Ship Receipt Confirm (Vindue ID-330)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Ship/Receipt Confirm

Beskrivelse: Material Shipment or Receipt Confirmation

Hjælp: Confirmation of Shipment or Receipt - Created from the Shipment/ReceiptTAB: Confirmation

Beskrivelse: Material Shipment or Receipt Confirmation


Hjælp Confirmation of Shipment or Receipt - Created from the Shipment/Receipt


Fil:Ship/Receipt Confirm - Confirmation - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Bilagsnr. Bilagets serienummer. Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Confirmation No Confirmation No Confirmation Number null ConfirmationNo
character varying(20)
String
Shipment/Receipt Forsendelse/modtagelse Forsendelses- eller modtagelsesbilag Her angives det entydige bilag til forsendelsen eller modtagelsen. M_InOut_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Confirmation Type Confirmation Type Type of confirmation null ConfirmType
character(2) NOT NULL
List
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Approved Godkendt Angiver, om bilaget kræver godkendelse Her angives, om bilaget kræver godkendelse, før det kan behandles. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Approval Amount Approval Amount Document Approval Amount Approval Amount for Workflow ApprovalAmt
numeric
Amount
Document Status Bilagsstatus Bilagets aktuelle status Her angives et bilags aktuelle status. Hvis du vil ændre status, skal du bruge feltet Bilagshandling. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Confirmation Process Confirmation null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
In Dispute In Dispute Document is in dispute The document is in dispute. Use Requests to track details. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cancelled Cancelled The transaction was cancelled null IsCancelled
character(1) NOT NULL
Yes-No
Phys.Inventory Lageropgør. Parametre for lageropgørelse Her angives et entydig sæt parametre for lageropgørelse. M_Inventory_ID
numeric(10)
Search
Invoice Faktura Fakturamarkør Her angives et entydigt fakturabilag. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Create Package Create Package Create Package for Shipmet null CreatePackage
character(1)
Button
TAB: Line

Beskrivelse: Material Shipment or Receipt Confirmation Line


Hjælp The quantities are in the storage Unit of Measure!


Fil:Ship/Receipt Confirm - Line - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Ship/Receipt Confirmation Ship/Receipt Confirmation Material Shipment or Receipt Confirmation Confirmation of Shipment or Receipt - Created from the Shipment/Receipt M_InOutConfirm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Shipment/Receipt Line Forsendelses-/modtagelseslinje Linje på forsendelses- eller modtagelsesbilag Her angives en entydig linje i et forsendelses-/modtagelsesbilag. M_InOutLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Target Quantity Target Quantity Target Movement Quantity The Quantity which should have been received TargetQty
numeric NOT NULL
Quantity
Confirmed Quantity Confirmed Quantity Confirmation of a received quantity Confirmation of a received quantity ConfirmedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Difference Difference Difference Quantity null DifferenceQty
numeric
Quantity
Scrapped Quantity Scrapped Quantity The Quantity scrapped due to QA issues null ScrappedQty
numeric
Quantity
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Confirmation No Confirmation No Confirmation Number null ConfirmationNo
character varying(20)
String
Phys.Inventory Line Lageropg.linje Entydig linje i et lagerbilag Her angives en evt. lagerbilagslinje for transaktionen. M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Search
Invoice Line Faktura linje Detaljelinje i faktura Her angives en enkeltlinje i en faktura. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.