Client (Vindue ID-109)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Client

Beskrivelse: Maintain Clients/Tenants

Hjælp: The Client is the highest level of an independent business entity. Each Client will have one or more Organizations reporting to it. Each Client defines the accounting parameters (Accounting Schema, Tree definition, Non Monetary UOM's). To create new Clients, run the Initial Client Setup with the System Administrator Role. Do not create a new client in this window, but use "Initial Client Setup" to set up the required security and access rules. If you create a new client here, you will not be able to view it and also the required client infrastructure would not have been set up.TAB: Firma

Beskrivelse: Firmadefinition


Hjælp Her defineres et entydigt firma. Du må ikke oprette nye firmaer i dette vindue, men i stedet bruge "Første opsætn. firma" til at angive de nødvendige sikkerheds- og adgangsregler. Hvis du opretter firmaet her, kan du ikke få vist det, ligesom den nødvendige infrastruktur til firmaet ikke er defineret.


Fil:Client - Firma - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Use Beta Functions Use Beta Functions Enable the use of Beta Functionality The exact scope of Beta Functionality is listed in the release note. It is usually not recommended to enable Beta functionality in production environments. IsUseBetaFunctions
character(1) NOT NULL
Yes-No
Language Sprog Sproget i programmet Her angives det sprog, der skal vises. AD_Language
character varying(6)
Table
Multi Lingual Documents Flersprogede bilag Bilagene er flersprogede I givet fald skal du aktivere fleresprogede bilag, og du skal definere oversættelser for objekter i bilagene, f.eks. produkter, betalingsbetingelser.
Bemærk, at startsproget altid er engelsk.
IsMultiLingualDocument
character(1) NOT NULL
Yes-No
Auto Archive Auto Archive Enable and level of automatic Archive of documents Adempiere allows to automatically create archives of Documents (e.g. Invoices) or Reports. You view the archived material with the Archive Viewer AutoArchive
character(1) NOT NULL
List
Material Policy Material Policy Material Movement Policy The Material Movement Policy determines how the stock is flowing (FiFo or LiFo) if a specific Product Instance was not selected. The policy can not contradict the costing method (e.g. FiFo movement policy and LiFo costing method). MMPolicy
character(1) NOT NULL
List
Mail Host SMTP-server Værtsnavn på mailserver til SMTP og IMAP Værtsnavn på firmaets mailserver med SMTP-tjenester til at sende mail og IMAP-tjeneste til at behandle modtagne mails. SMTPHost
character varying(60)
String
SMTP Authentication SMTP-godkendelse Din mailserver kræver autentisering Visse e-mailservere kræver autentisering for at sende e-mails. I givet fald skal brugerne definere deres e-mail-brugernavne og -adgangskoder. Hvis autentisering kræves, og der ikke angives brugernavn og adgangskode, vil afsendelsen mislykkes. IsSmtpAuthorization
character(1) NOT NULL
Yes-No
SMTP Port SMTP Port SMTP Port Number null SMTPPort
numeric(10)
Integer
SMTP SSL/TLS SMTP SSL/TLS Use SSL/TLS for SMTP null IsSecureSMTP
character(1) NOT NULL
Yes-No
Request EMail Modtager E-mail-adresse, hvorfra du sender automatiske mails eller modtager mails til automatisk behandling (gyldige). E-mail-brugernavnet til henvendelser, påmindelser og opprioriteringer sendes fra denne e-mail-adresse ligesom leveringsoplysninger, såfremt sælgeren ikke har en e-mail-konto. Adressen skal være fuldstændig, f.eks. joe.smith@company.com, og være gyldig. RequestEMail
character varying(60)
String
Request Folder Mappe E-mail-mappe til behandling af modtagne mails. Hvis du ikke angiver en mappe selv, bruges INBOX. E-mail-mappe til læsning og behandling af modtagne mails som henvendelser. Hvis du ikke angiver en mappe selv, bruges systemmappen INBOX. Kræves ifm. IMAP-tjenester. RequestFolder
character varying(20)
String
Request User Bruger-ID E-mail-afsenders brugernavn (ID) E-mail-brugernavnet til henvendelser, påmindelser og opprioriteringer sendes fra denne e-mail-adresse ligesom leveringsoplysninger, såfremt sælgeren ikke har en e-mail-konto. Dette kræves, hvis mailserveren kræver autentisering samt ved behandling af modtagne mails. RequestUser
character varying(60)
String
Request User Password Brugeradgangskode Adgangskode til brugernavn (ID) ved behandling af mail. null RequestUserPW
character varying(20)
String
Server EMail Server EMail Send EMail from Server When selected, mail is sent from the server rather then the client. This decreases availability. You would select this when you do not want to enable email relay for the client addresses in your mail server. IsServerEMail
character(1) NOT NULL
Yes-No
Test EMail Test EMail Test EMail Connection Test EMail Connection based on info defined. An EMail is sent from the request user to the request user. Also, the web store mail settings are tested. EMailTest
character(1)
Button
Model Validation Classes Model Validation Classes List of data model validation classes separated by ; List of classes implementing the interface org.compiere.model.ModelValidator, separated by semicolon.

The class is called for the client and allows to validate documents in the prepare stage and monitor model changes.

ModelValidationClasses
character varying(255)
String
Store Attachments On File System Store Attachments On File System null null StoreAttachmentsOnFileSystem
character(1) NOT NULL
Yes-No
Windows Attachment Path Windows Attachment Path null null WindowsAttachmentPath
character varying(255)
String
Unix Attachment Path Unix Attachment Path null null UnixAttachmentPath
character varying(255)
String
Store Archive On File System Store Archive On File System null null StoreArchiveOnFileSystem
character(1) NOT NULL
Yes-No
Windows Archive Path Windows Archive Path null null WindowsArchivePath
character varying(255)
String
Unix Archive Path Unix Archive Path null null UnixArchivePath
character varying(255)
String
IsUseASP IsUseASP null null IsUseASP
character(1) NOT NULL
Yes-No
Replication Strategy Replication Strategy Data Replication Strategy The Data Replication Strategy determines what and how tables are replicated AD_ReplicationStrategy_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Info Firma

Beskrivelse: Info Firma


Hjælp Her defineres detaljer for hvert firma. Regnskabsprincipper og øvre standardværdier defineres her. Kalenderen bruges til at afgøre, om en periode er åben eller lukket.


Fil:Client - Info Firma - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Discount calculated from Line Amounts Rabat beregnet fra linjebeløb Beregning af kontantrabat er uden afgifter og gebyrer Hvis kontantrabatten kun beregnes ud fra linjebeløb, bliver afgifter og gebyrer ikke inkluderet. Dette er normal praksis i f.eks. USA. Hvis funktionen ikke er valgt, benyttes det samlede fakturabeløb til at beregne kontantrabatten. IsDiscountLineAmt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calendar Kalender Regnskabskalendernavn Her angives en entydig regnskabskalender. Du kan anvende flere kalendere. F.eks. kan du have en normal kalender, der løber fra 1. januar til 31. december, og en regnskabskalender, der løber fra 1. juli til 30. juni. C_Calendar_ID
numeric(10)
Table Direct
Primary Accounting Schema Primære regnskabsopstilling Førstevalg af regnskabsprincipper En regnskabsopstilling definerer de regler, der bruges ved bogføring, f.eks. kostprismetode, valuta og kalender. C_AcctSchema1_ID
numeric(10)
Table
UOM for Volume Enhed for volumen Standardenhed for volumen Her angives den enhed, der bruges til produkter, der defineres ud fra volumen i et bilag. C_UOM_Volume_ID
numeric(10)
Table
UOM for Weight Enhed for vægt Standardenhed for vægt Her angives den enhed, der bruges til produkter, der defineres ud fra vægt i et bilag. C_UOM_Weight_ID
numeric(10)
Table
UOM for Length Enhed for længde Standardenhed for længde Her angives den enhed, der bruges til produkter, der defineres ud fra længde i et bilag. C_UOM_Length_ID
numeric(10)
Table
UOM for Time Enhed for tid Standardenhed for tid Her angives den enhed, der bruges til produkter, der defineres ud fra tid i et bilag. C_UOM_Time_ID
numeric(10)
Table
Template B.Partner Skabelon til HPartner Handelspartner, der bruges til at oprette nye handelspartnere her og nu Når du opretter en ny handelspartner i søgefeltet til handelspartner (opret ved at højreklikke), bruges den valgte handelspartner som en skabelon, f.eks. til at definere prislister, betalingsbetingelser osv. C_BPartnerCashTrx_ID
numeric(10)
Search
Product for Freight Fragtydelse null null M_ProductFreight_ID
numeric(10)
Search
Days to keep Log Days to keep Log Number of days to keep the log entries Older Log entries may be deleted KeepLogDays
numeric(10)
Integer
Organization Tree Primærtræ for firma null null AD_Tree_Org_ID
numeric(10)
Table
Menu Tree Primærtræ for menu null null AD_Tree_Menu_ID
numeric(10)
Table
BPartner Tree Primærtræ for HPartner null null AD_Tree_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Product Tree Primærtræ for produkt null null AD_Tree_Product_ID
numeric(10)
Table
Project Tree Primærtræ for projekt null null AD_Tree_Project_ID
numeric(10)
Table
Sales Region Tree Primærtræ for distrikt null null AD_Tree_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table
Campaign Tree Campaign Tree Trees are used for (financial) reporting Trees are used for (finanial) reporting AD_Tree_Campaign_ID
numeric(10)
Table
Activity Tree Activity Tree Trees are used for (financial) reporting Trees are used for (finanial) reporting AD_Tree_Activity_ID
numeric(10)
Table
Logo Logo null null Logo_ID
numeric(10)
Image
Logo Report Logo Report null null LogoReport_ID
numeric(10)
Image
Logo Web Logo Web null null LogoWeb_ID
numeric(10)
Image
TAB: Client Share

Beskrivelse: Force (not) sharing of client/org entities


Hjælp Business Partner can be either defined on Client level (shared) or on Org level (not shared). You can define here of Products are always shared (i.e. always created under Organization "*") or if they are not shared (i.e. you cannot enter them with Organization "*").
The creation of "Client and Org" shared records is the default and is ignored.


Fil:Client - Client Share - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Tabel Tabel for felter Her angives den tabel, hvor et felt eller felter findes. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Share Type Share Type Type of sharing Defines if a table is shared within a client or not. ShareType
character(1) NOT NULL
List


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.