Price List Schema (Vindue ID-337)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Price List Schema

Beskrivelse: Maintain Price List Schema

Hjælp: Price List schema defines calculation rules for price listsTAB: Price List Schema

Beskrivelse: Price List Schema


Hjælp Price List schema defines calculation rules for price lists


Fil:Price List Schema - Price List Schema - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid from Gyldig fra Gyldig fra og med dato (første dag) Her angives den første dag i et datointerval ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Discount Type Rabattype Type af varerabatberegning Den type procedure, der skal bruges ved beregning af varerabatprocenten. DiscountType
character(1) NOT NULL
List
Renumber Nyt nummer Giv poster nye numre null Processing
character(1)
Button
TAB: Prisliste

Beskrivelse: Prisliste til varerabat


Hjælp Prislister oprettes ud fra produktindkøbs- og kategorirabatter. De viste parametre tillader kopiering og beregning af prislister.
Beregning:

  • Kopiér og omregn pris fra tilknyttet prisliste
  • resultat plus ekstragebyrbeløb
  • resultat minus rabat
  • hvis slutpris er mindre end oprindelige mindstepris plus mindste fortjeneste, brug denne pris (kun hvis fortjeneste ikke er nul)
  • hvis slutpris er større end oprindelige mindstepris plus maksimal fortjeneste, brug denne pris (kun hvis fortjeneste ikke er nul)
  • Afrund slutpris

Formlen er
NewPrice = (Convert(BasePrice) + Surcharge) * (100-Rabat) / 100;
if MinMargin <> 0 then NewPrice = Max (NewPrice, Convert(OrigLimitPrice) + MinMargin);
if MaxMargin <> 0 then NewPrice = Min (NewPrice, Convert(OrigLimitPrice) + MaxMargin);

Eksempel: (forudsætter samme valuta)
Oprindelige priser: Liste=300, Standard=250, Mindste=200;
Ny listepris: Grund=Mindste, Ekstragebyr=0, Rabat=0, A


Fil:Price List Schema - Prisliste - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List Schema Rabatplan Plan for beregning af varerabatprocent Når du har beregnet (standard)-prisen, beregnes rabatprocenten og indgår i den endelige pris. M_DiscountSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Serie Metode til organisering af poster; laveste nummer kommer først Serien angiver posternes rækkefølge SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Currency Type Currency Type Currency Conversion Rate Type The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. C_ConversionType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Conversion Date Omregningsdato Dato for valg af omregningskurs Her angives den dato, der bruges til valutaomregning. Den valgte kurs skal indeholde denne dato i sit datointerval. ConversionDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Product Category Produktkategori Kategori, som et produkt indgår i Angiver den kategori, som produktet indgår i. De bruges ved prisansættelse. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Classification Klassificering Klassificering af gruppering Klassificering kan bruges ifm. valgfri gruppering af produkter. Classification
character varying(12)
String
Group1 Group1 null null Group1
character varying(255)
String
Group2 Group2 null null Group2
character varying(255)
String
List price Base Listepris (grund) Pris, der bruges som grundlag for prislisteberegninger Her angives den pris, der bruges som grundlag for beregning af en ny prisliste. List_Base
character(1) NOT NULL
List
List price min Margin Min.fortj./listepris Mindstefortjeneste på et produkt Her angives et produkts mindste fortjeneste. Fortjenesten beregnes ved at trække den oprindelige listepris fra den netop beregned pris. Feltet ignoreres, hvis det viser 0,00. List_MinAmt
numeric NOT NULL
Amount
List price Surcharge Amount Ekstragebyr på listepris Ekstragebyr på listepris Her angives det beløb, der skal lægges til prisen forud for multiplicering. List_AddAmt
numeric NOT NULL
Amount
List price max Margin Maks.fortj./listepris Den maksimale fortjeneste på et produkt Her angives et produkts maksimale fortjeneste. Fortjenesten beregnes ved at trække den oprindelige listepris fra den netop beregned pris. Feltet ignoreres, hvis det viser 0,00. List_MaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
List price Discount % Listepris (rabat %) Rabat fra listeprisen i procent Her angives den procentrabat, som skal trækkes fra grundprisen. Et negativt beløb angiver den procent, som skal lægges til grundprisen. List_Discount
numeric NOT NULL
Number
List price Rounding Listeprisafrunding Afrundingsregel for endelig prisliste Her angives, hvordan den endelige prisliste skal afrundes. List_Rounding
character(1) NOT NULL
List
Fixed List Price Fast listepris Fast listepris (ikke beregnet) null List_Fixed
numeric
Amount
Standard price Base Standardpris (grund) Grundpris ved beregning af ny standardpris Her angives den pris, der bruges som grundlag for beregning af en ny prisstandard. Std_Base
character(1) NOT NULL
List
Standard price min Margin Min.fortj./stand.pris Mindstefortjeneste, der tillades på et produkt Her angives et produkts mindste fortjeneste. Fortjenesten beregnes ved at trække den oprindelige standardpris fra den netop beregned pris. Feltet ignoreres, hvis det viser 0,00. Std_MinAmt
numeric NOT NULL
Amount
Standard price Surcharge Amount Ekstragebyrbeløb på standardpris Beløb, der lægges til en pris som ekstragebyr Her angives det beløb, der skal lægges til prisen forud for multiplicering. Std_AddAmt
numeric NOT NULL
Amount
Standard max Margin Maks.fortj./stand.pris Den maksimale fortjeneste, der tillades på et produkt Her angives et produkts maksimale fortjeneste. Fortjenesten beregnes ved at trække den oprindelige standardpris fra den netop beregned pris. Feltet ignoreres, hvis det viser 0,00. Std_MaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Standard price Discount % Standardpris (rabat %) Rabatprocent, der skal trækkes fra grundprisen Her angives den procentrabat, som skal trækkes fra grundprisen. Et negativt beløb angiver den procent, som skal lægges til grundprisen. Std_Discount
numeric NOT NULL
Number
Standard price Rounding Standardprisafrunding Afrundingsregel ved beregnede priser Her angives, hvordan den endelige standardpris skal afrundes. Std_Rounding
character(1) NOT NULL
List
Fixed Standard Price Fast stand.pris Fast stand.pris (ikke beregnet) null Std_Fixed
numeric
Amount
Limit price Base Mindstepris (grund) Grundlag for beregning af den nye pris Angiver den pris, der skal bruges som grundlag for beregning af en ny prisliste. Limit_Base
character(1) NOT NULL
List
Limit price min Margin Min.fortj./min.pris Mindste forskel i forhold til oprindelige mindstepris. Ignoreres, hvis værdien er 0,00. Her angives et produkts mindstefortjeneste. Fortjenesten beregnes ved at trække den oprindelige mindstepris fra den netop beregned pris. Feltet ignoreres, hvis det viser 0,00. Limit_MinAmt
numeric NOT NULL
Amount
Limit price Surcharge Amount Ekstrabgebyrbeløb på mindstepris Beløb, der lægges til den omregnede/kopierede pris forud for multiplicering Angiver det beløb, der skal lægges til mindsteprisen forud for multiplicering. Limit_AddAmt
numeric NOT NULL
Amount
Limit price max Margin Maks. fortj/min.pris Maksimale forskel i forhold til oprindelige mindstepris. Ignoreres, hvis værdien er 0,00. Her angives et produkts maksimale fortjeneste. Fortjenesten beregnes ved at trække den oprindelige mindstepris fra den netop beregned pris. Feltet ignoreres, hvis det viser 0,00. Limit_MaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Limit price Discount % Mindstepris (rabat %) Her angives den procentrabat, som skal trækkes fra grundprisen. Et negativt beløb angiver den procent, som skal lægges til grundprisen. Her angives den procentrabat, som skal trækkes fra grundprisen. Et negativt beløb angiver den procent, som skal lægges til grundprisen. Limit_Discount
numeric NOT NULL
Number
Limit price Rounding Afrunding (min.pris) Afrunding af det endelige resultat Her angives den evt. afrunding, som skal gælde for de endelige priser i denne prisliste. Limit_Rounding
character(1) NOT NULL
List
Fixed Limit Price Fast mindstepris Fast mindstepris (ikke beregnet) null Limit_Fixed
numeric
Amount


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.