Dashboard Preference (Vindue ID-200006)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Dashboard Preference

Beskrivelse: null

Hjælp: nullTAB: Preference

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Dashboard Preference - Preference - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Rolle Ansvarsrolle Rollen bestemmer det sikkerheds- og adgangsniveau, som brugeren skal have i systemet. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dashboard Content Dashboard Content null null PA_DashboardContent_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Column No Column No Dashboard content column number Dashboard content column number, not used by the swing client at the moment. ColumnNo
numeric(10)
Integer
Line No Linjenr. Entydig linje for bilaget Angiver den entydige linje for et bilag. Her styres også rækkefølgen i visningen af linjer i et bilag. Line
numeric
Number
Collapsed By Default Collapsed By Default Flag to set the initial state of collapsible field group. null IsCollapsedByDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Show in Dashboard Show in Dashboard Show the dashlet in the dashboard null IsShowInDashboard
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.