Calendar Year and Period (Vindue ID-117)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Calendar Year and Period

Beskrivelse: Maintain Calendars Years Periods

Hjælp: The Calendar Year and Periods defines the calendars that will be used for period control and reporting. You can also define non-standard calendars (e.g. business year from July to June).TAB: Kalender

Beskrivelse: Definér din kalender


Hjælp Her defineres hver kalender, der bruges i en organisation.


Fil:Calendar Year and Period - Kalender - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Calendar Kalender Regnskabskalendernavn Her angives en entydig regnskabskalender. Du kan anvende flere kalendere. F.eks. kan du have en normal kalender, der løber fra 1. januar til 31. december, og en regnskabskalender, der løber fra 1. juli til 30. juni. C_Calendar_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: År

Beskrivelse: Definér kalenderår


Hjælp Her defineres hvert år i den angivne kalender.


Fil:Calendar Year and Period - År - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Year År Kalenderår Her angives et entydigt regnskabsår for en kalender. C_Year_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Calendar Kalender Regnskabskalendernavn Her angives en entydig regnskabskalender. Du kan anvende flere kalendere. F.eks. kan du have en normal kalender, der løber fra 1. januar til 31. december, og en regnskabskalender, der løber fra 1. juli til 30. juni. C_Calendar_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Year Year The Fiscal Year The Year identifies the accounting year for a calendar. FiscalYear
character varying(10) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Create Periods Opret perioder Opret 12 normale kalenderperioder (jan-dec) null Processing
character(1)
Button
TAB: Periode

Beskrivelse: Definér kalenderperioder


Hjælp Her defineres et periodenummer, navn og startdato i hvert kalenderår. Hver periode begynder på den angivne startdato og slutter én dag før næste periodes startdato.


Fil:Calendar Year and Period - Periode - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Period Periode Periode i kalenderen Her angives et lukket datointerval i en kalender. C_Period_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Year År Kalenderår Her angives et entydigt regnskabsår for en kalender. C_Year_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Period No Periodenr. Entydigt periodenummer Her angives en specifik periode i året. Hver periode defineres med en start- og en slutdato. Datointervallerne i en kalender og et år må ikke overlappe. PeriodNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Start Date Startdato Første dag, effektivt og inkl. Her angives den første dato, eller åbningsdatoen, i et interval. StartDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
End Date Slutdato Sidste dato (inkl.) Slutdatoen er den sidste dato i intervallet. EndDate
timestamp without time zone
Date
Period Type Periodetype Periodetype Her angives type af periode (standard eller justering). PeriodType
character(1) NOT NULL
List
Open/Close All Åbn/luk alle Åbn/luk alle grundbilagstyper for denne periode null Processing
character(1)
Button
TAB: Periode styring

Beskrivelse: Definér periodestyring


Hjælp Her vises status på en periode (Aldrig åbnet, Åbnet, Lukket).


Fil:Calendar Year and Period - Periode styring - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Period Control Periode styring null null C_PeriodControl_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Period Periode Periode i kalenderen Her angives et lukket datointerval i en kalender. C_Period_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document BaseType Bilagsbasetype Logisk bilagstype Her angives bilagets basis eller startpunkt. Flere bilagstyper kan deles om en enkelt basetype. DocBaseType
character(3) NOT NULL
List
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Period Status Periodestatus Periodens aktuelle status Her angives den aktuelle status for perioden. Det kan f.eks. være Lukket, Åben eller Aldrig åbnet. PeriodStatus
character(1)
List
Period Action Periodehandling Handling udført i denne periode Her angives den handling, der skal udføres i denne periode. Det kan f.eks. være Luk periode eller Åbn periode. PeriodAction
character(1) NOT NULL
List
Open/Close Åbn/luk null null Processing
character(1)
Button
TAB: Arbejdsfri dag

Beskrivelse: Definér arbejdsfrie dage


Hjælp Her defineres dage, der ikke skal medregnes ved beregning af forfaldsdage ifm. betalingsbetingelser. Hvis en fakturabetingelse f.eks. er netto 10 dage og fakturadatoen er 17. februar 2003, bliver forfaldsdatoen 27. februar. Hvis 27. februar imidlertid er defineret som en arbejdsfri dag, ændres forfaldsdatoen til 28. februar 2003.


Fil:Calendar Year and Period - Arbejdsfri dag - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Non Business Day Arbejdsfri dag En dag, hvor der ikke foretages transaktioner Her angives en dag, hvor der ikke foretages transaktioner. C_NonBusinessDay_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Calendar Kalender Regnskabskalendernavn Her angives en entydig regnskabskalender. Du kan anvende flere kalendere. F.eks. kan du have en normal kalender, der løber fra 1. januar til 31. december, og en regnskabskalender, der løber fra 1. juli til 30. juni. C_Calendar_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60)
String
Date Dato Dato, hvor der ikke sker forretninger Her angives en kalenderdato, hvor der ikke laves forretninger. Date1
timestamp without time zone NOT NULL
Date


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.