Price List (Vindue ID-146)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Price List

Beskrivelse: Maintain Product Price Lists

Hjælp: The Price List Window allows you to generate product price lists for your Business Partners. Price lists determine currency and tax treatment. Price list versions allow to maintain parallel lists for different date ranges. The most current pricelist version is used based on the document date.
All pricelists have three prices: List, Standard and Limit
First step is to create a base price list. You can manually add products and enter the prices or create them automatically. The base price list is often the purchase price list with list price ('official' retail price), the standard price (your purchase price). The limit price can be used to check your final purchase costs after discounts, rebates, etc.
Pricelists can be calculated and copied. To speed up the calculation, the parameters are stored an used when creating a new price list version.TAB: Prisliste

Beskrivelse: Definér prislister


Hjælp Prislister bestemmer bilagets valuta samt afgiftsforhold.


Fil:Price List - Prisliste - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Standardværdi Standardværdi Her angives, om posten skal bruges som standardværdi. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price Precision Price Precision Precision (number of decimals) for the Price The prices of the price list are rounded to the precision entered. This allows to have prices with below currency precision, e.g. $0.005. Enter the number of decimals or -1 for no rounding. PricePrecision
numeric(10) NOT NULL
Integer
Sales Price list Salgsprisliste Dette er en salgsprisliste Her angives, om prislisten bruges til salgstransaktioner. IsSOPriceList
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price includes Tax Pris inkl. afgifter Pris tager højde for afgifter Her angives, om prisen inkluderer afgifter. Det kaldes også bruttoprisen. IsTaxIncluded
character(1) NOT NULL
Yes-No
Enforce price limit Gennemtving mindstepris Tillad ikke priser under mindsteprisen Her angives, at priserne ikke må være under mindstepriserne i ordrer. Fakturaer bliver ikke kontrolleret. EnforcePriceLimit
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Version

Beskrivelse: Definér prislisteversioner


Hjælp Prislister oprettes automatisk ud fra indkøbsoplysninger om produktet og rabatten til leverandørkategorien. Alternativt kan du kopiere dem fra eksisterende prislister og genberegne dem. Du kan også genberegne prislisten ved at henvise til en ikke-eksisterende eller den samme prisliste.


Fil:Price List - Version - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Price List Version Prislisteudgave Angiver en entydig forekomst af en prisliste Hver prisliste kan findes i flere udgaver. De bruges typisk til at angive prislisternes gyldighedsdatoer. M_PriceList_Version_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List Prisliste Entydig markør for en prisliste Prislister bruges til at fastsætte priser, fortjeneste og vareomkostninger ved køb og salg. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price List Schema Rabatplan Plan for beregning af varerabatprocent Når du har beregnet (standard)-prisen, beregnes rabatprocenten og indgår i den endelige pris. M_DiscountSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Base Price List Grundprisliste Grundlag for prislisteberegninger Her angives den grundlæggende prisliste ved beregning af priser (basis). M_Pricelist_Version_Base_ID
numeric(10)
Table
Valid from Gyldig fra Gyldig fra og med dato (første dag) Her angives den første dag i et datointerval ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Create Price List Opret prisliste Opret priser ud fra parametrene i denne version Opret priser til prislisteudgaven ud fra serien i rabatplanens prisliste. Høje linjeserier overskriver eksisterende linjer. Serien bør gå fra generisk til specifik. ProcCreate
character(1)
Button
TAB: Produkt pris

Beskrivelse: Definér produktpriser


Hjælp Her vises priser på et produkt ud fra den valgte prisliste.


Fil:Price List - Produkt pris - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List Version Prislisteudgave Angiver en entydig forekomst af en prisliste Hver prisliste kan findes i flere udgaver. De bruges typisk til at angive prislisternes gyldighedsdatoer. M_PriceList_Version_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
List Price Listepris Listepris Den officielle pris i bilagsvalutaen. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Standard Price Standardpris Standardpris Her angives standard eller normalpris på et produkt i denne prisliste. PriceStd
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Limit Price Mindstepris Laveste pris på et produkt Her angives den laveste pris på et produkt i prislistens valuta. PriceLimit
numeric NOT NULL
Costs+Prices
TAB: Product Price Break

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Price List - Product Price Break - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List Version Prislisteudgave Angiver en entydig forekomst af en prisliste Hver prisliste kan findes i flere udgaver. De bruges typisk til at angive prislisternes gyldighedsdatoer. M_PriceList_Version_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Break Value Niveauværdi Mindsteværdi på varerabatniveauet Startantal eller beløbsværdi på dette niveau BreakValue
numeric NOT NULL
Number
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
List Price Listepris Listepris Den officielle pris i bilagsvalutaen. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Standard Price Standardpris Standardpris Her angives standard eller normalpris på et produkt i denne prisliste. PriceStd
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Limit Price Mindstepris Laveste pris på et produkt Her angives den laveste pris på et produkt i prislistens valuta. PriceLimit
numeric NOT NULL
Costs+Prices


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.