Print Table Format (Vindue ID-243)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Print Table Format

Beskrivelse: Define Report Table Format

Hjælp: The Print Table Format lets you define how table header, etc. is printed. Please note that the Report Table FOrmat is cached to improve performance.TAB: Udskriv tabelformat

Beskrivelse: Definér rapporttabelformat


Hjælp Her kan du definere, hvordan tabelhoved osv. skal udskrives. Hvis du ikke angiver noget, bruges systemfarver og -skrifttyper:
Skrifttyper er baseret på den skrifttype, der bruges i rapporten; Sidehoved og tabelhoved vises i fed, funktionsskrifttypen vises i fed/kursiv, sidefodskrifttypen er til punkter mindre og parameterskrifttypen er kursiv.


Fil:Print Table Format - Udskriv tabelformat - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Standardværdi Standardværdi Her angives, om posten skal bruges som standardværdi. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Header Row Color Hoved: Rækkefarve Forgrundsfarve på tabelhovedrække Tabelhovedrækkens forgrundsfarve HdrTextFG_PrintColor_ID
numeric(10)
Table
Header Row BG Color Hoved: Rækkebaggr.farve Baggrundsfarve på hovedrækken Tabelhovedrækkens baggrundsfarve HdrTextBG_PrintColor_ID
numeric(10)
Table
Header Row Font Hoved: Rækkeskrifttype Hoved: Rækkeskrifttype Skrifttype i tabelhovedets række Hdr_PrintFont_ID
numeric(10)
Table
Multi Line Header Multi Line Header Print column headers on mutliple lines if necessary. If selected, column header text will wrap onto the next line -- otherwise the text will be truncated. IsMultiLineHeader
character(1) NOT NULL
Yes-No
Paint Header Lines Paint Header Lines Paint Lines over/under the Header Line If selected, a line is painted above and below the header line using the stroke information IsPaintHeaderLines
character(1) NOT NULL
Yes-No
Header Line Color Hoved: Linjefarve Rækkelinjefarve på tabelhoved Farve på tabelhovedets rækkelinjer HdrLine_PrintColor_ID
numeric(10)
Table
Header Stroke Type Header Stroke Type Type of the Header Line Stroke Type of the line printed HdrStrokeType
character(1)
List
Header Stroke Header Stroke Width of the Header Line Stroke The width of the header line stroke (line thickness) in Points. HdrStroke
numeric
Number
Paint Vertical Lines Mal L-linjer Mal lodrette linjer Mal lodrette tabellinjer IsPaintVLines
character(1) NOT NULL
Yes-No
Paint Horizontal Lines Mal V-linjer Mal vandrette linjer Mal vandrette tabellinjer IsPaintHLines
character(1) NOT NULL
Yes-No
Paint Boundary Lines Mal rammelinjer Mal tabellens rammelinjer Mal linjer rundt om tabellen IsPaintBoundaryLines
character(1) NOT NULL
Yes-No
Line Color Linjefarve Linjefarve i tabel null Line_PrintColor_ID
numeric(10)
Table
Line Stroke Type Line Stroke Type Type of the Line Stroke Type of the line printed LineStrokeType
character(1)
List
Line Stroke Line Stroke Width of the Line Stroke The width of the line stroke (line thickness) in Points. LineStroke
numeric
Number
Print Function Symbols Udskriv funktionssymboler Udskriv symboler på funktioner (Sum, Middel, Tæl) I givet fald skal der udskrives symboler - ellers udskrives funktionens navne IsPrintFunctionSymbols
character(1) NOT NULL
Yes-No
Function Color Funktion: Farve Funktion: Forgrundsfarve Forgrundsfarve på en funktionsrække FunctFG_PrintColor_ID
numeric(10)
Table
Function BG Color Funktion: Baggr.farve Funktion: Baggrundsfarve Baggrundsfarve på en funktionsrække FunctBG_PrintColor_ID
numeric(10)
Table
Function Font Funktion: Skrifttype Funktion: Rækkeskrifttype Skrifttype på funktionens række Funct_PrintFont_ID
numeric(10)
Table
Image attached Vedhæftet billede Det billede, der skal vedhæftes posten Udskriftsbilledet lagres i databasen som en vedhæftelse til posten. Billedet kan være i formatet GIF, JPEG eller PNG. ImageIsAttached
character(1)
Yes-No
Image URL Billed-URL Billedets URL Billedets URL. Billedet lagres ikke i databasen, men indlæses ved kørsel. Billedet kan være i formatet GIF, JPEG eller PNG. ImageURL
character varying(120)
URL
Image Billede Systembillede null AD_Image_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.