System Color (Vindue ID-225)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: System Color

Beskrivelse: Maintain System Colors

Hjælp: System colors are used for background and indicatorsTAB: System farve

Beskrivelse: Systemfarve til baggrunde og indikatorer


Hjælp null


Fil:System Color - System farve - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Standardværdi Standardværdi Her angives, om posten skal bruges som standardværdi. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Color Type Farvetype Farvegengivelse af denne farve null ColorType
character(1) NOT NULL
List
Red Rød RGB-værdi null Red
numeric(10) NOT NULL
Integer
2nd Red Sekundær rød RGB-værdi til sekundær farve null Red_1
numeric(10)
Integer
Green Grøn RGB-værdi null Green
numeric(10) NOT NULL
Integer
2nd Green Sekundær grøn RGB-værdi til sekundær farve null Green_1
numeric(10)
Integer
Blue Blå RGB-farve, blå værdi null Blue
numeric(10) NOT NULL
Integer
2nd Blue Sekundær blå RGB-værdi til sekundær farve null Blue_1
numeric(10)
Integer
Alpha Alpha Alpha-farve, værdi 0-255 null Alpha
numeric(10) NOT NULL
Integer
2nd Alpha Sekundær alpha Alpha-værdi til sekundær farve null Alpha_1
numeric(10)
Integer
Start Point Startpunkt Startpunkt for farver i farveforløb Farveforløbet starter ved startpunktet, f.eks. nord. Gentagelsesafstanden afgør, om og hvor ofte farveforløbsfarverne skal gentages. Hvis du starter fra syd, vil den øvre farve i realiteten ligge i bunden. StartPoint
numeric(10)
List
Repeat Distance Gentagelsesafstand Afstand i punkter mellem gentagelse af farveforløbsfarve - eller nul Hvis farveforløbsfarven ikke gentages, er værdien nul. Afstanden lægges til (eller trækkes fra) startpunktet i farveforløbet. RepeatDistance
numeric(10)
Integer
Line Width Linjebredde Bredde på linjer null LineWidth
numeric(10)
Integer
Line Distance Linjeafstand Afstand mellem linjer null LineDistance
numeric(10)
Integer
Image Billede Systembillede null AD_Image_ID
numeric(10)
Table Direct
Image Alpha Billed-alpha Sammensat alpha til billedstruktur Sammensat alpha-faktor til pletvis farve. ImageAlpha
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.