Pack Out (Vindue ID-50003)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Pack Out

Beskrivelse: Create 2pack package

Hjælp: nullTAB: Export Package

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Pack Out - Export Package - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Client null null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organization null null AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name of Package Name of Package Name of Package null Name
character varying(60) NOT NULL
String
Package Version Package Version null null PK_Version
character varying(20) NOT NULL
String
EMail Address E-mail Elektronisk postadresse E-mail-adressen er den elektroniske mail-ID til denne bruger, og skal angives fuldt ud, f.eks. joe.smith@company.com EMail
character varying(30)
String
Description of Package Description of Package null null Description
character varying(1000)
Memo
Instructions Instructions null null Instructions
character varying(1000)
Memo
Date From Fra-dato Startdato i et interval Her angives startdatoen i et datointerval. DateFrom
timestamp without time zone
Date
Export Package Export Package null null Processing
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Package Details

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Pack Out - Package Details - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Client null null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organization null null AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Package Build ID Package Build ID null null AD_Package_Exp_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Linjenr. Entydig linje for bilaget Angiver den entydige linje for et bilag. Her styres også rækkefølgen i visningen af linjer i et bilag. Line
numeric
Integer
Type Type null null Type
character varying(10) NOT NULL
List
Entity Type Entity Type System Entity Type The entity type determines the ownership of Application Dictionary entries. The types "Dictionary" and "Adempiere" should not be used and are maintained by Adempiere (i.e. all changes are reversed during migration to the current definition). AD_EntityType_ID
numeric(10)
Search
Menu Menu null null AD_Menu_ID
numeric(10)
Table Direct
File Name File Name Name of the local file or URL Name of a file in the local directory space - or URL (file://.., http://.., ftp://..) FileName
character varying(255)
String
Source File Directory Source File Directory Current location of source file null File_Directory
character varying(255)
String
Target_Directory Target_Directory null null Target_Directory
character varying(255)
String
Destination_FileName Destination_FileName null null Destination_FileName
character varying(255)
String
Destination_Directory Destination_Directory null null Destination_Directory
character varying(255)
String
Table Table null null AD_Table_ID
numeric(10)
Search
DBType DBType null null DBType
character varying(22)
List
SQLStatement SQLStatement null null SQLStatement
character varying(2000)
Memo
Old Package Code Old Package Code null null AD_Package_Code_Old
character varying(2000)
Memo
New Package Code New Package Code null null AD_Package_Code_New
character varying(2000)
Memo
Form Form null null AD_Form_ID
numeric(10)
Search
Process Process null null AD_Process_ID
numeric(10)
Search
Workflow Workflow null null AD_Workflow_ID
numeric(10)
Search
Window Vindue Vindue til indtastning eller visning Her angives et entydigt vindue i systemet. AD_Window_ID
numeric(10)
Search
Workbench Workbench null null AD_Workbench_ID
numeric(10)
Search
Role Rolle Ansvarsrolle Rollen bestemmer det sikkerheds- og adgangsniveau, som brugeren skal have i systemet. AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
Report View Rapportvisning Visning, der bruges til at danne denne rapport Her angives den visning, der skal bruges til at danne rapporten. AD_ReportView_ID
numeric(10)
Search
Import Format Importformat null null AD_ImpFormat_ID
numeric(10)
Table Direct
Dynamic Validation Validering Valideringsregel Her angives en entydig valideringsregel. Reglerne bestemmer, om en postering er gyldig eller ej. AD_Val_Rule_ID
numeric(10)
Table
Message Meddelelse Systemmeddelelse Informations- og fejlmeddelelser AD_Message_ID
numeric(10)
Table Direct
Print Format Udskriftsformat Dataudskriftsformat Udskriftsformatet afgør, hvordan data skal udskrives. AD_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table Direct
Release No Release No Internal Release Number null ReleaseNo
character varying(20)
List
Notes Notes null null Description
character varying(1000)
Memo
Reference Reference Systemreference (valgliste) Her angives typen af referencefelt. AD_Reference_ID
numeric(10)
Table Direct
Model Validator Model Validator null null AD_ModelValidator_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.