Import Account (Vindue ID-248)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Import Account

Beskrivelse: Import Natural Account Values

Hjælp: The Import Natural Account Window is an interim table which is used when importing external data into the system. Selecting the 'Process' button will either add or modify the appropriate records.TAB: Importér konto

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Import Account - Importér konto - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1)
Yes-No
Import Account Importér konto Importér kontoværdi null I_ElementValue_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importeres Er importen behandlet? Her angives, om importen er blevet behandlet. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Element Kontoelement Kontoelement Det kan være basiskonti eller brugerdefinerede værdier. C_ElementValue_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Error Message Importfejlmeddelelser Meddelelser dannet ifm. importprocessen Her vises de fejlmeddelelser, der blev dannet under importen. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Element Name Elementnavn Elementnavn null ElementName
character varying(60)
String
Element Element Regnskabselement Her angives en entydig kontotype. Samlet omtales de som en kontoplan. C_Element_ID
numeric(10)
Table Direct
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(40)
String
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60)
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Account Type Kontotype Angiver type konto Gyldige typer er A - Aktiv, O - Omkostning, G - Gæld, E- Egenkapital, I -Indtægter og N- Notat. Typen bruges til at bestemme evt. afgifter, kontrollere ind- og udbetalinger vedr. handelspartnere. Bemærk, at beløb på Notat-konti ignoreres ved afstemning. AccountType
character(1)
List
Account Sign Kontofortegn Angiver, om kontoen skal markeres som Debet eller Kredit Angiver, om den forventede saldo på kontoen er Debet eller Kredit. AccountSign
character(1)
List
Summary Level Sum niveau Dette er et sumniveau Et sumniveau repræsenterer en gren i et træ snarere end en endegren. Sumniveauer bruges til rapportering og har ikke egne værdier. IsSummary
character(1)
Yes-No
Parent Key PARENT-nøgle PARENT-nøglen null ParentValue
character varying(40)
String
Parent Account PARENT-konto PARENT-kontoen null ParentElementValue_ID
numeric(10)
Table
Post Actual Bogfør faktiske Faktiske værdier kan bogføres Her angives, om der kan bogføres faktiske værdier til denne elementværdi. PostActual
character(1)
Yes-No
Post Budget Bogføres Budgetværdier kan bogføres Her angives, om budgetværdierne kan bogføres til denne elementværdi. PostBudget
character(1)
Yes-No
Post Statistical Bogf. statistik Skal der bogføres statistiske antal til denne konto? null PostStatistical
character(1)
Yes-No
Post Encumbrance Bogfør hensættelser Bogfør hensættelser til denne konto null PostEncumbrance
character(1)
Yes-No
Document Controlled Bilagsstyret Styringskonto - hvis en konto styres af et bilag, kan du ikke manuelt bogføre på den. null IsDocControlled
character(1)
Yes-No
Default Account Standardkonto Navn på standardkontokolonnen null Default_Account
character varying(30)
String
Column Kolonne Kolonne i tabellen Kobling til databasekolonne i tabellen. AD_Column_ID
numeric(10)
Table
Import Accounts Importér konti Importér basiskonti Importér konti og deres hierarkier, og opdater evt. standardkontiene. Ved at opdatere standardkontiene ændres basiskontosegmentet for den anvendte konto, f.eks. bliver konto 01-240 til 01-300. Hvis du opretter en ny kombination, bevares den gamle konto (f.eks. 01-240), ellers bliver den erstattet. I givet fald skal du sørge for, at du ikke multiplicerer standardkonti vha. én basiskonto, og husk SIKKERHEDSKOPI !! Processing
character(1)
Button
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.