Currency (Vindue ID-115)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Currency

Beskrivelse: Maintain Currencies

Hjælp: The Currency Window defines any currency which will be used in documents or reporting. You would define used currencies on System level and add currencies on Client level only for statistical currencies (e.g. for instable currencies)TAB: Valuta

Beskrivelse: Definér valuta


Hjælp Her defineres de valutaer, du vil handle eller rapportere i.


Fil:Currency - Valuta - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
EMU Entry Date Euro-tiltrædelsesdato Dato for valutaens faktiske eller evt. tiltrædelse til euroen Her angives datoen for valutaens faktiske eller planlagte tiltrædelse til euroen. EMUEntryDate
timestamp without time zone
Date
EMU Rate Euro-kurs Den officielle euro-kurs Den officielle euro-kurs til brug ved omregning fra valutaen til euroen. EMURate
numeric
Number
The Euro Currency Euro Valutaen er euro Her angives, om valutaen er euro. IsEuro
character(1) NOT NULL
Yes-No
EMU Member Euro-medlem Valutaen indgår i euroen Bruges til at angive, om valutaen indgår i euroen. IsEMUMember
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
ISO Currency Code ISO-kode Valutaens ISO 4217-kode Flere oplysninger på http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code
character(3) NOT NULL
String
Symbol Symbol Valutaens symbol (bruges kun ved udskrift) Her defineres det symbol, der skal udskrives, når denne valuta bruges. CurSymbol
character varying(10)
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Standard Precision Standardafrunding Regel ved afrunding af beregnede beløb Her defineres det antal decimaler, som beløb skal afrundes til ved bogføringstransaktioner og bilag. StdPrecision
numeric(10) NOT NULL
Integer
Costing Precision Kostprisafrunding Afrunding til brug ved kostprisberegninger Her defineres det antal decimaler, som beløb skal afrundes til ved kostprisberegninger. CostingPrecision
numeric(10) NOT NULL
Integer
TAB: Translation

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Currency - Translation - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Sprog Sproget i programmet Her angives det sprog, der skal vises. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Oversat Kolonnen er oversat Her angives, om kolonnen er oversat. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255) NOT NULL
String
Symbol Symbol Valutaens symbol (bruges kun ved udskrift) Her defineres det symbol, der skal udskrives, når denne valuta bruges. CurSymbol
character varying(10)
String
TAB: Accounting

Beskrivelse: Currency Accounting


Hjælp The Accounting Tab defines the accounting parameters used for transactions including a currency. Please nore that if not defined, the default accounts of the Accounting Schema are used!


Fil:Currency - Accounting - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Regnskabsopstilling Principperne bag regnskabet En regnskabsopstilling definerer de regler, der bruges ved bogføring, f.eks. kostprismetode, valuta og kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Realized Gain Acct Realized Gain Acct Realized Gain Account The Realized Gain Account indicates the account to be used when recording gains achieved from currency revaluation that have been realized. RealizedGain_Acct
numeric(10)
Account
Realized Loss Acct Realized Loss Acct Realized Loss Account The Realized Loss Account indicates the account to be used when recording losses incurred from currency revaluation that have yet to be realized. RealizedLoss_Acct
numeric(10)
Account
Unrealized Gain Acct Unrealized Gain Acct Unrealized Gain Account for currency revaluation The Unrealized Gain Account indicates the account to be used when recording gains achieved from currency revaluation that have yet to be realized. UnrealizedGain_Acct
numeric(10)
Account
Unrealized Loss Acct Unrealized Loss Acct Unrealized Loss Account for currency revaluation The Unrealized Loss Account indicates the account to be used when recording losses incurred from currency revaluation that have yet to be realized. UnrealizedLoss_Acct
numeric(10)
Account
TAB: Kurser

Beskrivelse: Definér valutakurser


Hjælp Her defineres de kurser, der skal anvendes ved omregning fra en kildevaluta til regnskabs- eller rapporteringsvalutaen.


Fil:Currency - Kurser - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Conversion Rate Vekselkurs Kurs ved valutaomregning Valutakursen definerer kursen (gang eller dividér), der skal bruges ved omregning af en startvaluta til en regnskabsvaluta. C_Conversion_Rate_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Currency To Til-valuta Slutvaluta Her angives den resulterende valuta (slut) ved omregning. C_Currency_ID_To
numeric(10) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Type Currency Type Currency Conversion Rate Type The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. C_ConversionType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Valid from Gyldig fra Gyldig fra og med dato (første dag) Her angives den første dag i et datointerval ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Valid to Gyldig til Gyldig til og med dato (sidste dag) Her angives den sidste dag i et datointerval ValidTo
timestamp without time zone
Date
Multiply Rate Multipliceringssats Sats, der bruges til multiplicering, for at opnå resultatet. Resultatet fåes ved at multiplicere standardværdien med satsen. Hvis du har angivet en multipliceringssats, beregnes divisionssatsen automatisk. MultiplyRate
numeric NOT NULL
Number
Divide Rate Divisionssats Resultatet fåes ved at dividere standardværdien Resultatværdien fåes ved at dividere standardværdien med divisionssatsen. Hvis du angiver en sats, beregnes multipliceringssatsen automatisk. DivideRate
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.