Performance Goal (Vindue ID-212)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Performance Goal

Beskrivelse: Define Performance Goals

Hjælp: The Performance Goal Window allows you to define performance goals or all, a role or a userTAB: Resultat mål

Beskrivelse: Resultat mål


Hjælp Her defineres bestemte resultatmål.


Fil:Performance Goal - Resultat mål - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Note Note Yderligere, brugerdefinerede oplysninger Her kan du angive brugerdefinerede oplysninger om posten Note
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Role Rolle Ansvarsrolle Rollen bestemmer det sikkerheds- og adgangsniveau, som brugeren skal have i systemet. AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Search
Sequence Serie Metode til organisering af poster; laveste nummer kommer først Serien angiver posternes rækkefølge SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Summary Level Sum niveau Dette er et sumniveau Et sumniveau repræsenterer en gren i et træ snarere end en endegren. Sumniveauer bruges til rapportering og har ikke egne værdier. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Color Schema Color Schema Performance Color Schema Visual representation of performance by color. The Schema has often three levels (e.g. red-yellow-green). Adempiere support two levels (e.g. red-green) or four levels (e.g. gray-bronze-silver-gold). Note that Measures without a goal are represented white. The percentages could be between 0 and unlimited (i.e. above 100%). PA_ColorSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Parent Goal Parent Goal Parent Goal You can create a hierarchy of goals by linking the sub-goals to the summary goal.

The measures are automatically rolled up

PA_GoalParent_ID
numeric(10)
Table
Measure Target Måling - resultat Ønsket målværdi Her angives den ønskede værdi på målingen. Den bruges som sammenligning med den faktiske værdi. MeasureTarget
numeric NOT NULL
Number
Measure Måling Konkret resultatmåling Her angives en konkret, målbar resultatindikator. Det kan være salg, kroner, kundeemner osv. PA_Measure_ID
numeric(10)
Table Direct
Date From Fra-dato Startdato i et interval Her angives startdatoen i et datointerval. DateFrom
timestamp without time zone
Date+Time
Date To Til-dato Slutdato i et interval Her angives slutdatoen i et datointerval (inkl.). DateTo
timestamp without time zone
Date+Time
Measure Scope Measure Scope Performance Measure Scope The scope of the goal can be broken down for initial display.

Example: Scope is Year, Display is Month - the goal is entered as a yearly number, the display divides the goal by 12

MeasureScope
character(1) NOT NULL
List
Measure Display Measure Display Measure Scope initially displayed null MeasureDisplay
character(1)
List
Chart Type Chart Type Type fo chart to render null ChartType
character varying(2) NOT NULL
List
Measure Actual Måling - faktisk Faktisk værdi, der er blevet målt. Her angives den faktiske, målte værdi. De målte værdier bruges til at afgøre, om resultatet er opfyldt. MeasureActual
numeric
Number
Date last run Senest kørt den Dato, hvor processen senest blev kørt Her angives det seneste tidspunkt, processen blev kørt. DateLastRun
timestamp without time zone
Date+Time
Performance Goal Resultat mål Målopfyldelse fra 0...1 Her angives målopfyldelse i værdier fra 0 til 1. GoalPerformance
numeric
Number
Relative Weight Relativ vægtning Fasens relative vægtning (0 = ignoreres) Den relative vægtning gør det muligt at lade rapporten afspejle sandsynlighed. Hvis du f.eks. har en 1:10-chance for at afslutte en kontrakt på kontaktstadiet, og en 1:2-chance, når du når kontraktstadiet, kan du vægte disse stadier med hhv. 0,1 og 0,5. Af den faseopdelte rapport vil det nu fremgå, hvilket stadie der vejer mere eller mindre sammenlignet med andre stadier. Dette er en alternativ måde at måle projektets resultater på. RelativeWeight
numeric
Number
TAB: Restriction

Beskrivelse: Performance Goal Restriction


Hjælp Restriction of the performance measure to the Organization, Business Partner or Product defined. Example: The performance is only measured for HQ The measure must support the data, otherwise it is ignored.


Fil:Performance Goal - Restriction - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Goal Mål Resultat mål Her angives, hvad brugerens resultater skal måles mod. PA_Goal_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Restriction Type Restriction Type Goal Restriction Type Enter one or more records per Goal Restriction Type (e.g. Org o1, o2) GoalRestrictionType
character(1) NOT NULL
List
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butikker, indkøbscentre. Org_ID
numeric(10)
Table
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Business Partner Group HPartner gruppe Handelspartnergruppe-ID Her kan du definere standardværdier, der kan bruges ifm. enkelte handelspartnere. C_BP_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Product Category Produktkategori Kategori, som et produkt indgår i Angiver den kategori, som produktet indgår i. De bruges ved prisansættelse. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.