Payment Processor (Vindue ID-200015)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Payment Processor

Beskrivelse: null

Hjælp: nullTAB: Payment Processor

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Payment Processor - Payment Processor - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Host Address Værtsadresse Værtsadresse på din betalingsservice Her angives URL på din betalingsservice. HostAddress
character varying(60)
String
Host port Værtsport Værtsport hos din betalingsservice Her angives port-ID til din betalingsservice. HostPort
numeric(10)
Integer
Partner ID HPartner-ID Handelspartner-ID til betalingsservice null PartnerID
character varying(60)
String
Vendor ID Leverandør-ID Leverandør-ID til betalingsservice null VendorID
character varying(60)
String
User ID Bruger-ID Bruger-ID Her angives en bruger, som kan få adgang til poster eller processer. UserID
character varying(60)
String
Password Adgangskode Adgangskode med valgfri længde (skelner mellem store/små bogst.) Her angives adgangskoden til denne bruger-ID. Adgangskoder kræves for at identificere autoriserede brugere. Password
character varying(60)
String
Proxy address Proxy-adresse Adresse på din proxy-server Proxy-adressen skal defineres, hvis du skal passere en firewall for at få adgang til din betalingsservice. ProxyAddress
character varying(60)
String
Proxy port Proxy-port Proxy-serverens port Her angives din proxy-servers port. ProxyPort
numeric(10)
Integer
Proxy logon Log på proxy Log på til din proxy-server Her angives log på-ID til din proxy-server. ProxyLogon
character varying(60)
String
Proxy password Adgangskode til proxy Adgangskode til din proxy-server Her angives adgangskoden til din proxy-server. ProxyPassword
character varying(60)
String
Accept MasterCard Acceptér MasterCard Acceptér MasterCard Angiver, om MasterCard-kort accepteres som betalingsmiddel til denne bankkonto. AcceptMC
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept Visa Acceptér Visa Acceptér Visa-kort Angiver, om VISA-kort accepteres som betalingsmiddel til denne bankkonto. AcceptVisa
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept AMEX Acceptér AMEX Acceptér American Express Angiver, om American Express-kort accepteres som betalingsmiddel til denne bankkonto. AcceptAMEX
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept Diners Acceptér Diner's Acceptér Diner's Club Angiver, om Diner's Club-kort accepteres som betalingsmiddel til denne bankkonto. AcceptDiners
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept Corporate Acceptér firmakort Acceptér firmakort Angiver, om firmakort accepteres som betalingsmiddel til denne bankkonto. AcceptCorporate
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept Discover Acceptér Discover Acceptér Discover-kort Angiver, om Discover-kort accepteres som betalingsmiddel til denne bankkonto. AcceptDiscover
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept Direct Deposit Acceptér clearing Acceptér automatisk clearing Angiver, om clearing-betalinger accepteres som betalingsmiddel til denne bankkonto. AcceptDirectDeposit
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept Direct Debit Accept Direct Debit Accept Direct Debits (vendor initiated) Accept Direct Debit transactions. Direct Debits are initiated by the vendor who has permission to deduct amounts from the payee's account. AcceptDirectDebit
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept Electronic Check Acceptér elektronisk check Acceptér E Checks (elektroniske checks) Angiver, om E Checks accepteres som betalingsmiddel til denne bankkonto. AcceptCheck
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept ATM Acceptér betalingskort Acceptér bankbetalingskort Angiver, om bankbetalingskort accepteres som betalingsmiddel til denne bankkonto. AcceptATM
character(1) NOT NULL
Yes-No
Minimum Amt Minimum Amt Minimum Amount in Document Currency null MinimumAmt
numeric
Amount
Only Currency Only Currency Restrict accepting only this currency The Only Currency field indicates that this bank account accepts only the currency identified here. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Require CreditCard Verification Code Kræver kontrolnummer til kort Kræv 3- eller 4-cifret kontrolnummer til kort Her angives, om banken kræver et kontrolnummer ifm. korttransaktioner. RequireVV
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Serie Bilagsserie Her defineres nummereringen af bilag. AD_Sequence_ID
numeric(10)
Table
Payment Processor Class Betalingsservice (UNDERVISNINGSTIME) Betalingsservice (Java UNDERVISNINGSTIME) Her angives den Java UNDERVISNINGSTIME, der bruges til at behandle betalinger. PayProcessorClass
character varying(60)
String
Commission % Provision Provision i procent Her angives den provision, der skal betales (i procent). Commission
numeric NOT NULL
Number
Cost per transaction Omkostning pr. transaktion Fast omkostning pr. transaktion Her angives den faste omkostning, der skal skal opkræves pr. transaktion. CostPerTrx
numeric NOT NULL
Costs+Prices


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.