Performance Measure Calculation (Vindue ID-213)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Performance Measure Calculation

Beskrivelse: Define how you calculate your performance measures

Hjælp: The Performance Measure Calculation defines how performance measures will be calculated. The sql needs to return a single value. Please check examples.
The date trestriction is defined in the Goal. Any restrictions for Organizations, Business Partners, Products, etc. are as Performance Goal Restrictions.TAB: Beregning af resultatmåling

Beskrivelse: Definér din resultatmålingsberegning


Hjælp Her defineres, hvordan resultatmålingen skal beregnes. Sørg for at teste sætningen i SQL*Plus først. SELECT-sætningen skal returnere en enkelt værdi! Begrænsninger i datointerval, organisationer, handelspartnere, produkter skal ske fra vinduet "Resultat måling". Det er den generiske beregning. Eftersom den er lidt teknisk, indeholder systemet en række færdige eksempler.


Fil:Performance Measure Calculation - Beregning af resultatmåling - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Objekttype Type af katalogopslag. Bestemmer ejerskab og synkronisering Opslagstyperne "Katalog", "Adempiere" og "System" kan evt. synkroniseres automatisk og tilpasninger slettes eller overskrives. Mht. tilpasninger skal du kopiere opslaget og vælge "Bruger"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Sql SELECT VÆLG-sætning SQL VÆLG-sætning Her angives den SQL VÆLG-sætning, der skal bruges til at vælge posten til resultatmåling. SelectClause
character varying(2000) NOT NULL
Text
Sql WHERE SQL WHERE-sætning Godkendt WHERE-sætning Her angives den SQL WHERE-sætning, der skal bruges til at vælge poster WhereClause
character varying(2000) NOT NULL
Text
Date Column Datokolonne Gyldig datokolonne Her angives den dato, der skal bruges ved måling af dette resultat. DateColumn
character varying(60) NOT NULL
String
Org Column Org.kolonne Gyldig organisationskolonne (AD_Org_ID) Her angives den organisation, der indgår i resultatmålingen. OrgColumn
character varying(60)
String
B.Partner Column HPartner-kolonne Gyldig nøglekolonne til handelspartnere (C_HPartner_ID) Her angives den handelspartner, der skal indgå i resultatmålingen. BPartnerColumn
character varying(60)
String
Product Column Produktkolonne Gyldig produktkolonne (M_Produkt_ID) Her angives det produkt, der skal bruges ifm. beregning af dette resultat. ProductColumn
character varying(60)
String
Table Tabel Tabel for felter Her angives den tabel, hvor et felt eller felter findes. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Key Column Key Column Key Column for Table null KeyColumn
character varying(60) NOT NULL
String


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.