Expenses (to be invoiced) (Vindue ID-242)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Expenses (to be invoiced)

Beskrivelse: View expenses and charges not invoiced to customers

Hjælp: Before invoicing to customers, check the expense lines to be invoicedTAB: Kunde

Beskrivelse: Handelspartner (kunder), der skal faktureres


Hjælp null


Fil:Expenses (to be invoiced) - Kunde - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Name 2 Navn 2 Ekstranavn null Name2
character varying(60)
String
Customer Kunde Angiver, om handelspartneren er en kunde Her angives, om handelspartneren er en kunde. I så fald, vises yderligere felter, hvor du kan angive flere oplysninger om kunden. IsCustomer
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price List Prisliste Entydig markør for en prisliste Prislister bruges til at fastsætte priser, fortjeneste og vareomkostninger ved køb og salg. M_PriceList_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment Term Betalingsbetingelse Betingelser for betaling af transaktionen Her angives metode og tidspunkt for betaling af transaktionen. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table
Open Balance Open Balance Total Open Balance Amount in primary Accounting Currency The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amount is used for Credit Management.

Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).

TotalOpenBalance
numeric
Amount
TAB: Rapport linje

Beskrivelse: Tids- og udgiftsrapportlinje (ikke faktureret)


Hjælp Vis og opdater tids- og udgiftsrapportlinjer.


Fil:Expenses (to be invoiced) - Rapport linje - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Expense Report Udgiftsrapport Tids- og udgiftsrapport null S_TimeExpense_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Linjenr. Entydig linje for bilaget Angiver den entydige linje for et bilag. Her styres også rækkefølgen i visningen af linjer i et bilag. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Expense Date Udgiftsdato Dato for udgift Dato for udgift DateExpense
timestamp without time zone
Date
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Time Report Tidsrapport Linjen er kun en tidsrapport (ingen udgifter) Linjen indeholder kun tidsoplysninger IsTimeReport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoiced Faktureret null null IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Order Line Ordrelinje Ordrelinje Ordrelinjen er en entydig markør til en linje i en ordre. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Search
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Resource Assignment Ressourcetilknytning Ressourcetilknytning null S_ResourceAssignment_ID
numeric(10)
Assignment
Quantity Antal Antal Her angives antallet af et bestemt produkt eller en vare til dette bilag. Qty
numeric
Quantity
UOM Enhed Enhed Her angives en ikke-monetær enhed C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Invoiced Faktureret antal Faktureret antal Her angives det fakturerede produktantal. QtyInvoiced
numeric
Quantity
Expense Amount Udgiftsbeløb Udgift som beløb Udgiftsbeløb i valuta ExpenseAmt
numeric
Amount
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Invoice Price Fakturapris Enhedspris, der skal faktureres, eller 0 for standardpris Enhedspris i handelspartnerens valuta. Hvis den er 0, bruges standardprisen fra handelspartnerens (kundens) salgsprisliste. InvoicePrice
numeric
Costs+Prices
Converted Amount Omregnet beløb Omregnet beløb Dette er resultatet af at multiplicere udgangsbeløbet med kursen på slutvalutaen. ConvertedAmt
numeric
Amount
Price Invoiced Price Invoiced The priced invoiced to the customer (in the currency of the customer's AR price list) - 0 for default price The invoiced price is derived from the Invoice Price entered and can be overwritten. If the price is 0, the default price on the customer's invoice is used. PriceInvoiced
numeric
Costs+Prices
Time Type Time Type Type of time recorded Differentiate time types for reporting purposes (In parallel to Activities) S_TimeType_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Note Note Yderligere, brugerdefinerede oplysninger Her kan du angive brugerdefinerede oplysninger om posten Note
character varying(255)
Text
Campaign Kampagne Marketingskampagne Her defineres et entydigt salgsfremmende program. Projekter kan knyttes til en eksisterende marketingskampagne. Du kan herefter afrapportere ud fra en bestemt kampagne. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Projekt Angiver et entydigt projekt Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Aktivitet Forretningsaktivitet Her angives opgaver, som udføres og bruges ifm. akvitetsbaseret kostprisberegning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Phase Project Phase Phase of a Project null C_ProjectPhase_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Task Project Task Actual Project Task in a Phase A Project Task in a Project Phase represents the actual work. C_ProjectTask_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.