværdi. Værdierne adskilles af komma eller semikolon. a) Literaler:. 'Tekst' eller 123 b) Variabler - i formatet @Variabel@ - Log på f.eks. #Dato, #AD_Org_ID, #AD_Firma_ID - Regnskab opstilling: f.eks. $C_RegnOpstil_ID, $C_Kalender_ID - Globale standardværdier: f.eks. DatoFormat - Vinduesværdier (alle ValgLister, KrydsFelter, RadioKnapper og DatoBilag/DatoBogf) c) SQL-kode med: @SQL=VÆLG noget AS StandardVærdi FROM ... SQL-sætningen kan have variabler. Der kan ikke være andre værdier end SQL-sætningen. Standardværdien indgår kun, hvis der ikke er defineret brugerindstillinger. Standarddefinitioner ignoreres for række-kolonner såsom Nøgle, PARENT, Firma samt Knapper. DefaultValue
character varying(2000)
Text
Key column Nøglekolonne Kolonnen er nøglen til tabellen Nøglekolonnen skal også vise 0-serien i feltdefinitionen, og kan være skjult. IsKey
character(1) NOT NULL
Yes-No
Parent link column Kolonnekobling til PARENT Kolonnen er en kobling til PARENT-tabellen (f.eks. hoved fra linjer), herunder relations-nøglekolonner Her angives, om kolonnen er koblet til PARENT-tabellen. IsParent
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Obligatorisk Der kræves dataindtastning i kolonnen Her angives, om feltet er nødvendigt, for at posten kan gemmes i databasen. IsMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Updatable Kan opdateres Bestemmer, om feltet kan opdateres Her angives, om et felt kan opdateres af brugeren. IsUpdateable
character(1) NOT NULL
Yes-No
Column Encryption Column Encryption Test and enable Column Encryption To enable storage encryption or remove encryption is dangerous as you may loose data. You need to verify that the column is big enough to hold the encrypted value. You can provide your own encryption method, but cannot change it once enabled.

The default implementation supports US ASCII String conversion (not Unicode, Numbers, Dates)
Note that support is restricted to setup and test, but not data recovery.

IsEncrypted
character(1) NOT NULL
Button
Always Updateable Always Updateable The column is always updateable, even if the record is not active or processed If selected and if the window / tab is not read only, you can always update the column. This might be useful for comments, etc. IsAlwaysUpdateable
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Logic Kodning (læs) Kodning, der bestemer, om feltet kun kan læses (er kun relevant, hvis feltet er Læs/skriv). null ReadOnlyLogic
character varying(2000)
Text
Mandatory Logic Mandatory Logic null null MandatoryLogic
character varying(2000)
Text
Identifier Markør Kolonnen er en del af postmarkør Her angives, at kolonnen er en del af markøren eller nøglen til tabellen. IsIdentifier
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Serie Metode til organisering af poster; laveste nummer kommer først Serien angiver posternes rækkefølge SeqNo
numeric(10)
Integer
Callout Kald Funktionskald adskilt af semikolon; SB_/SL_/BÅ_/BL_ - 1: System/Bruger; 2: Åbn/Luk; 3: _ Understregning, - dernæst funktionsnavn Funktionskald adskilt af semikolon; SB_/SL_/BÅ_/BL_ - 1: System/Bruger; 2: Åbn/Luk; 3: _ Understregning, - dernæst funktionsnavn Callout
character varying(255)
String
Selection Column Valgkolonne Kolonnen bruges til at finde rækker i vinduer I givet fald vises kolonnen i det første søgevindue og i valgdelen af vinduet. IsSelectionColumn
character(1) NOT NULL
Yes-No
Selection Column Sequence Selection Column Sequence Selection Column Sequence For ordering sequence of selection column SeqNoSelection
numeric(10)
Integer
Translated Oversat Kolonnen er oversat Her angives, om kolonnen er oversat. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Objekttype Type af katalogopslag. Bestemmer ejerskab og synkronisering Opslagstyperne "Katalog", "Adempiere" og "System" kan evt. synkroniseres automatisk og tilpasninger slettes eller overskrives. Mht. tilpasninger skal du kopiere opslaget og vælge "Bruger"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Allow Logging Allow Logging Determine if a column must be recorded into the change log null IsAllowLogging
character(1)
Yes-No
Allow Copy Allow Copy Determine if a column must be copied when pushing the button to copy record null IsAllowCopy
character(1) NOT NULL
Yes-No
Synchronize Column Synkronisér kolonne Skift databasetabeldefinition fra systemkatalog I givet fald opdateres databasekolonnens definition ud fra dine indtastninger i systemkatalogets kolonnedefinition. Bemærk, at ikke alle ændringer understøttes af databasen og evt. kan give problemer. IsSyncDatabase
character(1)
Button




TAB: Column Translation

Beskrivelse: Column Translation


Hjælp Do not translate - overwritten / translated automatically


Fil:Table and Column - Column Translation - Vindue (iDempiere 1.0.0).png




Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Column Kolonne Kolonne i tabellen Kobling til databasekolonne i tabellen. AD_Column_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Sprog Sproget i programmet Her angives det sprog, der skal vises. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Oversat Kolonnen er oversat Her angives, om kolonnen er oversat. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No




TAB: Used in Field

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Table and Column - Used in Field - Vindue (iDempiere 1.0.0).png




Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Tab Fane Fane i et vindue Her angives en fane, som vises i et vindue. AD_Tab_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Field Felt Felt i en databasetabel Her angives et felt i en databasetabel. AD_Field_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String




TAB: Table Script Validator

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Table and Column - Table Script Validator - Vindue (iDempiere 1.0.0).png




Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table Tabel Tabel for felter Her angives den tabel, hvor et felt eller felter findes. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Event Model Validator Event Model Validator null null EventModelValidator
character varying(4) NOT NULL
List
Rule Rule null null AD_Rule_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Serie Metode til organisering af poster; laveste nummer kommer først Serien angiver posternes rækkefølge SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.