Import Order (Vindue ID-281)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Import Order

Beskrivelse: Import Orders

Hjælp: Please set Y/N selections in the import loader format explicitly (e.g. as constants) and no not leave them NULL. A NULL value stands for "don't know". In general, selection boxes are not selected if the value is not "Y" (i.e. could be null or any other value). All tests are made on "Y" or "not Y" - i.e. NULL values are not "not Y", but NULL (don't know) - see SQL Language introductions.TAB: Order

Beskrivelse: Import Orders


Hjælp You should supply the Document Type Name (or ID). The Document Type is on purpose not fully derived as it has too many consequences if it's wrong. The best way is to set the Document Type Name as a Constant in your Import File Format or as an imported field in the file.


Fil:Import Order - Order - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Import Order Import Order Import Orders null I_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importeres Er importen behandlet? Her angives, om importen er blevet behandlet. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Order Ordre Ordre Ordre-ID er en entydig markør til en ordre. Den styres af bilagsserien til denne bilagstype. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Sales Order Line Ordrelinje Ordrelinje Ordrelinjen er en entydig markør til en linje i en ordre. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message Importfejlmeddelelser Meddelelser dannet ifm. importprocessen Her vises de fejlmeddelelser, der blev dannet under importen. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Name Document Type Name Name of the Document Type null DocTypeName
character varying(60)
String
Document Type Bilagstype Bilagstype eller -regler Bilagstypen bestemmer bilagsserien og behandlingsregler. C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Document No Bilagsnr. Bilagets serienummer. Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). DocumentNo
character varying(30)
String
Sales Transaction Salgstransaktion Dette er en salgstransaktion Her angives, om dette er en salgstransaktion. IsSOTrx
character(1)
Yes-No
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Sales Representative Sælger Sælger eller virksomhedsagent Her angives sælgeren i distriktet. Alle sælgere skal optræde som gyldige brugere i systemet. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Delivery Rule Leveringsbetingelse Definerer de tidsmæssige vilkår for levering Her angives, hvornår ordren skal leveres. Skal ordren f.eks. leveres, når hele ordren er opfyldt, når en enkelt linje er opfyldt, eller efterhånden som produkterne er disponible? DeliveryRule
character(1)
List
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Price List Prisliste Entydig markør for en prisliste Prislister bruges til at fastsætte priser, fortjeneste og vareomkostninger ved køb og salg. M_PriceList_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment Term Key Payment Term Key Key of the Payment Term null PaymentTermValue
character varying(40)
String
Payment Term Betalingsbetingelse Betingelser for betaling af transaktionen Her angives metode og tidspunkt for betaling af transaktionen. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table Direct
Warehouse Lager/tjenestested Lager og sted for tjeneste Her angives et entydigt lager, hvor produkter lagres, eller tjenester udgår fra. M_Warehouse_ID
numeric(10)
Table Direct
Shipper Speditør Metode eller måde til levering af produkter Her angives metoden til levering af produktet M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Business Partner Key Business Partner Key Key of the Business Partner null BPartnerValue
character varying(40)
String
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60)
String
Invoice To Regn. til Betalingsadresse Her angives den adresse, der skal bruges ved betaling af regninger. BillTo_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Handelspartners adresse Angiver handelspartnerens adresse Angiver handelspartnerens placering. C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Address Adresse Sted eller adresse Her defineres enhedens placering. C_Location_ID
numeric(10)
Search
Address 1 Adresse 1 Adresse på stedet Her angives adressen på enhedens sted. Address1
character varying(60)
String
Address 2 Adresse 2 Adresse 2 på stedet Her kan du angive yderligere oplysninger om enhedens adresse. Det kan bruges til bygningens placering, lejlighedsnummer o.lign. Address2
character varying(60)
String
City By Angiver en by Her angives en entydig by i landet eller regionen. City
character varying(60)
String
ZIP Postnr. Postnummer Her angives postnummeret på enhedens adresse. Postal
character varying(10)
String
Region Regionsnavn Navn på regionen Her angives det navn, der skal udskrives, når regionen bruges i et bilag. RegionName
character varying(60)
String
Region Region Angiver en geografisk region Angiver en entydig region i landet C_Region_ID
numeric(10)
Table Direct
ISO Country Code ISO-grund ISO-landekode bestående af 2 store bogstaver iht. ISO 3166-1 - http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html Læs mere på: http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1.html OR - http://www.unece.org/trade/rec/rec03en.htm CountryCode
character(2)
String
Country Land Land Definerer et grund. Hvert grund skal defineres, før det kan bruges i et bilag. C_Country_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Contact Name Kontaktpersonnavn Navn på handelspartnerens kontaktperson null ContactName
character varying(60)
String
Phone Telefon Angiver et telefonnummer Her angives et telefonnummer Phone
character varying(40)
String
EMail Address E-mail Elektronisk postadresse E-mail-adressen er den elektroniske mail-ID til denne bruger, og skal angives fuldt ud, f.eks. joe.smith@company.com EMail
character varying(60)
String
Date Ordered Bestilt den Dato på ordren Angiver den dato, hvor varen blev bestilt. DateOrdered
timestamp without time zone
Date
Account Date Bogf.dato Bogføringsdato Her angives den dato, der skal bruges i de regnskabsposter, der dannes på basis af bilaget. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Product Key Kun prod.værdi Dan optællingsliste kun over denne produktværdi (brug evt. %) null ProductValue
character varying(40)
String
Charge Gebyr Ekstra bilagsgebyrer Her angives gebyrtyper (administration, forsendelse, genbestilling). C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Charge Name Charge Name Name of the Charge null ChargeName
character varying(60)
String
SKU SKU Stock Keeping Unit SKU (Stock Keeping Unit) er en brugerdefineret lagerenhed, der kan bruges til f.eks. et supplerende stregkodesystem eller din egen opsætning. SKU
character varying(30)
String
UPC/EAN UPC/EAN Stregkode (Universal Produkt Code eller European Article Tal) Feltet bruges til at angive produktets stregkode ud fra følgende systemer: Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET og FIM, MSI/Plessey, samt Pharmacode UPC
character varying(30)
String
UOM Enhed Enhed Her angives en ikke-monetær enhed C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Ordered Quantity Bestilt antal Bestilt antal Her angives det bestilte produktantal. QtyOrdered
numeric
Quantity
Unit Price Enhedspris Faktisk pris Her angives prisen på et produkt i kildevalutaen. PriceActual
numeric
Costs+Prices
Line Description Line Description Description of the Line null LineDescription
character varying(255)
String
Tax Indicator Afgiftsmarkør Kort betegnelse på den afgift, der skal udskrives på bilag Her angives det korte navn, der skal udskrives på bilag, der henviser til denne afgift. TaxIndicator
character varying(10)
String
Tax Afgift Afgiftsmarkør Her angives afgiftstypen for bilagslinjen. C_Tax_ID
numeric(10)
Table Direct
Tax Amount Afgiftsbeløb Afgiftsbeløb i et bilag Her vises det samlede afgiftsbeløb i et bilag. TaxAmt
numeric
Amount
Project Projekt Angiver et entydigt projekt Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt C_Project_ID
numeric(10)
Search
Campaign Kampagne Marketingskampagne Her defineres et entydigt salgsfremmende program. Projekter kan knyttes til en eksisterende marketingskampagne. Du kan herefter afrapportere ud fra en bestemt kampagne. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Aktivitet Forretningsaktivitet Her angives opgaver, som udføres og bruges ifm. akvitetsbaseret kostprisberegning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Trans.-organisation Udførende eller initiativorganisation Den organisation, som udfører eller tager initiativ til transaktionen (for en anden organisation). Hovedorganisationen behøver ikke at være transaktionsorganisationen i et tjenestemiljø, med centraliserede tjenester og interne transaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Order Source Key Order Source Key null null C_OrderSourceValue
character varying(40)
String
Order Source Order Source null null C_OrderSource_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Orders Import Orders Import Orders The Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data.

Note that only Prepare and Complete are valid document actions.

Processing
character(1)
Button
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.