Country Region and City (Vindue ID-122)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Country Region and City

Beskrivelse: Maintain Countries Regions and Cities

Hjælp: The Countries, Regions and Cities Window defines the different entities that can be used in any address field. It defines the format of the address as well as associating Regions with Countries and Cities with Regions or Countries.

You would define Countries usually only on System level.

TAB: Land

Beskrivelse: Definér land


Hjælp Her defineres lande, du handler med. De angivne værdier bruges i adresseposter til handelspartnere.


Fil:Country Region and City - Land - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
ISO Country Code ISO-grund ISO-landekode bestående af 2 store bogstaver iht. ISO 3166-1 - http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html Læs mere på: http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1.html OR - http://www.unece.org/trade/rec/rec03en.htm CountryCode
character(2) NOT NULL
String
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Country has Region Grund med regioner Grund har regioner Sæt kryds i feltet, hvis det aktuelle grund er opdelt i regioner. I så fald vises fanen Region. HasRegion
character(1) NOT NULL
Yes-No
Region Regionsnavn Navn på regionen Her angives det navn, der skal udskrives, når regionen bruges i et bilag. RegionName
character varying(60)
String
Address Print Format Adresseudskriftsformat Format for udskrivning af adressen Her definerer formatet til udskrivning af adressen. Følgende notationer bruges: @C@=By @P@=Postnr. @A@=PostnrTilføj @R@=Region DisplaySequence
character varying(20) NOT NULL
String
Reverse Address Lines Reverse Address Lines Print Address in reverse Order If NOT selected the sequence is Address 1, Address 2, Address 3, Address 4, City/Region/Postal, Country.

If selected the sequence is Country, City/Region/Postal, Address 4, Address 3, Address 2, Address 1. The sequence of City/Region/Postal is determined by the address format.

IsAddressLinesReverse
character(1) NOT NULL
Yes-No
Capture Sequence Capture Sequence null The Capture Sequence defines the fields to be used when capturing an address on this country. The following notations are used: @CO@=Country, @C@=City, @P@=Postal, @A@=PostalAdd, @R@=Region, @A1@=Address 1 to @A4@=Address 4. Country is always mandatory, add a bang ! to make another field mandatory, for example @C!@ makes city mandatory, @A1!@ makes Address 1 mandatory. CaptureSequence
character varying(60)
String
Local Address Format Local Address Format Format for printing this Address locally The optional Local Address Print format defines the format to be used when this address prints for the Country. If defined, this format is used for printing the address for the country rather then the standard address format.
The following notations are used: @C@=City  @P@=Postal  @A@=PostalAdd  @R@=Region
DisplaySequenceLocal
character varying(20)
String
Reverse Local Address Lines Reverse Local Address Lines Print Local Address in reverse Order If NOT selected the local sequence is Address 1, Address 2, Address 3, Address 4, City/Region/Postal, Country.

If selected the local sequence is Country, City/Region/Postal, Address 4, Address 3, Address 2, Address 1. The sequence of City/Region/Postal is determined by the local address format.

IsAddressLinesLocalReverse
character(1) NOT NULL
Yes-No
Postal Code Format Postnummerformat Postnr.format; Kan have elementer i fast format, Variabler: "_lLoOaAcCa09" Valideringselementer: (mell.rum) alle tegn _ Mell.rum (fast tegn) l alle Bogst a..Z IKKE mell.rum L alle Bogst a..Z IKKE mell.rum konverteret til stort o alle Bogst a..Z eller mell.rum O alle Bogst a..Z eller mell.rum konverteret til stort a alle Bogst & Cifre IKKE mell.rum A alle Bogst & Cifre IKKE mell.rum konverteret til stort c alle Bogst & Cifre eller mell.rum C alle Bogst & Cifre eller mell.rum konverteret til stort 0 Cifre 0..9 IKKE mell.rum 9 Cifre 0..9 eller mell.rum Eksempel på format "(000)_000-0000" ExpressionPostal
character varying(20)
String
Additional Postal code Reservepostnr. Med ekstra postnr. Her angives, om adressen skal bruge et ekstra postnummer. Hvis du sætter kryds i feltet, vises et ekstrafelt, hvor du kan angive reservepostnummeret. HasPostal_Add
character(1) NOT NULL
Yes-No
Additional Postal Format Reservepostnr.format Værdiformat; Kan have elementer i fast format, Variabler: "_lLoOaAcCa09" Valideringselementer: (mell.rum) alle tegn _ Mell.rum (fast tegn) l alle Bogst a..Z IKKE mell.rum L alle Bogst a..Z IKKE mell.rum konverteret til stort o alle Bogst a..Z eller mell.rum O alle Bogst a..Z eller mell.rum konverteret til stort a alle Bogst & Cifre IKKE mell.rum A alle Bogst & Cifre IKKE mell.rum konverteret til stort c alle Bogst & Cifre eller mell.rum C alle Bogst & Cifre eller mell.rum konverteret til stort 0 Cifre 0..9 IKKE mell.rum 9 Cifre 0..9 eller mell.rum Eksempel på format "(000)_000-0000" ExpressionPostal_Add
character varying(20)
String
Phone Format Telefonformat Telefonformat; Kan have elementer i fast format, Variabler: "_lLoOaAcCa09" Valideringselementer: (mell.rum) alle tegn _ Mell.rum (fast tegn) l alle Bogst a..Z IKKE mell.rum L alle Bogst a..Z IKKE mell.rum konverteret til stort o alle Bogst a..Z eller mell.rum O alle Bogst a..Z eller mell.rum konverteret til stort a alle Bogst & Cifre IKKE mell.rum A alle Bogst & Cifre IKKE mell.rum konverteret til stort c alle Bogst & Cifre eller mell.rum C alle Bogst & Cifre eller mell.rum konverteret til stort 0 Cifre 0..9 IKKE mell.rum 9 Cifre 0..9 eller mell.rum Eksempel på format "(000)_000-0000" ExpressionPhone
character varying(20)
String
Media Size Media Size Java Media Size The Java Media Size. Example: "MediaSize.ISO.A4" (the package javax.print.attribute.standard is assumed). If you define your own media size, use the fully qualified name.

If the pattern for your language is not correct, please create a Adempiere support request with the correct information

MediaSize
character varying(40)
String
Bank Routing No Format Bank Routing No Format Format of the Bank Routing Number null ExpressionBankRoutingNo
character varying(20)
String
Bank Account No Format Bank Account No Format Format of the Bank Account null ExpressionBankAccountNo
character varying(20)
String
Language Sprog Sproget i programmet Her angives det sprog, der skal vises. AD_Language
character varying(6)
Table
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Use Postcode Lookup Use Postcode Lookup Does this country have a post code web service Enable the IsPostcodeLookup if you wish to configure a post code lookup web service IsPostcodeLookup
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Cities out of List Allow Cities out of List A flag to allow cities, currently not in the list, to be entered null AllowCitiesOutOfList
character(1)
Yes-No
Lookup URL Lookup URL The URL of the web service that the plugin connects to in order to retrieve postcode data Enter the URL of the web service that the plugin connects to in order to retrieve postcode data LookupUrl
character varying(100)
String
Lookup Client ID Lookup Client ID The ClientID or Login submitted to the Lookup URL Enter the ClientID or Login for your account provided by the post code web service provider LookupClientID
character varying(50)
String
Lookup Password Lookup Password The password submitted to the Lookup URL Enter the password for your account provided by the post code web service provider LookupPassword
character varying(50)
String
Lookup ClassName Lookup ClassName The class name of the postcode lookup plugin Enter the class name of the post code lookup plugin for your postcode web service provider LookupClassName
character varying(255)
String
TAB: Translation

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Country Region and City - Translation - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Country Land Land Definerer et grund. Hvert grund skal defineres, før det kan bruges i et bilag. C_Country_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Sprog Sproget i programmet Her angives det sprog, der skal vises. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Oversat Kolonnen er oversat Her angives, om kolonnen er oversat. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Region Regionsnavn Navn på regionen Her angives det navn, der skal udskrives, når regionen bruges i et bilag. RegionName
character varying(60)
String
TAB: Region

Beskrivelse: Definér regioner


Hjælp Her defineres en region i et land. Fanen er kun aktiv, hvis krydsfeltet Med region er markeret for landet.


Fil:Country Region and City - Region - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Region Region Angiver en geografisk region Angiver en entydig region i landet C_Region_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Country Land Land Definerer et grund. Hvert grund skal defineres, før det kan bruges i et bilag. C_Country_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Standardværdi Standardværdi Her angives, om posten skal bruges som standardværdi. IsDefault
character(1)
Yes-No
TAB: By

Beskrivelse: Definér byer


Hjælp Her defineres byer i et land eller en region. Byer, der angives her, er ikke tilknyttet adressefeltet.


Fil:Country Region and City - By - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
City By By By i et grund C_City_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Country Land Land Definerer et grund. Hvert grund skal defineres, før det kan bruges i et bilag. C_Country_ID
numeric(10)
Table Direct
Region Region Angiver en geografisk region Angiver en entydig region i landet C_Region_ID
numeric(10)
Table
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
ZIP Postnr. Postnummer Her angives postnummeret på enhedens adresse. Postal
character varying(10)
String
Area Code Områdenummer Telefon-områdenr. Telefon-områdenr. AreaCode
character varying(10)
String
Locode LOCODE Stedkode - UN/LOCODE UN/LOCODE er en kode bestående af landekode (2 tegn) og stedkode (3 tegn) f.eks. BEANR er Antwerpen (ANR) i Belgien (BE).

Flere oplysninger på: http://www.unece.org/cefact/LOCODE/tjeneste/main.htm

Locode
character varying(10)
String
Coordinates Koordinater Stedkoordinater Kolonnen indeholder de geografiske koordinater (længdegrad/breddegrad) på stedet.

For at undgå fejlagtige tegn og mellemrum benyttes følgende standard:
0000N 00000U 0000S 00000E
hvor de til sidste tal angiver minutter, mens de til eller tre første tal angiver grader

Coordinates
character varying(15)
String


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.