Import Business Partner (Vindue ID-172)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Import Business Partner

Beskrivelse: Import Business Partner

Hjælp: The Import Business Partner Window is an interim table which is used when importing external data into the system. Selecting the 'Process' button will either add or modify the appropriate records.TAB: Importér handelspartner

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Import Business Partner - Importér handelspartner - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Import Business Partner Importér handelspartner null null I_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importeres Er importen behandlet? Her angives, om importen er blevet behandlet. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message Importfejlmeddelelser Meddelelser dannet ifm. importprocessen Her vises de fejlmeddelelser, der blev dannet under importen. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(40)
String
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60)
String
Name 2 Navn 2 Ekstranavn null Name2
character varying(60)
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
D-U-N-S D-U-N-S Dun & Bradstreet-nummer Bruges ifm. EDI - flere oplysninger på www.dnb.com/dunsno/liste.htm DUNS
character(11)
String
NAICS/SIC NAICS/SIC Standard Industry Code eller efterfølgeren NAIC - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html Her angives én af de til koder, der evt. bruges til handelspartneren. NAICS
character(6)
String
Tax ID Afgifts-ID Afgiftsidentifikation Her angives enhedens juridiske identifikationsnummer. TaxID
character varying(20)
String
Group Key Gruppenøgle Handelspartnerens gruppenøgle null GroupValue
character varying(40)
String
Business Partner Group HPartner gruppe Handelspartnergruppe-ID Her kan du definere standardværdier, der kan bruges ifm. enkelte handelspartnere. C_BP_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Partner Location Handelspartners adresse Angiver handelspartnerens adresse Angiver handelspartnerens placering. C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Address 1 Adresse 1 Adresse på stedet Her angives adressen på enhedens sted. Address1
character varying(60)
String
Address 2 Adresse 2 Adresse 2 på stedet Her kan du angive yderligere oplysninger om enhedens adresse. Det kan bruges til bygningens placering, lejlighedsnummer o.lign. Address2
character varying(60)
String
ZIP Postnr. Postnummer Her angives postnummeret på enhedens adresse. Postal
character varying(10)
String
Additional Zip
Supplerende postnummer Her angives eventuel, supplerende oplysninger om postnummeret. Postal_Add
character varying(10)
String
City By Angiver en by Her angives en entydig by i landet eller regionen. City
character varying(60)
String
Region Regionsnavn Navn på regionen Her angives det navn, der skal udskrives, når regionen bruges i et bilag. RegionName
character varying(60)
String
Region Region Angiver en geografisk region Angiver en entydig region i landet C_Region_ID
numeric(10)
Table Direct
ISO Country Code ISO-grund ISO-landekode bestående af 2 store bogstaver iht. ISO 3166-1 - http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html Læs mere på: http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1.html OR - http://www.unece.org/trade/rec/rec03en.htm CountryCode
character(2)
String
Country Land Land Definerer et grund. Hvert grund skal defineres, før det kan bruges i et bilag. C_Country_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Title Stilling Navn på enhed Her angives det navn, som bruges om en enhed. Title
character varying(40)
String
Contact Name Kontaktpersonnavn Navn på handelspartnerens kontaktperson null ContactName
character varying(60)
String
Contact Description Beskrivelse af kontaktperson Beskrivelse af kontaktperson null ContactDescription
character varying(255)
String
Comments Kommentarer Kommentarer eller yderligere oplysninger Feltet gør det muligt at angive yderligere oplysninger. Comments
character varying(2000)
Text
Phone Telefon Angiver et telefonnummer Her angives et telefonnummer Phone
character varying(40)
String
2nd Phone Telefon 2 Angiver et supplerende telefonnummer. Her angives et supplerende telefonnummer. Phone2
character varying(40)
String
Fax Fax Faxnummer Her angives faxnummeret på handelspartneren eller adressen Fax
character varying(40)
String
Birthday Fødselsdag Fødselsdag eller jubilæum Fødselsdag eller jubilæum Birthday
timestamp without time zone
Date
EMail Address E-mail Elektronisk postadresse E-mail-adressen er den elektroniske mail-ID til denne bruger, og skal angives fuldt ud, f.eks. joe.smith@company.com EMail
character varying(60)
String
Password Adgangskode Adgangskode med valgfri længde (skelner mellem store/små bogst.) Her angives adgangskoden til denne bruger-ID. Adgangskoder kræves for at identificere autoriserede brugere. Password
character varying(20)
String
Interest Area Interest Area Name of the Interest Area Name of the Interest Area of the user InterestAreaName
character varying(40)
String
Interest Area Interesse område Interesser eller hobbies Her angives et kundeemnes interesser. Disse kan bruges ifm. kampagner. R_InterestArea_ID
numeric(10)
Table Direct
BP Contact Greeting Titel på HPartners kontaktperson Titel på handelspartnerens kontaktperson null BPContactGreeting
character varying(60)
String
Greeting Titel Titel, der udskrives ved korrespondence Her angives den titel, der skal udskrives ved korrespondence. C_Greeting_ID
numeric(10)
Table Direct
Customer Kunde Angiver, om handelspartneren er en kunde Her angives, om handelspartneren er en kunde. I så fald, vises yderligere felter, hvor du kan angive flere oplysninger om kunden. IsCustomer
character(1)
Yes-No
Employee Medarbejder Angiver, om handelspartneren er en medarbejder Her angives, om handelspartneren er en medarbejder. I så fald vises yderligere felter, hvor du kan angive flere oplysninger om medarbejderen. IsEmployee
character(1)
Yes-No
Vendor Leverandør Angiver, om handelspartneren er en leverandør Her angives, om handelspartneren er en leverandør. I så fald vises yderligere felter, hvor du kan angive flere oplysninger om leverandøren. IsVendor
character(1)
Yes-No
Import Business Partners Importér handelspartnere Importér handelspartnere null Processing
character(1)
Button
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.