Commission Run (Vindue ID-210)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Commission Run

Beskrivelse: Check and modify Commissions

Hjælp: The Commission Run Window displays the results of processing commissions. When the Generate Commission process is selected from the Commissions Window, the results are displayed here. If the result is satisfactory, generate an AP invoice to pay the commission.TAB: Provision kørsel

Beskrivelse: Provisionskørsel for en periode


Hjælp Provisionskørsel for en periode, der er defineret i vinduet Provision.


Fil:Commission Run - Provision kørsel - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Commission Run Provision kørsel Provisionskørsel eller -proces Dette er en entydig, systemdefineret markør til en bestemt provisionskørsel. Når en provision behandles på skærmen, vises provisionskørslens ID. C_CommissionRun_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Commission Provision Provisionsmarkør Dette er en entydig markør til sæt provisionsregler. C_Commission_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Bilagsnr. Bilagets serienummer. Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Start Date Startdato Første dag, effektivt og inkl. Her angives den første dato, eller åbningsdatoen, i et interval. StartDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Grand Total I alt Det samlede beløb i bilaget Her vises det samlede beløb inkl. afgifter og fragt i bilagets valuta. GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Create Invoice Opret faktura Opret faktura fra provisionsberegning null Processing
character(1)
Button
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Provision beløb

Beskrivelse: Provisionslinjebeløb


Hjælp For hver provisionslinje dannes en linje. Du kan overskrive beløbet og antallet, og således ændre provisionsbeløbet, men det anbefales at oprette supplerende provisionsdetaljelinjer. Bemærk, at manuelle ændringer ikke medfører afstemning med provisionsdetaljerne.


Fil:Commission Run - Provision beløb - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Commission Amount Provision beløb Genereret provisionsbeløb Her angives resultatbeløbet fra en provisionskørsel. C_CommissionAmt_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Commission Run Provision kørsel Provisionskørsel eller -proces Dette er en entydig, systemdefineret markør til en bestemt provisionskørsel. Når en provision behandles på skærmen, vises provisionskørslens ID. C_CommissionRun_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Commission Line Provisionslinje Provisionslinje Provisionslinjen er en entydig forekomst af en provisionskørsel. Hvis kørslen blev afviklet i sum tilstand, vil de valgte bilagstotaler blive repræsenteret af en enkelt linje. Hvis kørslen blev afviklet i detaljeringstilstand, vises hvert bilag i kørslen med sin egen provisionslinje. C_CommissionLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Converted Amount Omregnet beløb Omregnet beløb Dette er resultatet af at multiplicere udgangsbeløbet med kursen på slutvalutaen. ConvertedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Actual Quantity Faktisk antal Det faktiske antal Her angives det antal, som fremgår af bilaget. ActualQty
numeric NOT NULL
Quantity
Commission Amount Provision beløb Provision beløb Dette er den samlede, beregnede provision. Den er baseret på de parametre, der er defineret til denne provisionskørsel. CommissionAmt
numeric NOT NULL
Amount
TAB: Provision detaljer

Beskrivelse: Detaljerede provisionsoplysninger


Hjælp Du kan ændre beløb og antal i detaljeposterne, men det anbefales at tilføje nye, korrigerende linjer. Beløbene omregnes fra transaktions- til provisionsvalutaen (defineret i vinduet Provision) vha. startdatoen og spotkursen.


Fil:Commission Run - Provision detaljer - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Commission Detail Provision detaljer Yderligere oplysninger om provisionsbeløb Her vises yderligere oplysninger om en provisionskørsel. Hver bilagslinje, som indgik i kørslen, vises her. C_CommissionDetail_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Commission Amount Provision beløb Genereret provisionsbeløb Her angives resultatbeløbet fra en provisionskørsel. C_CommissionAmt_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Reference Reference Postens reference Her vises kildebilagsnummeret. Reference
character varying(60)
String
Purchase Order Line Rekvisitionslinje Rekvisitionslinje Rekvisitionslinjen er en entydig markør til en linje i en ordre. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Search
Invoice Line Faktura linje Detaljelinje i faktura Her angives en enkeltlinje i en faktura. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Info Info Information Her vises data fra bilagslinjens kilde. Info
character varying(60)
String
Actual Amount Faktisk beløb Det faktiske beløb Her angives det aftalte beløb i et bilag. ActualAmt
numeric NOT NULL
Amount
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Converted Amount Omregnet beløb Omregnet beløb Dette er resultatet af at multiplicere udgangsbeløbet med kursen på slutvalutaen. ConvertedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Actual Quantity Faktisk antal Det faktiske antal Her angives det antal, som fremgår af bilaget. ActualQty
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.