Location (Vindue ID-121)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Location

Beskrivelse: Maintain Location Address

Hjælp: The Location Window defines the address data within the system. This window is for System Admin only. Users would access location entries using the location button or tab on the appropriate window (i.e Order Entry or Business Partner)TAB: Sted

Beskrivelse: Definér sted


Hjælp Her defineres organisationens sted/adresse.


Fil:Location - Sted - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Address 1 Adresse 1 Adresse på stedet Her angives adressen på enhedens sted. Address1
character varying(60)
String
Address 2 Adresse 2 Adresse 2 på stedet Her kan du angive yderligere oplysninger om enhedens adresse. Det kan bruges til bygningens placering, lejlighedsnummer o.lign. Address2
character varying(60)
String
Address 3 Address 3 Address Line 3 for the location The Address 2 provides additional address information for an entity. It can be used for building location, apartment number or similar information. Address3
character varying(60)
String
Address 4 Address 4 Address Line 4 for the location The Address 4 provides additional address information for an entity. It can be used for building location, apartment number or similar information. Address4
character varying(60)
String
City By Angiver en by Her angives en entydig by i landet eller regionen. City
character varying(60)
String
City By By By i et grund C_City_ID
numeric(10)
Search
ZIP Postnr. Postnummer Her angives postnummeret på enhedens adresse. Postal
character varying(10)
String
Additional Zip
Supplerende postnummer Her angives eventuel, supplerende oplysninger om postnummeret. Postal_Add
character varying(10)
String
Region Region Angiver en geografisk region Angiver en entydig region i landet C_Region_ID
numeric(10)
Table Direct
Region Regionsnavn Navn på regionen Her angives det navn, der skal udskrives, når regionen bruges i et bilag. RegionName
character varying(40)
String
Country Land Land Definerer et grund. Hvert grund skal defineres, før det kan bruges i et bilag. C_Country_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.