Dashboard Content Edit (Vindue ID-50007)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Dashboard Content Edit

Beskrivelse: null

Hjælp: nullTAB: Edit

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Dashboard Content Edit - Edit - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Role Rolle Ansvarsrolle Rollen bestemmer det sikkerheds- og adgangsniveau, som brugeren skal have i systemet. AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(120) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Column No Column No Dashboard content column number Dashboard content column number, not used by the swing client at the moment. ColumnNo
numeric(10)
Integer
Line No Linjenr. Entydig linje for bilaget Angiver den entydige linje for et bilag. Her styres også rækkefølgen i visningen af linjer i et bilag. Line
numeric
Number
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
HTML HTML null null HTML
text
Text Long
ZUL File Path ZUL File Path Absolute path to zul file Absolute path to zul file that is use to generate dashboard content ZulFilePath
character varying(255)
String
Goal Mål Resultat mål Her angives, hvad brugerens resultater skal måles mod. PA_Goal_ID
numeric(10)
Table Direct
Window Vindue Vindue til indtastning eller visning Her angives et entydigt vindue i systemet. AD_Window_ID
numeric(10)
Table Direct
Goal Display Goal Display Type of goal display on dashboard Display goal on dashboard as html table or graph. GoalDisplay
character(1)
List
Collapsible Collapsible Flag to indicate the state of the dashboard panel Flag to indicate the state of the dashboard panel (i.e. collapsible or static) IsCollapsible
character(1) NOT NULL
Yes-No
Collapsed By Default Collapsed By Default Flag to set the initial state of collapsible field group. null IsCollapsedByDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Show in Dashboard Show in Dashboard Show the dashlet in the dashboard null IsShowInDashboard
character(1) NOT NULL
Yes-No
Process Proces Proces eller rapport Her angives en entydig proces eller rapport i systemet. AD_Process_ID
numeric(10)
Table Direct
Embed Report Content Embed Report Content Embed report content into dashboard null IsEmbedReportContent
character(1) NOT NULL
Yes-No
Process Parameters Process Parameters Comma separated process parameter list A list of name value pair process parameter separated by comma ProcessParameters
character varying(2000)
String
TAB: Translation

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Dashboard Content Edit - Translation - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dashboard Content Dashboard Content null null PA_DashboardContent_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Sprog Sproget i programmet Her angives det sprog, der skal vises. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Oversat Kolonnen er oversat Her angives, om kolonnen er oversat. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.