Import Price List (Vindue ID-53071)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Import Price List

Beskrivelse: Import Price Lists

Hjælp: The Import Price List Window is an interim table which is used when importing external data into the system. Selecting the 'Process' button will either add or modify the appropriate records.TAB: Import Price List

Beskrivelse: Import Price Lists


Hjælp null


Fil:Import Price List - Import Price List - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Import Price List Import Price List null null I_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importeres Er importen behandlet? Her angives, om importen er blevet behandlet. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price List Prisliste Entydig markør for en prisliste Prislister bruges til at fastsætte priser, fortjeneste og vareomkostninger ved køb og salg. M_PriceList_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Error Message Importfejlmeddelelser Meddelelser dannet ifm. importprocessen Her vises de fejlmeddelelser, der blev dannet under importen. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60)
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
ISO Currency Code ISO-kode Valutaens ISO 4217-kode Flere oplysninger på http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code
character varying(3)
String
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Price Precision Price Precision Precision (number of decimals) for the Price The prices of the price list are rounded to the precision entered. This allows to have prices with below currency precision, e.g. $0.005. Enter the number of decimals or -1 for no rounding. PricePrecision
numeric
Integer
Sales Price list Salgsprisliste Dette er en salgsprisliste Her angives, om prislisten bruges til salgstransaktioner. IsSOPriceList
character(1)
Yes-No
Price includes Tax Pris inkl. afgifter Pris tager højde for afgifter Her angives, om prisen inkluderer afgifter. Det kaldes også bruttoprisen. IsTaxIncluded
character(1)
Yes-No
Enforce price limit Gennemtving mindstepris Tillad ikke priser under mindsteprisen Her angives, at priserne ikke må være under mindstepriserne i ordrer. Fakturaer bliver ikke kontrolleret. EnforcePriceLimit
character(1)
Yes-No
Price List Version Prislisteudgave Angiver en entydig forekomst af en prisliste Hver prisliste kan findes i flere udgaver. De bruges typisk til at angive prislisternes gyldighedsdatoer. M_PriceList_Version_ID
numeric(10)
Table Direct
Valid from Gyldig fra Gyldig fra og med dato (første dag) Her angives den første dag i et datointerval ValidFrom
timestamp without time zone
Date
Product Key Kun prod.værdi Dan optællingsliste kun over denne produktværdi (brug evt. %) null ProductValue
character varying(40)
String
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Table Direct
List Price Listepris Listepris Den officielle pris i bilagsvalutaen. PriceList
numeric
Costs+Prices
Standard Price Standardpris Standardpris Her angives standard eller normalpris på et produkt i denne prisliste. PriceStd
numeric
Costs+Prices
Limit Price Mindstepris Laveste pris på et produkt Her angives den laveste pris på et produkt i prislistens valuta. PriceLimit
numeric
Costs+Prices
Business Partner Key Handelspartnernøgle Handelspartnerens nøgle null BPartner_Value
character varying(40)
String
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Break Value Niveauværdi Mindsteværdi på varerabatniveauet Startantal eller beløbsværdi på dette niveau BreakValue
numeric
Number
UOM Code EDI-kode Enhedskode for EDI Her angives EDI X12-kodedata-element 355 (enhed eller basis for mål) X12DE355
character varying(4)
String
UOM Enhed Enhed Her angives en ikke-monetær enhed C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Price Lists Import Price Lists Imports price lists from a file into the application null Processing
character(1)
Button
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.