Package Maintenance (Vindue ID-50002)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Package Maintenance

Beskrivelse: Package installation history and maintenance

Hjælp: Review package installation. Also perform package rollback if requiredTAB: Package Installation Log

Beskrivelse: Installation history of packages


Hjælp null


Fil:Package Maintenance - Package Installation Log - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Package Imp. Package Imp. null null AD_Package_Imp_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Package Version Package Version null null PK_Version
character varying(20)
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(1000)
Memo
EMail Address E-mail Elektronisk postadresse E-mail-adressen er den elektroniske mail-ID til denne bruger, og skal angives fuldt ud, f.eks. joe.smith@company.com EMail
character varying(60)
String
Created Oprettet Dato, hvor posten blev oprettet Her angives den dato, hvor posten blev oprettet. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Created By Oprettet af Bruger, som oprettede posten Her angives den bruger, som oprettede posten. CreatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Package Status Package Status null null PK_Status
character varying(22)
String
UpdatedDate UpdatedDate null null UpdatedDate
character varying(25)
String
PackRoll PackRoll null null Processing
character(1) NOT NULL
Button
Uninstall Uninstall null null Uninstall
character(1)
Yes-No
TAB: Objects Installed

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Package Maintenance - Objects Installed - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Package Imp. Package Imp. null null AD_Package_Imp_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imp. Package Detail Imp. Package Detail null null AD_Package_Imp_Detail_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Backup Backup null null AD_Backup_ID
numeric(10)
ID
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60)
String
Action Handling Angiver den handling, der skal udføres Feltet har en rullemenu, hvor du kan vælge den handling, der skal udføres for denne post. Action
character varying(20)
String
Original Original null null AD_Original_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Success Success null null Success
character varying(20)
String
Table Tabel Tabel for felter Her angives den tabel, hvor et felt eller felter findes. AD_Table_ID
numeric(10)
ID
DB Table Name DB-tabelnavn Navn på tabellen i databasen Her angives navnet på tabellen i databasen. TableName
character varying(60)
String
Type Type Valideringstype (SQL, Java-script, Java-sprog) Her angives den type af validering, der skal anvendes. Det kan være SQL, Java-script eller Java-sprog. Type
character varying(60)
String
Uninstall Uninstall null null Uninstall
character(1)
Yes-No
TAB: Object Backups

Beskrivelse: Details by column original values before the record was overwritten


Hjælp Displays values for each column for each record that was updated by a package install. This backup is used in the package reversal process.


Fil:Package Maintenance - Object Backups - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Package Imp. Package Imp. null null AD_Package_Imp_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imp. Package Detail Imp. Package Detail null null AD_Package_Imp_Detail_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imp. Package Backup Imp. Package Backup null null AD_Package_Imp_Backup_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Table Tabel Tabel for felter Her angives den tabel, hvor et felt eller felter findes. AD_Table_ID
numeric(10)
ID
Column Kolonne Kolonne i tabellen Kobling til databasekolonne i tabellen. AD_Column_ID
numeric(10)
Table
Reference Reference Systemreference (valgliste) Her angives typen af referencefelt. AD_Reference_ID
numeric(10)
Table
ColValue ColValue null null ColValue
character varying(2000)
String
Package Imp. Bck. Directory Package Imp. Bck. Directory null null AD_Package_Imp_Bck_Dir
character varying(255)
String
Uninstall Uninstall null null Uninstall
character(1)
Yes-No
Package Imp. Org. Dir. Package Imp. Org. Dir. null null AD_Package_Imp_Org_Dir
character varying(255)
String


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.