Inbound Asset Entry (Vindue ID-53055)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Inbound Asset Entry

Beskrivelse: Create Inbound Asset Entry

Hjælp: The Inbound Asset Entry window allows you to create and post asset AP to the GLTAB: Create Inbound AP Assets

Beskrivelse: Create Inbound AP Assets


Hjælp null


Fil:Inbound Asset Entry - Create Inbound AP Assets - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(510) NOT NULL
String
Entry Type Entry Type null null A_Entry_Type
character varying(3) NOT NULL
List
PostingType Type bogført Den beløbstype, som journalen har opdateret Her angives den beløbstype (Faktisk, Hensættelse, Budget), som journalen har opdateret. PostingType
character(1) NOT NULL
List
GL Category Regnskabskategori Regnskabskategori Dette er en valgfri, brugerdefineret metode til at gruppere journallinjer. GL_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Regnskabsopstilling Principperne bag regnskabet En regnskabsopstilling definerer de regler, der bruges ved bogføring, f.eks. kostprismetode, valuta og kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Bilagstype Bilagstype eller -regler Bilagstypen bestemmer bilagsserien og behandlingsregler. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Date Bilagsdato Dato på bilaget Her angives den dato, hvor bilaget blev oprettet. Det kan evt. falde sammen med bogføringsdatoen. DateDoc
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Bogf.dato Bogføringsdato Her angives den dato, der skal bruges i de regnskabsposter, der dannes på basis af bilaget. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Period Periode Periode i kalenderen Her angives et lukket datointerval i en kalender. C_Period_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Import FA Journal Import FA Journal Import FA Batch/Journal/Line The Parameters are default values for null import record values they do not overwrite any data. Processing
character(1) NOT NULL
Button


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.