Element (Vindue ID-151)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Element

Beskrivelse: Maintain System Elements

Hjælp: The System Element Window is the Central Repository for Field Names Descriptions and Help/CommentsTAB: Element

Beskrivelse: Element


Hjælp Her defineres hvert element på systemniveau.


Fil:Element - Element - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
System Element Systemelement Her kan du aktivere den centrale definition af kolonnens beskrivelse og hjælptekst. Her kan du aktivere den centrale definition af hjælptekst, beskrivelser og terminologi for en databasekolonne. AD_Element_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
DB Column Name Databasekolonnenavn Navn på kolonne i databasen Her angives navnet på en kolonne i en tabel ud fra databasedefinitionen. ColumnName
character varying(30) NOT NULL
String
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Print Text Udskriv etiket Den etikettekst, der skal udskrives på et bilag eller i korrespondence. Her angives det navn, der skal udskrives på et bilag eller i korrespondencen. Du kan bruge op til 2000 tegn. PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Objekttype Type af katalogopslag. Bestemmer ejerskab og synkronisering Opslagstyperne "Katalog", "Adempiere" og "System" kan evt. synkroniseres automatisk og tilpasninger slettes eller overskrives. Mht. tilpasninger skal du kopiere opslaget og vælge "Bruger"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
PO Name Rekv.navn Navn på rekvisitionsskærme null PO_Name
character varying(60)
String
PO Print name Udskriftsnavn på rekvisition. Udskriftsnavn på rekv.skærme/rapporter null PO_PrintName
character varying(60)
String
PO Description Rekv.beskrivelse Beskrivelse i rekvisitionsskærme null PO_Description
character varying(255)
String
PO Help Rekvisition-Hjælp Hjælptekst til rekvisitionsskærme null PO_Help
character varying(2000)
Text
TAB: Oversætt.

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Element - Oversætt. - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
System Element Systemelement Her kan du aktivere den centrale definition af kolonnens beskrivelse og hjælptekst. Her kan du aktivere den centrale definition af hjælptekst, beskrivelser og terminologi for en databasekolonne. AD_Element_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Sprog Sproget i programmet Her angives det sprog, der skal vises. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Oversat Kolonnen er oversat Her angives, om kolonnen er oversat. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Print Text Udskriv etiket Den etikettekst, der skal udskrives på et bilag eller i korrespondence. Her angives det navn, der skal udskrives på et bilag eller i korrespondencen. Du kan bruge op til 2000 tegn. PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
character varying(2000)
Text
PO Name Rekv.navn Navn på rekvisitionsskærme null PO_Name
character varying(60)
String
PO Print name Udskriftsnavn på rekvisition. Udskriftsnavn på rekv.skærme/rapporter null PO_PrintName
character varying(60)
String
PO Description Rekv.beskrivelse Beskrivelse i rekvisitionsskærme null PO_Description
character varying(255)
String
PO Help Rekvisition-Hjælp Hjælptekst til rekvisitionsskærme null PO_Help
character varying(2000)
String
TAB: Bruges i kolonne

Beskrivelse: Bruges i kolonne


Hjælp Her defineres den tabel og kolonne, som dette element findes i.


Fil:Element - Bruges i kolonne - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Table Tabel Tabel for felter Her angives den tabel, hvor et felt eller felter findes. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Column Kolonne Kolonne i tabellen Kobling til databasekolonne i tabellen. AD_Column_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
DB Column Name Databasekolonnenavn Navn på kolonne i databasen Her angives navnet på en kolonne i en tabel ud fra databasedefinitionen. ColumnName
character varying(30) NOT NULL
String
TAB: Used in Process Parameter

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Element - Used in Process Parameter - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Process Proces Proces eller rapport Her angives en entydig proces eller rapport i systemet. AD_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Process Parameter Procesparameter null null AD_Process_Para_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
DB Column Name Databasekolonnenavn Navn på kolonne i databasen Her angives navnet på en kolonne i en tabel ud fra databasedefinitionen. ColumnName
character varying(30) NOT NULL
String


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.