Change Audit (Vindue ID-270)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Change Audit

Beskrivelse: Audit of data changes

Hjælp: Log of data changesTAB: Change Audit

Beskrivelse: Log of data changes


Hjælp Log of data changes


Fil:Change Audit - Change Audit - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Session Session User Session Online or Web Online or Web Session Information AD_Session_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Transaction Transaction Name of the transaction Internal name of the transaction TrxName
character varying(60)
String
Change Log Change Log Log of data changes Log of data changes AD_ChangeLog_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Updated Opdateret den Dato for postens opdatering Her angives datoen for opdatering af posten. Updated
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Updated By Opdateret af Brugeren, som opdaterede posten Her angives den bruger, som opdaterede posten. UpdatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Table Tabel Tabel for felter Her angives den tabel, hvor et felt eller felter findes. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Record ID Bogfør-ID Direkte, interne post-ID Bogfør-ID er en intern og entydig markør til en post Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Column Kolonne Kolonne i tabellen Kobling til databasekolonne i tabellen. AD_Column_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Customization Customization The change is a customization of the data dictionary and can be applied after Migration The migration "resets" the system to the current/original setting. If selected you can save the customization and re-apply it. Please note that you need to check, if your customization has no negative side effect in the new release. IsCustomization
character(1) NOT NULL
Yes-No
Event Change Log Event Change Log Type of Event in Change Log null EventChangeLog
character(1)
List
Old Value Old Value The old file data Old data overwritten in the field OldValue
character varying(2000)
String
New Value New Value New field value New data entered in the field NewValue
character varying(2000)
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Un-Do Changes Un-Do Changes Undo changes You can undo certain changes. Undo
character(1)
Button
Re-Do Changes Re-Do Changes Reapply changes You can reapply certain changes. Redo
character(1)
Button


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.