Print Format (Vindue ID-240)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Print Format

Beskrivelse: Maintain Print Format

Hjælp: The print format determines how data is rendered for print.TAB: Udskrift format

Beskrivelse: Definér udskriftsformat


Hjælp Udskriftsformatet afgør, hvordan data skal udskrives.


Fil:Print Format - Udskrift format - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Print Format Udskriftsformat Dataudskriftsformat Udskriftsformatet afgør, hvordan data skal udskrives. AD_PrintFormat_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Standardværdi Standardværdi Her angives, om posten skal bruges som standardværdi. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Tabel Tabel for felter Her angives den tabel, hvor et felt eller felter findes. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Report View Rapportvisning Visning, der bruges til at danne denne rapport Her angives den visning, der skal bruges til at danne rapporten. AD_ReportView_ID
numeric(10)
Table Direct
Form Formular I givet fald udskrives formularen; i modsat fald udskrives en listerapport i kolonneformat En formular har individuelle elementer med oplysninger om layout, f.eks. faktura, check.
En listerapport i kolonneformat har individuelle kolonner, f.eks. liste over fakturaer.
IsForm
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Based Ud fra tabel Tabelbaseret listerapportering Rapportering i tabelbaseret kolonneformat aktiveres via knappen Vinduesrapport IsTableBased
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Paper Papir Definition af printerpapir Papirstørrelse, -retning og -margener AD_PrintPaper_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Standard Header/Footer Standard-sidehoved/sidefod Der bruges standardsidehoved og -sidefod Hvis du ikke vil bruge standardsidehoved, skal du angive det udtrykkeligt. IsStandardHeaderFooter
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Table Format Udskriv tabelformat Tabelformat i rapporter Tabellens udskriftsformat bestemmer skrifttyper og farver i den udskrevne tabel AD_PrintTableFormat_ID
numeric(10)
Table Direct
Printer Name Printer Name Name of the Printer Internal (Operating System) Name of the Printer; Please mote that the printer name may be different on different clients. Enter a printer name, which applies to ALL clients (e.g. printer on a server).

If none is entered, the default printer is used. You specify your default printer when you log in. You can also change the default printer in Preferences.

PrinterName
character varying(40)
String
Header Margin Margen - sidehoved Margen på sidehoved i 1/72-dels tomme Afstand fra toppen af hovedtekst til starten på det skrivbare område i 1/72-dels tomme (punkt) HeaderMargin
numeric(10) NOT NULL
Integer
Footer Margin Margen - sidefod Margen på sidefod i 1/72-dels tomme Afstand fra bunden af hovedtekst til enden af det skrivbare område i 1/72-dels tomme (punkt) FooterMargin
numeric(10) NOT NULL
Integer
Print Font Skrifttype ved udskrivning Definér skrifttype ved udskrivning Skrifttype til udskrivning AD_PrintFont_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Color Udskriftsfarve Farve, der bruges ved udskrivning Farver, der bruges ved udskrivning AD_PrintColor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Jasper Process Jasper Process The Jasper Process used by the printengine if any process defined null JasperProcess_ID
numeric(10)
Table
Copy/Create Kopiér/opret Kopiér eksisterende, eller opret udskriftsformat ud fra tabel Vælg en tabel til at oprette et udskriftsformat eller et udskriftsformat, der kan kopieres ind i det aktuelle udskriftsformat. CreateCopy
character(1)
Button
Classname CLASSNAME Java CLASSNAME Her angives det Java-CLASSNAME, der bruges af rapporten eller processen. Classname
character varying(240)
String
Args Args null null Args
character varying(510)
String
TAB: Vis rækkefølge

Beskrivelse: Vis rækkefølge af udskriftsformatemner


Hjælp null


Fil:Print Format - Vis rækkefølge - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
TAB: Sortering række

Beskrivelse: Sorteringsrækkefølge på udskriftsformatemner


Hjælp null


Fil:Print Format - Sortering række - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
TAB: Format element

Beskrivelse: Udskriv formatelement


Hjælp Element i det udskriftsformat, der definerer layoutoplysninger


Fil:Print Format - Format element - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Format Udskriftsformat Dataudskriftsformat Udskriftsformatet afgør, hvordan data skal udskrives. AD_PrintFormat_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Serie Metode til organisering af poster; laveste nummer kommer først Serien angiver posternes rækkefølge SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Print Text Udskriv etiket Den etikettekst, der skal udskrives på et bilag eller i korrespondence. Her angives det navn, der skal udskrives på et bilag eller i korrespondencen. Du kan bruge op til 2000 tegn. PrintName
character varying(2000)
String
Print Label Suffix Udskriv etiketsuffiks Den etikettekst, der skal udskrives på et bilag eller brev efter feltet Her angives det navn, der skal udskrives på et bilag eller brev efter feltet. Du kan bruge op til 60 tegn. PrintNameSuffix
character varying(60)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Centrally maintained Centralt defineret Information defineres i tabellen Systemelement Her angives, om navn, beskrivelse og hjælptekst skal defineres i tabellen Systemelement eller tabellen Vindue. IsCentrallyMaintained
character(1) NOT NULL
Yes-No
Suppress Null Undertryk NULL Undertryk kolonner eller elemener med NULL-værdier Hvis en formularindtastning er NULL og dernæst valgt, vil feltet (og etiket) ikke blive udskrevet.
Hvis alle elementer i en tabelkolonne er NULL og dernæst valgt, vil kolonnen ikke blive udskrevet.
IsSuppressNull
character(1) NOT NULL
Yes-No
Suppress Repeats Suppress Repeats Suppress repeated elements in column. Determines whether repeated elements in a column are repeated in a printed table. IsSuppressRepeats
character(1) NOT NULL
Yes-No
Format Type Formattype Type af udskriftsformat Her angives, hvad der skal udskrives. PrintFormatType
character(1) NOT NULL
List
Column Kolonne Kolonne i tabellen Kobling til databasekolonne i tabellen. AD_Column_ID
numeric(10)
Table Direct
Line Width Linjebredde Bredde på linjer null LineWidth
numeric(10)
Integer
Format Pattern Format Pattern The pattern used to format a number or date. A string complying with either Java SimpleDateFormat or DecimalFormat pattern syntax used to override the default presentation format of a date or number type field. FormatPattern
character varying(22)
String
Included Print Format Inkluderet udskriftsformat Udskriftsformat, der medtages her. Her kan du lade f.eks. gøre linjer til hovedrækker. Kolonnen sørger for koblingen til PARENT. AD_PrintFormatChild_ID
numeric(10)
Table
Image Field Image Field The image is retrieved from the data column The Image URL is retrieved from the data column IsImageField
character(1) NOT NULL
Yes-No
Image attached Vedhæftet billede Det billede, der skal vedhæftes posten Udskriftsbilledet lagres i databasen som en vedhæftelse til posten. Billedet kan være i formatet GIF, JPEG eller PNG. ImageIsAttached
character(1) NOT NULL
Yes-No
Image URL Billed-URL Billedets URL Billedets URL. Billedet lagres ikke i databasen, men indlæses ved kørsel. Billedet kan være i formatet GIF, JPEG eller PNG. ImageURL
character varying(120)
URL
Area Område Udskriftsområde Emnets udskriftsområde PrintAreaType
character(1) NOT NULL
List
Barcode Type Barcode Type Type of barcode null BarcodeType
character(3)
List
Relative Position Relativ position Emnet er placeret relativt (ikke absolut) Emnet relative placering bestemmes af X-Z-pladsen og den næste linje. IsRelativePosition
character(1) NOT NULL
Yes-No
Set NL Position Angiv NL-position Angiv placering på ny linje Hvis funktionen er aktiveret, vil den aktuelle X-plads (vandret) før udskrift blive gemt. Den næste nye linje vil bruge den gemte X-plads (vandret), og dermed gøre det muligt at udskrive data i kolonner. Indstillingerne er ikke begrænset til et område (sidehoved, indhold, sidefod), hvilket gør det muligt at justere information med sidehoved og sidefod med indhold. IsSetNLPosition
character(1) NOT NULL
Yes-No
X Position X-position Absolut X (vandret) position i 1/72-dels tomme Absolut X (vandret) position i 1/72-dels tomme XPosition
numeric(10) NOT NULL
Integer
Y Position Y-position Absolut Y (lodret) position i 1/72-dels tomme Absolut Y (lodret) position i 1/72-dels tomme YPosition
numeric(10) NOT NULL
Integer
Next Line Næste linje Udskriv emne på næste linje I modsat fald udskrives emnet på samme linje IsNextLine
character(1) NOT NULL
Yes-No
Next Page Næste side Kolonnen udskrives på næste side Før udskrivning af kolonne indsættes et sideskift. IsNextPage
character(1) NOT NULL
Yes-No
Below Column Under kolonne Udskriv kolonnen under det angivne kolonneindeks Kolonnen udskrives på en næste linje under indholdet af den første, angivne linje. Bemærk, at det afhænger af den faktiske rækkefølge. Tast 1 for at tilføje oplysningerne under den første kolonne. BelowColumn
numeric(10)
Integer
Line Alignment Linjejustering Linjejustering Linjejustering (til relativ placering) LineAlignmentType
character(1) NOT NULL
List
Field Alignment Feltjustering Felttekstjustering Justering af feltteksten. Standardværdien bestemmes af data-/visningstype: Tal justeres fra højre, mens anden data justeres fra venstre FieldAlignmentType
character(1) NOT NULL
List
X Space X-plads Relativ X-plads (vandret) i 1/72-dels tomme Relativ X (vandret)-plads i 1/72-dels tomme i forhold til slutningen af forrige objekt. XSpace
numeric(10) NOT NULL
Integer
Y Space Y-plads Relativ Y-plads (lodret) i 1/72-dels tomme Relativ X (lodret)-plads i 1/72-dels tomme i forhold til slutningen af forrige objekt. YSpace
numeric(10) NOT NULL
Integer
Max Width Maks. bredde Maksimal bredde i 1/72-dels tomme - 0 = ingen begrænsning Maksimal bredde på elementet i 1/72-dels tomme (punkt). Hvis nul (0), er der ingen breddebegrænsning. MaxWidth
numeric(10) NOT NULL
Integer
Fixed Width Fast bredde Kolonne har fast bredde Kolonnen har fast bredde uanset indhold IsFixedWidth
character(1) NOT NULL
Yes-No
Shape Type Shape Type Type of the shape to be painted null ShapeType
character(1)
List
Max Height Maks. højde Maksimal højde i 1/72-dels tomme - 0 = ingen begrænsning Maksimal højde på elementet i 1/72-dels tomme (punkt). Hvis nul (0), er der ingen højdebegrænsning. MaxHeight
numeric(10) NOT NULL
Integer
One Line Only Kun én linje I givet fald udskrives kun én linje Hvis kolonnen er begrænset i bredden, brydes teksten op i flere linjer. Hvis du har valgt Én linje, udskrives kun første linje. IsHeightOneLine
character(1) NOT NULL
Yes-No
Fill Shape Fill Shape Fill the shape with the color selected null IsFilledRectangle
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Color Udskriftsfarve Farve, der bruges ved udskrivning Farver, der bruges ved udskrivning AD_PrintColor_ID
numeric(10)
Table Direct
Print Font Skrifttype ved udskrivning Definér skrifttype ved udskrivning Skrifttype til udskrivning AD_PrintFont_ID
numeric(10)
Table Direct
Arc Diameter Arc Diameter Arc Diameter for rounded Rectangles Width of the horizontal/vertical diameter of the arc at the four corners ArcDiameter
numeric(10)
Integer
Order by Sorter efter Medtag i rækkefølge Posterne sorteres ud fra kolonnens værdi. Hvis en kolonne bruges til gruppering, skal den medtages i sorteringen. IsOrderBy
character(1) NOT NULL
Yes-No
Record Sort No Postsort.nr. Angiver, i hvilken rækkefølge posterne vises Her angives posterne stigende rækkefølge SortNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Descending Descending Sort your data using a SQL Desc Order By statement null IsDesc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Group by Gruppér efter Efter ændring i gruppering, udskrives sammentællinger osv. Gruppering gør det muligt at udskrive mellemregninger. Ved ændring af gruppen udskrives sammentællingerne. Kolonner som Gruppér efter skal medtages i sorteringen. IsGroupBy
character(1) NOT NULL
Yes-No
Page break Sideskift Start med ny side Før du udskriver emnet, skal du oprette en ny side. IsPageBreak
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Sum (Σ) Beregn sum Beregn den samlede sum af numerisk indhold eller længde Beregn den samlede datasum, hvis feltet er numerisk. Ellers beregn feltets samlede længde. IsSummarized
character(1) NOT NULL
Yes-No
Running Total Running Total Create a running total (sum) A running total creates a sum at the end of a page and on the top of the next page for all columns, which have a Sum function. You should define running total only once per format. IsRunningTotal
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Count (№) Sammentælling Sammentæl antal ikke-tomme elementer Beregn det samlede antal ikke-tomme elementer (NULL), hvor maksimum er antal linjer. IsCounted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Running Total Lines Running Total Lines Create Running Total Lines (page break) every x lines When you want to print running totals, enter the number of lines per page after you want to create a running total line and page break. You should define running total only once per format. RunningTotalLines
numeric(10)
Integer
Calculate Minimum (↓) Calculate Minimum (↓) Calculate the minimum amount Calculate the Minimum (↓) of the data if the field is numeric, otherwise minimum length of the field. IsMinCalc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Maximum (?) Calculate Maximum (?) Calculate the maximum amount Calculate the Maximum (↑) of the data if the field is numeric, otherwise maximum length of the field. IsMaxCalc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Mean (μ) Beregn middelværdi Beregn middelværdi på numerisk inhold eller længde Beregn middelværdi for data, hvis feltet er numerisk. Ellers beregn feltets gennemsnitlige længde. IsAveraged
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Variance (σ²) Calculate Variance (σ²) Calculate Variance The Variance (σ²) is the a measure of dispersion - used in combination with the Mean (μ) IsVarianceCalc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Deviation (σ) Calculate Deviation (σ) Calculate Standard Deviation The Standard Deviation (σ) is the a measure of dispersion - used in combination with the Mean (μ) IsDeviationCalc
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Oversætt. udskr.element

Beskrivelse: Oversættelse udskriftsformat


Hjælp null


Fil:Print Format - Oversætt. udskr.element - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Format Item Udskriv formatelement Emne/kolonne i udskriftsformatet Emne/kolonne i udskriftsformatet med oplysninger om layout AD_PrintFormatItem_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Sprog Sproget i programmet Her angives det sprog, der skal vises. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Oversat Kolonnen er oversat Her angives, om kolonnen er oversat. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Print Text Udskriv etiket Den etikettekst, der skal udskrives på et bilag eller i korrespondence. Her angives det navn, der skal udskrives på et bilag eller i korrespondencen. Du kan bruge op til 2000 tegn. PrintName
character varying(2000)
String
Print Label Suffix Udskriv etiketsuffiks Den etikettekst, der skal udskrives på et bilag eller brev efter feltet Her angives det navn, der skal udskrives på et bilag eller brev efter feltet. Du kan bruge op til 60 tegn. PrintNameSuffix
character varying(60)
String
TAB: Graf

Beskrivelse: Definér den graf, der skal medtages


Hjælp null


Fil:Print Format - Graf - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Graph Graf Graf indgår i rapport Cirkel-/org.diagram, der skal udskrives i rapporter AD_PrintGraph_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Format Udskriftsformat Dataudskriftsformat Udskriftsformatet afgør, hvordan data skal udskrives. AD_PrintFormat_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Graph Type Graftype Type graf, der skal males Type graf, der skal males GraphType
character(1) NOT NULL
List
Description Column Beskrivelseskolonne Beskrivelseskolonne til cirkel-, organisations- og søjlediagrammer Grafisk beskrivelseskolonne til cirkel- og org.-/søjlediagrammer Description_PrintFormatItem_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Data Column Datakolonne Datakolonne til cirkel- og organisationsdiagrammer Grafisk datakolonne til cirkel- og org.-/søjlediagrammer Data_PrintFormatItem_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Data Column 2 Datakolonne 2 Datakolonne til org.diagram Ekstra datakolonnegraf til org./søjlediagram Data1_PrintFormatItem_ID
numeric(10)
Table
Data Column 3 Datakolonne 3 Datakolonne til org.diagram Ekstra datakolonnegraf til org./søjlediagram Data2_PrintFormatItem_ID
numeric(10)
Table
Data Column 4 Datakolonne 4 Datakolonne til org.diagram Ekstra datakolonnegraf til org./søjlediagram Data3_PrintFormatItem_ID
numeric(10)
Table
Data Column 5 Datakolonne 5 Datakolonne til org.diagram Ekstra datakolonnegraf til org./søjlediagram Data4_PrintFormatItem_ID
numeric(10)
Table


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.